Sidebar

17
lis, so
46 Aktuality

Kontakty

e-mail: pavel.hyncica@seznam.cz
tel.: 475 286 518
kancelář: B 314

Vzdělání, profesní životopis

 • 1997-2002 FF UK Praha, politologie (Mgr.)
 • 2003 FF UK Praha, politologie (PhDr.)
 • 2001-2006 FF UK Praha, etnologie-slovakistika (Mgr.)
 • 2002-2007 FF UK Praha, politologie (Ph. D.)
 • 2003-2004 výuka předmětu Základy politologie na Hospodářské fakultě TU Liberec
 • 2004-2005 výuka na ARC Vysoká škola politických a společenských věd Kolín, o.p.s.
 • 2004-2008 výuka na Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK Praha
 • (výběrové přednášky a semináře o české a slovenské politice)
 • 2006-dosud Katedra politologie a filozofie FF UJEP Ústí nad Labem, odborný asistent
 • 2006-dosud Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec (pobočka
 • Hornického muzea Příbram), odborný etnologický pracovník, kurátor sbírek
 • 2007-dosud výuka na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.
 • 2008-dosud výuka na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
 • 2008-2012 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
 • 2007-2010 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Odborná specializace

politické strany a stranické systémy, česká a slovenská politika

Publikační činnost

 • HYNČICA, P.; MAŠKARINEC, P.; NOVOTNÝ, L. Euroskepticismus ve střední Evropě, Praha 2016, ISBN 978-80-200-2619-4.
 • HYNČICA, P. Euroskepticismus v politice KDH. In Central European Journal of Politics, 2015, č. 2, (http://www.cejop.cz/wp-content/uploads/2016/04/2015_Vol-   01_No-02_Art-01_Hyncica_Euroskepticismus-v-politice-KDH.pdf).    
 • HYNČICA, P.Vliv volby a následného působení Miloše Zemana ve funkci prezidenta na formování a proměny české levice. In  P. Juhás – M. Hrušovský. Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch, Trnava 2015.
 • HYNČICA, P. Krajské koalice v Ústeckém kraji v letech 2000 až 2012. In P. Maškarinec – P. Bláha. Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji, Ústí nad Labem 2013.
 • HYNČICA, P. Volby 2010 a politická změna na Slovensku. In Politologická revue, 2011, č. 1.
 • HYNČICA, P. Dominance SMERu v kontextu struktury konfliktních linií na Slovensku, in: J. Bureš – J. Charvát – P. Just  a kol., Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009, Plzeň 2010.
 • HYNČICA, P.: Politické strany s vyhraněnou křesťanskou identitou v ČR a SR. KDU-ČSL a KDH ve srovnávací perspektivě. In Marek, P. (ed.): Bílá místa v dějinách Čsl. strany Lidové. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference k 90. výročí založení strany (1919-2009), Olomouc 2010.