Sidebar

19
říj,
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: stanislav.vasku@ujep.cz
tel.: 475 286 514, 777 032 920
kancelář: B 313

Vzdělání, profesní životopis

 • 1985 – 1990: Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem, obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk a literatura – občanská výchova)
 • od šk. roku 1991/1992 – doposud, Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 530/11, PSČ: 415 01; středoškolský profesor
 • od ak. roku 1996/1997 – 1999/2000, externí pracovník PgF UJEP, Ústí nad Labem, katedra společenských věd
 • od ak. roku 2000/2001 – 2005/2006, interní pracovník PgF UJEP, Ústí nad Labem, katedra společenských věd 
 • od ak. roku 2006/2007 – doposud, interní pracovník, FF UJEP, Ústí nad Labem, České mládeže 8, PSČ: 400 96; katedra politologie a filosofie, odborný asistent

Odborná specializace

Stanislav Vašků se věnuje didaktice občanské výchovy a společenských věd. Hlouběji se zaměřuje na pojetí předmětu na středních školách, zvláště na gymnáziích. Zabývá se problematikou multidisciplinarity předmětu. Dále se zaměřuje na sociologii a její pojetí na středních školách. Další oblast, na níž se zaměřuje je sociální politika a její prezentace na středních školách.

Výuka

Předměty ve STAGu

Diplomové a bakalářské práce

 • Profil středoškolského učitele ZSV
 • Profil učitele občanské výchovy na ZŠ
 • Analýza učiva základů společenských věd na jednotlivých typech středních škol
 • Sociologická sonda: využití internetu žáky vybraných škol ústeckého kraje, jako zdroje informací a zábavy
 • Názory studentů na potřebnost předmětu ZSV
 • Volný čas středoškolské mládeže
 • Problematika hodnocení společenských věd na střední škole
 • Analýza projektového vyučování ve spol. vědách na vybraných školách
 • Minimální preventivní program na SŠ – zásady pro tvorbu, komparace
 • RVP – průřezové téma – environmentální výchova
 • Vliv mediálních prostředků na žáky ZŠ
 • Vybraná témata OV zpracovaná formou pracovních listů (exkurze – Ústecký kraj)
 • Výuka religionistiky na SŠ s využitím audiovizuálních ukázek
 • Výchova ke zdraví (RVP) – chování člověka v situacích ohrožující zdraví
 • Výuka sexuologie a toxikomanie na SŠ
 • Didaktické hry v OV na ZŠ
 • Výuka ZSV na klasickém gymnáziu a na gymnáziu s waldorfskou pedagogikou
 • Vliv rodiny na osobnost jedince
 • Výuka multikulturalismu na různých typech středních škol
 • Systém sociálního zabezpečení v ČR
 • Sociální politika – vzdělávací politika
 • Výuka politologie a mezinárodních vztahů na gymnáziích
 • Výuka toxikologie a sexuologie na středních školách