Sidebar

20
led, so
34 Aktuality

Vzdělání, profesní životopis

1998 – doktorát z filosofie na FF UK Praha
1995-2000 – správce Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v Pedagogickém muzeu J.A.Komenského
2000-2002 – FHS UK – externě výuka filosofie
2001-dosud – FF UJEP – výuka filosofie a etiky

Odborná specializace

filosofie a etika

Publikační činnost

Bláha Petr: Proměny filosofického uvažování nad dějinami, AUP, Ústí nad Labem 2003
Bláha P.: Filosofie provincionalismu, Polička 2007
Bláha P.: Zánik hřbitova uskutečněných utopií, AUP, Ústí nad Labem 2007
Bláha P.: Odpor k lenosti a její přátelé, AUP, Ústí nad Labem 2010
Bláha P.: Zotročení svobodou, AUP, Ústí nad Labem 2010

Diplomové a bakalářské práce

témata: etika, filosofie dějin, utopické myšlení ve filosofii, filosofie výchovy