Sidebar

17
lis, so
46 Aktuality

Kontakty

tel.: 475 286 511
kancelář: B 312

Vzdělání, profesní životopis

1998 – doktorát z filosofie na FF UK Praha
1995-2000 – správce Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v Pedagogickém muzeu J.A.Komenského
2000-2002 – FHS UK – externě výuka filosofie
2001-dosud – FF UJEP – výuka filosofie a etiky

Odborná specializace

 • filosofie a etika

Publikační činnost (výběr)

Monografie

 • Bláha P.: Proměny filosofického uvažování nad dějinami, AUP, Ústí nad Labem 2003.
 • Bláha P.: Filosofie provincionalismu, Polička 2007.
 • Bláha P.: Zánik hřbitova uskutečněných utopií, AUP, Ústí nad Labem 2007.
 • Bláha P.: Odpor k lenosti a její přátelé, AUP, Ústí nad Labem 2010.
 • Bláha P.: Zotročení svobodou, AUP, Ústí nad Labem 2010.
 • Bláha P.: Provincionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie, Praha 2012.
 • Bláha P.: Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě, Praha 2017.

Články

 • Bláha P.: J. G. Fichte a jeho vize budoucí politiky, in: Filosofický časopis, roč. 59, č. 2, Praha 2011, s. 263-268.
 • Bláha P.: O chatrnosti a síle mystifikace, in: Hrubec M., Pauza M., Zumr J. a kol., Myslitel Karel Kosík, Praha 2011, s. 251-262.
 • Bláha P.: Jednotlivec v labyrintu moci. Josef Šafařík a jeho pojetí paradoxnosti lidské emancipace, in: Kohák E. (ed.), Hledání české filosofie, Praha 2012, s. 149-165.
 • Bláha P.: Jean Jacques Rousseau a otázka svobody, in: Havlíček A. (ed.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí nad Labem 2012, s. 143-165.
 • Bláha P.: O radikálnosti radikálního myšlení, in: Šimsa M. (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem 2013, s. 11-19.
 • Bláha P.: O demokratické vyspělosti ve věku kontraproduktivity, in: Šimsa M. (ed.), Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, Ústí nad Labem 2015, s. 93-99.
 • Bláha P.: Šafaříkova interpretace Aristotelova pojetí přirozeného otroctví, in: Setkání v mezidveří kulis a smrti II, Brno 2015, s. 74-81.
 • Bláha P.: Hus jako vychovatel?, in: Šimsa M. (ed.), Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem 2016, s. 213-219.
 • Bláha P.: Je filosofický text součástí úpadku textové kultury?, in: Ergot, č. 1, Ústí nad Labem 2017, s. 97-101.
 • Bláha P.: O revolučnosti nerevoluční doby, in: Ergot, č. 2, Ústí nad Labem 2017, s. 26-30.

Diplomové a bakalářské práce

témata: etika, filosofie dějin, utopické myšlení ve filosofii, filosofie výchovy