Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

Kontakty

e-mail: charvatj@centrum.cz
tel: 475 286 506
kancelář: B 206

Vzdělání, profesní životopis

1996 FSV UK, politologie, Bc.
1999 FSV UK, politologie Mgr.
2003 Political Sociology na Högskolan Dalarna, Falun Švédsko, M.A.
2007 FSV UK, politologie, Ph.D.

Odborná specializace

Politologie, politický extremismus, politické ideologie, rasové ideologie, subkultury mládeže

Výzkum

 • 2016–2018: Imigrace, sociální napětí a volební chování (specifický výzkum: Studentská grantová soutěž UJEP v Ústí nad Labem), spoluřešitel
 • 2014-2015: Pirátská strana v evropském kontextu (specifický výzkum: Studentská grantová soutěž UJEP v Ústí nad Labem) hlavní řešitel
 • 2011-2012: Poslové nenávisti: krajně pravicové kapely jako klíčový faktor ideologického a mobilizačního potenciálu česko-slovenské extrémní pravice

Publikační činnost

 • 2016: Boots, Braces and baseball bats: Right wing Skinheads in Czech Republic (1985-2015). In: Keep it simple, make it fast! An approach to underground music scene. Vol. 2, Guerra, P., Moreira, T. Eds. Universidade do Porto, Porto. ISBN 978-989-8648-63-1 p. 85-92
 • 2015: Pravice nebo levice? Analýza ideologie pirátských stran. Central European Journal of Politics 1 (1): 29–39.
 • 2013: Dělnická strana a její postavení v Ústeckém kraji v krajských volbách 2012 In: Maškarinec, P., Bláha P. (eds) Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji, str. 111-140, FF UJEP, ISBN: 978-80-7414-623-7, EAN: 9788074146237
 • 2012: Dělnická strana: hegemon české krajní pravice v novém tisíciletí, Střední Evropa, ročník 28. Leden 2012, č. 136, ISSN 0862-691 X INDEX 47 407
 • 2011: Média versus krajní pravice in: Násilí z nenávisti, rasismus a média, Klára Kalibová (ed.), vydala In Iustitia, Praha 2011, ISBN 978-80-260-0097-6
 • 2009: Přehled projevů nenávistného chování a skupin, pro něž je toto jednání typické in: Nezvaní hosté. Sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti, str. 5-18, Miloš Hrubý, Jan Černý (ed.) Vydal Člověk v tísni, o.p.s. Praha 2009/10/06 ISBN: 978-80-86961-75-0
 • 2009: Extrémní pravice v ČR a její ohlas v médiích, in: Ochrana společnosti před neonacismem, veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva a petice Senátu ČR, 10. Listopadu 2009, str. 12-15
 • 2008: Ideologie pravicového extremismu, In: Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu, str. 8-46, Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., ISBN:978-80-86961-54-5
 • 2008: Současný politický extremismus a radikalismus, in: Současná hrozba neonacismu, projevy xenofobie, Sborník přednášek, str. 7-14
 • 2007: Vývoj antisemitismu v rámci české krajní pravice po roce 1989 in: Kolokvium o soudobém antisemitismu, Věra Tydlitátová (eds.), Dryada. ISBN 987-80-87025-14-7, str. 73-84
 • 2007: Současný politický extremismus a radikalismus, Portál. Praha ISBN: 978-80-7367-098-6
 • 2004: Analýza českého neonacistického hnutí, Politologická revue č. 2, Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2004, č. 2. ISSN 1211-0353.