Sidebar

24
dub, út
41 Aktuality

Kontakty

e-mail: jiri.hoblik@ujep.cz
tel.: 475 286 512
kancelář: B 312

Vzdělání, profesní životopis

 • 1986-1989 studium na Fakultě žurnalistiky UK Praha
 • 1989-1996 magisterské studium na Evangelické teologické fakultě UK (ETF UK)
 • 1993-1994 studijní pobyt v Německu (Philipps Universität Marburg, 2 semestry)
 • 1995 studijní pobyt v Německu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1 semestr)
 • 1999-2005 student denního postgraduálního programu na ETF UK, obor religionistika
 • 2003-2012 odborný asistent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (do 2006 katedra společenských věd Pedagogické fakulty tamt., pro religionistiku a etiku, od 2.2007 úvazek 100 %, předtím 40 %)
 • od 2005 odborný pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR (Kabinet pro klasická studia, úvazek 30 %)
 • 2011-2012 habilitační řízení na ETF UK v Praze (úspěšne zakonečno 5.4.2012)
 • od 2012 docent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (úvazek 100 %)

Odborná specializace

 • religionistika – dějiny náboženského myšlení, hebrejské tradice a jejich reflexe, teorie studia náboženství, monoteismy na Západě
 • filosofie náboženství – kontakty mezi židovským a řeckým myšlením, filosofická transformace náboženských idejí v novověkém myšlení, řecká, římská a křesťanská filosofie dějin
 • etika – obecné dějiny etiky, ekologická etika

Výzkum

 • 1) „Současný přístup k hebrejské profétii“ (333/2002/A-TFP/ETF) - řešitel
  GAUK, 2012
 • 2) účast na projektu „Centrum biblických studií“ (LC 538)
  MŠMT, 2005–2011
 • 3) účast na rozvojovém programu „Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol“
  MŠMT, 2010
 • 4) „Jeruzalém a Athény“ - řešitel
  Stimulace ve vědě a výzkumu na FF UJEP, 2011
 • 5) účast na projektu „Centrum excelence“ (P401/12/G168)
  GAČR, 2012–2018
 • 6) inovace kurzu Religionistika I a II, tutor FF/HS v projektu Corona Culturae –  Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP (CZ.1.07/2.2.00/28.0285)
  MŠMT, OPVK 2.2 – 2012–2014

Publikační činnost

Monografie

 • 1) Zlomky L.K.: 166 otázek Ludvíku Kunderovi (s 18 apendixy),Brno: Masarykova univerzita 1993
 • 2) Proroci, jejich slova a jejich svět,Praha: Vyšehrad 2009
 • 3) Der Streit um die Prophetie,Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2012
 • 4) Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Náboženskofilosofické konfrontace, Ústí nad Labem. FF UJEP 2012

Studie

 • 1) Lid Knihy bez Knihy, in: P. Slepička.; V. Süss (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia. I. Praha 2001, str. 265–268
 • 2) Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď Teologický sborník, č. 3, 8 (2002), str. 3–10
 • 3) Maxima prorockého poslání: Zatvrzení (Iz 6), Teologická reflexe, 2, 12 (2002), str. 110–137
 • 4) Břemenné dějiny, in: J. Hanuš (ed.), Ekumenické církevní dějepisectví. Brno: CDK 2003, str. 119–123
 • 5) Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio, 1, 11 (2003), str. 3–34
 • 6) Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II., in: P. Fiala; J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace. Brno: CDK 2003, str. 38–56
 • 7) Alternativy válčení ve Starém zákoně, Teologie a společnost, 3, 1 (2003), str. 3–7
 • 8) Veřejná intimita, Ergo, 1, 6 (2004) [CD-ROM]
 • 9) Sofofilie, Ergo, 2, 7 (2005), str. 43-49
 • 10) Profétologie. Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio, 1, 13 (2005), str. 85–104
 • 11) Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ, 56,  2006, str. 45-48
 • 12) Co byl a je spor o profétii?, in: M. Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice, Studie a texty, 9, Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12
 • 13) Je ve světě prostor pro náboženskou politiku?, in: J. Hanuš; J. Vybíral, Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225
 • 14) Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe In: Marx - životnost iluze? Ergo, 1, 8 (2006), str. 111–121
 • 15) První smrt aneb Gilgameš a Lévinas, in: J. Kružík; K. Novotný, Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Praha: UK FHS 2006, str.150–160
 • 16) Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já, Ergo, 1, roč. 9 (2007), str. 27–35
 • 17) Šibbólaet, Ergo, 2, 9 (2007), str. 37–44
 • 18) Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70
 • 19) Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství, in: J. Kuneš; M. Vrabec, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha: Argo 2007, str. 185–202
 • 20) Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné, in: P. B. Kůrka aj. (eds.), Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové, Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96
 • 21) České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let, Dingir, 2, 11 (2008), str. 44–46
 • 22) Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality, in: J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech. Brno: CDK 2009, str. 57–66
 • 23) Osudy osudu, VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), in: Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32
 • 24) Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe, 1, 16 (2010), str. 23–41
 • 25) Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011. Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382
 • 26) Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III., 2. vyd., Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70
 • 27) Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376
 • 28) Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281
 • 29) Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36
 • 30) Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242.
 • 31) Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68.
 • 32) Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216.
 • 33) Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112.
 • 34) Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, č. 1, 16 (2014), str. 85–89.
 • 35) Tajemství skrytého Boha: Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina, Chron, květen 2015 [elektronicky].
 • 36) The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014), str. 248–266.
 • 37) Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86.
 • 38) Africká prorocká hnutí, Religio, č. 1, 19 (2016), str. 2–4
 • 39) Odluka není rozloučení: Moderní transformace tradičních vzorců vztahu státu a církve, in: M. Šimsa (ed.), Náboženství a filosofie v sekulární společnosti, Ústí n. L.: FF UJEP 2016, str. 61-102.
 • 40) Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství), Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 1 (2017), str. 34–41
 • 41) Utrakvismus v dějinném procesu symbolizace, in: M. Šimsa (ed.), Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí n. L.: FF UJEP 2017, str. 220–244

Recenze

 • 1) Letmé dějiny hebrejského národa (A. Lemaire, Dějiny hebrejského národa, Praha 1994), Teologický sborník č. 2, roč. 2/1996, str. 77–78;
 • 2) Židé ve starověku (S. Segert, Starověké dějiny židů, Praha 1995), Teologický sborník, č. 1 roč. 2/1996, str. 90-91;
 • 3) Dějiny izraelských počátků (N.P. Lemche, Die Vorgeschichte Israels. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 1, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996; V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v.Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 2, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996), Teologický sborník 1/1998, str. 97–99
 • 4) Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman: David a Šalomoun [recenze] Teologická reflexe č.1 roč. 16, (2010), str. 93–94
 • 5) Jan Assmann: Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung, Reflexe 43 (2012), str. 163–170

Překlady

 • 1) Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996 (z něm. orig. Altes Testament. Eine Einführung), 3. vyd. 2003
 • 2) Rudolf Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří. Kázání na hoře a Otčenáš, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Alles kann, der glaubt. Bergpredigt und Vaterunser in der Absicht Jesu, Freiburg i.B. 1992)
 • 3) Hans Küng, Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen II, Hinduismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem)
 • 4) Hans Küng, Hans Bechert, Křesťanství a buddhismus. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Buddhismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem)
 • 5) Hans Küng, Josef van Ess, Křesťanství a islám. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Islam, Mnichov 1994, spolu s L. Kropáčkem)
 • 6) Hans Küng, Julia Ching, Křesťanství a náboženství Číny. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1999 (z něm. orig. Christentum und Chinesische Religion, spolu s V. Liščákem)
 • 7) Manfred Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha 1999 (část hesel)
 • 8) Walter Gross, Karl-Joseph Kuschel, Bůh a zlo, Praha: Vyšehrad 2005
 • 9) Otto Kaiser, Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2006
 • 10) Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení, IV. díl, Praha: OIKOUMENH, 2007, 2. vydání 2008

Editace

 • 1) Pouštěj svůj chléb po vodě: Sborník k narozeninám Milana Balabána, Brno: CDK 1999
 • 2) Filosofie jako způsob spirituality, Ergo č. 2, 2005
 • 3) Provincie a peroférie, Ergo č. 1, 2007

Ostatní

Když planeta hyne (Rozhovor o ekologické etice s profesorem Milanem Machovcem). In: Rozpravy/Samenspraak 2001: Člověk a příroda: Bludný kruh? Heršpice: Eman 2001, str. 46-53

holandsky: De zorg voor het milieu: een ondergeschoven kindje bij kerk en theologie?: interview met In:Morée, P.C.A; Trusina, T. (vyd.).Milan Machovec. Přel. Moréé, Peter C.A. In: Mens en milieu: een vicieuze cirkel? Eman 2001, str. 53-61

nové vydání: In: Žárský, P. Hovory s Milanem Machovcem. Praha: Akropolis 2008, str. 167-173