Sidebar

19
říj,
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: rudolf.kucera@cmail.cz
tel.: 475 286 510
mobil: 606 620 553
kancelář: B 214

Vzdělání, profesní životopis

Údaje o oboru vzdělání na VŠ

 • 1991: politologie, FSV UK v Praze, doc.
 • 1987: filosofie, Ústav pro fil. a soc. ČSAV, CSc.

Údaje o praxi od absolvování VŠ

 • 2006 – současnost Katedra politologie a filozofie UJEP
 • 1990 – 2012 Katedra politologie UK FSV
 • 1978 – 1989 stavební dělník
 • 1970 – 1978 Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV

Doc.dr. Rudolf Kučera působí jako vysokoškolský pedagog v oboru politologie a politické filosofie nepřetržitě od roku 1990, tedy 24 let, v oboru politologie se habilitoval v roce 1991 (jako vůbec první na Karlově univerzitě). V roce 1990 získal místo vedoucího katedry politologie na nově zřízené Fakultě sociálních věd UK a fakticky tuto katedru zakládal a budoval. Na FSV založil obor politologie, vypracoval koncepci oboru a postupně ji s nově přichozími kolegy realizoval. Od roku 2006 působí také na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 2008 na hlavní úvazek. Je zde členem vědecké rady FF a zástupcem vedoucího katedry Politologie a filosofie. V roce 2008 zde byl poprvé v České republice akreditován magisterský obor politické filosofie, jehož je doc.Kučera garantem. Mimo to působí doc.Kučera na částečný úvazek na vysoké škole CEVRO Institut v Praze na Katedře politologie a mezinárodních vztahů.

Odborná specializace

Politická filosofie, liberální demokracie, nacionalismus, islám

Publikační činnost

 • KUČERA, Rudolf, Islám a politika. Vznik a vývoj islamistické ideologie. Monografie, Ústí nad Labem: FF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017, 198 s., ISBN 978-880-7561-063-8.
 • KUČERA, Rudolf. Filosofické kořeny politického rozhodování. Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2014. 202 s. ISBN 978-80-7414-776-0.
 • KUČERA, Rudolf. Kacířské eseje o filosofii dějin jako inspirace pro československý disent. In Filosofie v podzemí-filosofie v zázemí. Praha: FF UK, Nomáda, 2013. ISBN 978-80-3764-4.
 • KUČERA, Rudolf. Politologická historie demokracie. Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2012. 186 s. ISBN 978-80-7414-552-0.
 • KUČERA, Rudolf. John Locke a různé podoby svobody. In HAVLÍČEK, Aleš (ed.). Svoboda od antiky po současnost. Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2012, s. 118–131. ISBN 978-80-7414-444-8.
 • KUČERA, Rudolf. Moc a demokracie. In KROUPA, Daniel (ed.). Současné teorie moci. Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2010, s. 127–131.
 • KUČERA, Rudolf. Změna politiky vyžaduje změnu myšlení. In Střední Evropa, 2013, č. 137, s. 5–12. ISSN 0862-691.
 • KUČERA, Rudolf. Fragmentované a etablované demokracie. In Střední Evropa, 2013, č. 138, s. 5–12. ISSN 0862-691.
 • KUČERA, Rudolf. Otto von Habsburg: the last great European of the 20th Century. In Business Mir, 2012, č. 21, Ženeva. ISSN 1661-7665.
 • KUČERA, Rudolf. Aktuální ohrožení Evropy.In Střední Evropa, 2012, č. 136, s. 5–11. ISSN 0862-691.
 • KUČERA, Rudolf. A cseh konzervativismus. In Limes, 2012, č. 3, Tatabanya. ISSN 0238-9266.
 • KUČERA, Rudolf. Sojuz něrušimij. In První profesionální časopis Pro Dolgi, 2011,č. 3, Moskva. ISSN 2222-0291.
 • KUČERA, Rudolf, MATĚJKA, Ondřej, ŠTERN, Ivan (eds.). Čtyři roky dialogu o Evropě, Vier Jahre Dialog über Europa 2007-2010. Praha–Mnichov, 2010. 278 s. ISBN 978-3-924019-10-5.
 • KUČERA, Rudolf. Slovenia and Czech Republic. Fail Political Maturity Test. In Business Mir, č. 15, Ženeva 2010, s. 33-37. ISSN 1661-7665.

Další aktivity

Pravidelné přednášky a publikace v Maďarsku, kde za svou vědeckou a přednáškovou činnost získal v roce 2009 státní vyznamenání od prezidenta Maďarské republiky „Knight´s Cross Order of Merit of the Hungarian Republik“.