Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Tajemník katedry politologie a filozofie: Mgr. Jan Musil

Asistent: Tamara Šitnerová (+420 475 286 500, tamara.sitnerova@ujep.cz)

Zástupce vedoucího katedry: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Zástupce vedoucího katedry: Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Profesoři:

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

- předseda komise pro SZZ

Docenti:

doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

- předseda komise pro SZZ

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

- garant programu Politická filozofie
- předseda komise pro SZZ

doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

- předseda komise pro SZZ

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

- garant programu Filozofie
- předseda komise pro SZZ

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

- garant programu ZHV estetika, předseda redakční rady filozofie
- předseda komise pro SZZ

Odborní asistenti:

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

- státní závěrečné zkoušky, přijímací řízení

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

- didaktika SV a OV

PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

- člen ediční komise FF UJEP

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

- organizace praxe, koordinátorka Erasmus+

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Mgr. Jan Musil

- tvorba rozvrhů, IS STAG

Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.

ThLic. David Peroutka, Ph.D.

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Mgr. Barbora Řebíková

Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph.D.

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Ing. Ivan Štern

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Externisté:

Mgr. Petr Bláha

RNDr. Jaroslava Formanová

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Mgr. Vít Najman

Mgr. Stanislav Vašků

JUDr. Karel Vodička

Správce knihovny a studovny: Mgr. Petr Bláha ml.