Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Tajemník katedry politologie a filozofie: Mgr. Jan Musil, Ph.D.

Sekretářka: Tamara Šitnerová

Zástupce vedoucího katedry: Mgr. Jan Musil, Ph.D.

Profesoři:

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

- předseda komise pro SZZ

Docenti:

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijního oboru Občanská výchova (dvouoborové)

doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijních oborů Společenské vědy a Učitelství společenských věd pro SŠ

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijního oboru Filozofie (dvouoborové)

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- předseda redakční rady STUDIA PHILOSOPHICA

doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.

Odborní asistenti:

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

- státní závěrečné zkoušky, přijímací řízení

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

- Centrum občanského vzdělávání COV.UL
- Alumni klub

Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

- člen ediční komise FF UJEP

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

- organizace praxe, koordinátorka Erasmus+

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

- garant studijního oboru Politologie
- předseda redakční rady STUDIA POLITOLOGICA

Mgr. Jan Musil, Ph.D.

- tvorba rozvrhů, IS STAG
- Škola humanitních studií

ThLic. David Peroutka, Ph.D.

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

- platforma Moodle
- galerie Docento Disco

Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph.D.

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

- garant studijního oboru ZHV Estetika

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Externisté:

Mgr. Petr Bláha

Mgr. Vít Najman

Mgr. Stanislav Vašků

JUDr. Karel Vodička

Ing. Ivan Štern

Správce knihovny a studovny: Mgr. Petr Bláha ml.