Sidebar

15
pro, so
23 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Tajemník katedry politologie a filozofie: Mgr. Jan Musil

Sekretářka: Tamara Šitnerová

Zástupce vedoucího katedry: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Zástupce vedoucího katedry: Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Profesoři:

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

- předseda komise pro SZZ

Docenti:

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

- předseda komise pro SZZ

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

- garant programu Politická filozofie
- předseda komise pro SZZ

doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

- předseda komise pro SZZ

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

- garant programu Filozofie
- předseda komise pro SZZ

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

- garant programu ZHV estetika, předseda redakční rady filozofie
- předseda komise pro SZZ

Odborní asistenti:

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

- státní závěrečné zkoušky, přijímací řízení

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

- didaktika SV a OV

PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

- člen ediční komise FF UJEP

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

- organizace praxe, koordinátorka Erasmus+

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Mgr. Jan Musil

- tvorba rozvrhů, IS STAG

Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.

ThLic. David Peroutka, Ph.D.

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph.D.

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Ing. Ivan Štern

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Externisté:

Mgr. Petr Bláha

Mgr. Vít Najman

Mgr. Stanislav Vašků

JUDr. Karel Vodička

Daniel Šárovec

Správce knihovny a studovny: Mgr. Petr Bláha ml.