Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Tajemník katedry

Mgr. Jan Musil, Ph.D.

Sekretářka

Tamara Šitnerová

Zástupce vedoucího katedry

Mgr. Jan Musil, Ph.D.

Profesoři

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

- předseda komise pro SZZ

Docenti

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijního oboru Občanská výchova (dvouoborové)

doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

- garant studijního oboru Politologie
- předseda redakční rady STUDIA POLITOLOGICA

doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijních oborů Společenské vědy a Učitelství společenských věd pro SŠ

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- garant studijního oboru Filozofie (dvouoborové)

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

- předseda komise pro SZZ
- předseda redakční rady STUDIA PHILOSOPHICA

doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.

Odborní asistenti

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

- státní závěrečné zkoušky, přijímací řízení

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

- Centrum občanského vzdělávání COV.UL
- Alumni klub

Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

- člen ediční komise FF UJEP

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

- organizace praxe, koordinátorka Erasmus+

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Jan Musil, Ph.D.

- tvorba rozvrhů, IS STAG
- Škola humanitních studií

ThLic. David Peroutka, Ph.D.

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

- platforma Moodle
- galerie Docento Disco

Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph.D.

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

- garant studijního oboru ZHV Estetika

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Externisté

Mgr. Petr Bláha

Mgr. Vít Najman

Mgr. Stanislav Vašků

JUDr. Karel Vodička

Ing. Ivan Štern

Správce knihovny a studovny

Mgr. Petr Bláha ml.