Sidebar

26
lis, čt
33 Aktuality

Poštovní adresa

Katedra politologie a filozofie
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Sekretariát

Tamara Šitnerová

Kde nás najdete?

Jsme i na facebooku!

Katedra politologie a filozofie je jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty. Vznikla transformací z Katedry společenských věd v roce 2006. Staré i nové jméno katedry prozrazují odbornou orientaci pracoviště.

Studovat u nás můžete v bakalářském cyklu například filozofii, politologii, společenské vědy, nebo estetiku. Na navazujícím magisterském stupni pak zajišťujeme výuku učitelství společenských vědpro střední školy, respektive učitelství občanské výchovypro druhý stupeň základních škol. Teoretičtěji nasměrovaní zájemci se mohou zapsat na navazující studium politické filozofie, které je v rámci České republiky unikátním oborem.

A oč se zajímáme nejvíce? Ve filozofii jsou to témata z dějinných period vývoje evropského myšlení, dále pak oblasti systematické filozofie, vztah mezi její kontinentální a analytickou větví či vývoj etických systémů a etické problémy dneška. Část pracovníků katedry se orientuje na uměnovědnou oblast, teorii a dějiny umění či soudobou estetiku. Naši politologové zkoumají současný extremismus, sociální patologii a aktuální témata geopolitického prostoru střední Evropy. Z témat na pomezí politologie a filozofie je to vývoj politických teorií, české politické myšlení, teorie demokracie, problematika moci a vládnutí, nebo násilí v moderních společnostech. Ve společenských vědách nabízíme širokou paletu kurzů od sociologie přes antropologii, ekonomii, právo až po psychologii a ekologii. Zabýváme se kontroverzními tématy ve výuce společenských věd, výchovou k občanství a masmédii.

Seznam nabídky všech studijních oborů v naší brožuře

Výukou to ale nekončí. Pracovníci katedry se věnují též vědecké a publikační činnosti. Na katedře jsou vydávány dva časopisy, pro oblast filozofickou a společenskovědní je to revue Ergot, pro politické vědy pak Central European Journal of Politics. Též pravidelně vydáváme recenzované sborníky z různých konferencí, ti psavější z nás publikují i samostatné monografie. Více se o nás dozvíte, když si prohlédnete naše osobní portfolia. Katedra má svou vlastní studovnu, v níž se nachází rozsáhlý knižní fond, archiv 50 českých a zahraničních periodik a licencovaný přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Organizujeme pravidelná filozofická symposia a konference, mimořádné přednášky na aktuální témata, panelové diskuse či kulaté stoly, na něž zveme hosty z řad odborníků i politiků. Všech těchto aktivit se pravidelně účastní i studenti, z nichž řada je součástí vědeckých týmů a podílí se na řešení studentských vědeckých projektů.

Do života katedry se můžete zapojit již na samém počátku svého studia, například zúčastněním se přípravného kurzu Letní školy humanitních studií, v níž se dozvíte vše důležité pro hladký přechod ze středoškolského do vysokoškolského prostředí. Během studia se můžete aktivně i pasivně účastnit filozofických a estetických výjezdních čtení, politologických zahraničních exkurzí, a od roku 2011, kdy filozofická sekce katedry začala s pořádáním pravidelné mezioborové konference v Písku, máte možnost prezentovat výsledky své samostatné odborné činnosti před svými staršími kolegy i na břehu Otavy.

Jelikož spolupracujeme s řadou institucí vědeckého i správního charakteru (Akademie věd ČR, nebo Krajský úřad Ústeckého kraje, Muzeum holocaustu Terezín), můžeme svým studentům nabídnout možnost odborných stáží či účast na různých stipendijních programech a soutěžích. Samozřejmostí je plnění části studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Maximální délka studijního pobytu nebo praktické stáže je 12 měsíců v každém studijním cyklu. Nabídka hostitelských institucí se rozšiřuje každým rokem, aktuálně má KPF navázané smlouvy s šestnácti univerzitami v sedmi zemích napříč Evropou.

Na trhu práce se naši absolventi uplatňují zejména jako učitelky a učitelé na středních a základních školách, pracovnice a pracovníci ve státní správě a neziskových organizacích (zde jim jsou zejména vhod rozšířené znalosti geopolitického prostoru střední Evropy a sociálně-patologických jevů regionu). Víme o absolventech, kteří se uchytili v odborných institucích (muzeích, galeriích, divadlech), v médiích (rozhlas, televize, noviny) či se rozhodli pro aktivní politickou kariéru. A v neposlední řadě je třeba zmínit ty, kteří úspěšně pokračují v odborné akademické kariéře. Zvláště pro potřeby udržení kontaktu s absolventy našich učitelských programů byl založen Alumni klub.

Rozhodnete-li se studovat či spolupracovat s Katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP, činíte správnou volbu!

Katedra politologie a filozofie: nejlepších 3/5/7/n+1 let života!