Sidebar

24
říj, so
39 Aktuality

Vážené studentky a studenti (zejména 1. ročníků)!
 
1) dostali jsme od Vás v posledních dnech velké množství mailů ohledně nedostatečných kapacit u povinných kurzů. Informuji Vás, že kapacita u všech kurzů byla plošně navýšena. Pokud byste stále měli problém se do některého kurzu zapsat, napište na adresu jan.musil@ujep.cz. Na této adrese ale prosím řešte POUZE kurzy s předponou KPF/. Pokud máte problém s kurzy jiných kateder, musíte situaci řešit buď s jejich rozvrhářem, anebo přímo s vyučujícím daného kurzu.
2) Pokud máte v rozvrhu kolizi (povinné kurzy se vám kryjí), informujte přímo oba dotčené vyučující, sdělte jim svou situaci a požádejte je o řešení. Z pozice tajemníka vám bohužel musím oznámit, že přesuny kurzů jsou prakticky nemožné a že i při naší nejlepší snaze nelze sestavit rozvrh pro všechny ročníky, programy, obory, moduly, segmenty atd. bezkolizně.
3) PRO STUDENTY V DENNÍ FORMĚ ZHS: informační mail k zahájení výuky od nás ještě obdržíte. Prosím jen, abyste si v tuto chvíli přečetli ještě bod 4b)
4) PRO STUDENTY V KOMBINOVANÉ FORMĚ ZHS: informační mail k zahájení výuky od nás ještě obdržíte. V tuto chvíli si ale prosím při zápisu předmětů pohlídejte následující (pokusím se srozumitelně a stručně):
4a) u každého předmětu se zapište na všechny rozvrhové akce (v drtivé většině případů je každý kurz rozdělen na 2 části). Vaší povinností je zúčastnit se celé "prezenční" části výuky. Například: prezenční část výuky KPF/KB300 se odehraje jednak 9. 10. a poté i 21. 11. Zúčastnit se musíte obou.
4b) situace s moduly (není to tak složité, jak to vypadá): Již v tuto chvíli se musíte rozhodnout, zda se při studiu zaměříte na humanitní vzdělanost, anebo na estetiku a vědy o umění. V prvním případě si z nabídky povinně volitelných kurzů (PVK) volíte z "balíčku" Povinně volitelné bloky A, v případě druhém pak z "balíčku" Povinně volitelné bloky B. V obou "balíčcích" naleznete vždy dvě skupiny povinně volitelných kurzů (PVK). V první skupině jsou důležitější předměty, které vás budou profesně profilovat. Zde musíte za celé studium splnit alespoň 20 kreditů. Zcela konkrétně: teď v zimním semestru mohou Ti, kteří si vyberou "balíček" A plnit kurz KPF/B344 (KPF/KB344). Ti, kteří se rozhodli pro balíček "B" mají v nabídce kurzy KPF/B362 (KPF/KB362) a KPF/B363 (KPF/KB363). Není třeba si zapisovat všechny PVK z této nabídky. Je ale třeba myslet na to, že těch 20 kreditů musíte na konci svého studia mít, abyste mohli ke státnicím.
Součástí "balíčků" A i B je pak ještě 2. skupina povinně volitelných kurzů. Ty už nejsou tak významné co do povinnosti je plnit - za celé studium budete muset v této skupině nasbírat jen 12 kreditů. Nabídka zde ještě není příliš velká, v průběhu vašeho studia ale bude kontinuálně rozšiřována. Doporučuji si na úplném začátku studia nezapisovat z této skupiny příliš mnoho předmětů (osobně bych doporučil zapsat si max. 1 kurz, pokud vás zatím nabídka neoslovuje, nemusíte si zapisovat nic). Protože je plnění PVK 2. skupiny dobrovolné, mohou se kurzy navzájem krýt.
Snad je takto vše již jasné. V případě jakéhokoliv dotazu pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Srdečně
Jan Musil