Sidebar

20
úno, st
42 Aktuality

DP - Kořeny současné kritiky českého parlamentarismu v díle J. A. Schumpetera, Schmitta a dalších politických myslitelů 20. stol. - vedoucí dr. Chotaš

DP - Politické myšlení Turecka na rozcestí mezi liberální demokracií a autoritativním režimem v letech 1923 - 2018 - vedoucí dr. Jan Charvát

DP - Vznik rasového myšlení a Gobineauova teorie árijské rasy - vedoucí Mgr. Musil

DP - Vliv římské republiky na utváření amerických politických institucí - vedoucí dr. Šmíd

DP - Koncepce Evropy Friedricha Naumanna a Richarda M Coudenhove-Kalergiho: deskripce, komparace a reflexe - vedoucí dr. Chotaš

DP - Zdroje nenávisti islámských zemí vůči Západu - vedoucí dr. Jan Charvát