Sidebar

20
úno, st
42 Aktuality

 
Vedoucí KPF se obrací na všechny studenty, jejichž diplomové práce vedl doc. Kučera, aby se zastavili v jejích konzultačních hodinách nebo napsali e-mail na adresu ivana.havlinova@ujep.cz. Je nutné provést změnu vedoucího diplomové práce.
 
Děkujeme za pochopení.