Sidebar

22
dub, po
35 Aktuality

Vědecko-pedagogická rada KPF nalezla při hodnocení zadání závěrečných prací časté případy gramatických a stylistických chyb. S ohledem na fakt, že (1.) "zadání" je úřední dokument a (2.) závěrečnou prací aspiruje student na získání akademické hodnosti, se studentům důrazně doporučuje, aby podrobili svá "zadání" jazykové redakci. 
 
ZDE naleznete přehled zadaných zavárečných prací
 
Zadání musí být opravena a odevzdána zpět na sekretariát KPF do středy 11. 4. 2018