Sidebar

21
kvě, po
35 Aktuality

Dovoluji si upozornit studentky a studenty, že kurz Dějiny estetiky II. je kurzem povinným, kde je třeba k jeho úspěšnému absolvování, kromě jiného, docházka i práce v semináři (prezentace anotací četby v semináři).  Bez splnění zmíněných požadavků v tomto semestru není možno absolvovat zkoušku.