Sidebar

23
led, út
37 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,
15.3.2017 se na Fakultě sociálních studiích MU v Brně uskuteční první ročník studentské konference na téma Krize současné politiky. Konference se bude skládat ze tří panelů – Česká republika, Evropa, Svět.

Zájemci z řad bakalářských, magisterských či doktorských studentů o vystoupení na konferenci mohou posílat podrobné abstrakty svých příspěvků na emailovou adresu info@ssiips.cz do 11. 2. 2018. V abstraktech by krom části zabývající se tématem příspěvku měla být zmíněna i metodologie daného výzkumu. Prezentovány mohou být bakalářské, magisterské i jakékoliv jiné studentské práce.

S pozdravem studentská sekce IIPS
 
ZDE_jpgleták