Sidebar

20
úno, út
50 Aktuality

Ve čtvrtek 22. 2. odpadá výuka a KH dr. Konrádové po 14:00. Náhradní výuka proběhne takto:
Kurz Dějiny politického myšlení I (KPF/B978) bude nahrazen v pátek 23.2. 13:00-14:50 (místnost B 203).
Kurz Četba z antické filosofie II (KPF/B015) bude nahrazen v pátek 23.2. 15:00-16:50 (místnost B 311).
Děkujeme za pochopení.

Vážené studentky, vážení studenti, bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže ERASMUS+ na ZS 2018/19. Přihlášky odevzdávejte do 26. 2.  2018 do 15:00. Veškeré informace a pokyny k odevzdávání přihlášek najdete na: http://ff.ujep.cz/ff/zahranici/2011-06-24-08-44-56/erasmus

Bližší informace se dozvíte i v rámci celofakultního PVK 21. 2. 2018 v 15.00 v místnosti A306, kde bude prezentován program ERASMUS+. Informace vám poskytne také fakultní koordinátorka ERASMUS+, Mgr. Jana Burdová, popř. koordinátorka na KPF dr. Veronika Konrádová.

Pro studenty, kteří uvažují o zahraničním výjezdu v rámci programu Erasmus+, organizujeme Celofakultní PVK, kde se dozvíte všechny potřebné informace. O své poznatky a zkušenosti ze zahraničí se s vámi podělí zástupci jednotlivých kateder.
 
PVK se koná 21. 2. 2018 od 15:00 v místnosti A 306. 
 
Všichni zájemci, i ti kteří zahraniční pobyt teprve zvažují, jsou srdečně zváni.

Termíny zadání diplomových a bakalářských prací studentů FF UJEP a PF UJEP

pro možnost jejich obhajoby v jarním termínu 2019 je

22. 3. 2018

Vážené studentky, vážení studenti,
15.3.2017 se na Fakultě sociálních studiích MU v Brně uskuteční první ročník studentské konference na téma Krize současné politiky. Konference se bude skládat ze tří panelů – Česká republika, Evropa, Svět.

Zájemci z řad bakalářských, magisterských či doktorských studentů o vystoupení na konferenci mohou posílat podrobné abstrakty svých příspěvků na emailovou adresu info@ssiips.cz do 11. 2. 2018. V abstraktech by krom části zabývající se tématem příspěvku měla být zmíněna i metodologie daného výzkumu. Prezentovány mohou být bakalářské, magisterské i jakékoliv jiné studentské práce.

S pozdravem studentská sekce IIPS
 
ZDE_jpgleták