Sidebar

23
led, út
37 Aktuality

Informace studentům 3. ročníku v oboru Společenských věd (týká se všech kombinací SV):

Pokud uvažujete v navazujícím magisterském studiu pokračovat v učitelských oborech (učitelství SV či učitelství OV), pak je třeba, abyste již teď v LS absolvovali kurz KPF/B057 (Úvod do didaktiky SV). Toto PVK Vás připraví k absolvování povinných kurzů v navazujícím studiu.

 

Informace studentům oboru ZHV estetika (týká se nových akreditací, netýká se studentů ve 4. a vyšších ročnících):

Vlivem administrativní chyby, kterou se podařilo objevit až při sestavování rozvrhu povinných kurzů na LS tohoto akademického roku, bylo nutné provést úpravu Vašeho studijního plánu. Konkrétně jde o to, že Vám do segmentu povinných kurzů přibyly některé nové položky:

 

1) do ZS 2. ročníku přibyl kurz KPF/B122 (Vývoj moderního a současného umění I) – vyučuje Dr. Mráziková

2) do LS 2. ročníku kurz KPF/B123 (Vývoj moderního a současného umění II) – vyučuje Dr. Mráziková

3) do ZS 3. ročníku přibyl KPF/B118 (Seminář umělecké kritiky I) – Vyučuje Dr. Kolář

4) do LS 3. ročníku přibyly: KPF/B119 (Seminář umělecké kritiky II) – Vyučuje Dr. Kolář; KPF/B113 (Česká estetika) – vyučuje Mgr. Řebíková; KPF/B124 (Socializace současného umění) – vyučuje Mgr. Řebíková.

 

Všechny tyto kurzy máte povinnost splnit, abyste mohli být připuštěni k SZZ. Ve Vašem plánu byly od samého počátku, pouze byly pro Vás (ale i pro vyučující) "neviditelné", tj. nebyly správně přiřazené. Velice se za tuto komplikaci omlouváme a ujišťujeme Vás, že se vynasnažíme, abyste bez problémů mohli dokončit studium včas.

Ve STAGu je vše již opravené, svůj studijní plan si můžete zkontrolovat prostou vizualizací. Rekapitulujeme, že ve Vašem plánu musíte mít splněno 140 kreditů z povinných kurzů (předměty "A"), 6 kreditů z jazyků (rovněž "A") a 34 kreditů z PVK (předměty "B"). Předměty typu "C" si studujete pouze pro vlastní potěšení a nezapočítávají se do celkového součtu kreditů.

 

Níže uvádíme návrh, jak byste měli postupovat:

 

1.       studenti 1. ročníků: vás se změny týkají až do příštího roku. Ve STAGu je již aktualizovaný plan, kurzy si zapisujte podle něj.

2.       2. studenti 2. ročníku: Vám teď v ZS utekl kurz KPF/B122 (Vývoj moderního a současného umění I). Někteří z Vás si ale na doporučení Dr. Koláře zapsali kurz KDT/PF114 (Dějiny současného výtvarného umění I, tento kurz máte zapsaný jako "C"). Pokud tomu tak je, pak tento kurz dodělejte a v případě úspěchu si podejte žádost (klasickou) o uznání atestu z tohoto kurzu jako atest kurzu KPF/B122, čímž se Vám automaticky přičtou obdržené kredity do segmentu "A". V LS si ale již zapiště pokračovací kurz KPF/B123 a nikoliv KDT/PF118.

Pokud tomu tak není, tj. nemáte zapsaný ani B122, ani PF114, pak již pro tento akademický rok nic neřešte a kurzy KPF/B122 a KPF/B123 můžete absolvovat příští rok v zimě a létě, kdy budou standardně otevřené.

3.       studenti 3. ročníků

a) ti, kteří chtějí uzavřít studium tento AR: vy to máte "nejtěžší". V LS budete muset absolvovat navíc kurzy z nižších ročníků, tj. B122 a B123 ze druháku. Platí pro Vás ale to samé co pro letošní druháky: pokud jste absolvovali kurzy KDT/PF114 a KDT/PF118, pak pouze stačí, abyste si přes formulář podali žádost o jejich uznání namísto kurzů KPF/B122 a B123. Pokud jsou mezi Vámi tací, kteří nemají splněný kurz KPF/B118 (Seminář umělecké kritiky I) ze ZS, pak je již předjednané s Dr. Kolářem, že jej pro Vás odpřednáší paralelně s KPF/B119 (pokračování) v letním semestru.

b) pokud neuvažujete, že byste letos chtěli končit, pak se řiďte instrukcemi letošních druháků.

 

Poslední věc: pokud jste některý z nově zavedených kurzů stihli splnit jako PVK (např. KPF/B118 a KPF/B119), pak Vám automaticky tento kurz bude odečten z PVK a přičten do PK. Plnit jej znovu samozřejmě nemusíte.

 

V případě jakékoliv nejasnosti se okamžitě ozvěte tajemníkovi katedry (Mgr. Musil)!              

 

V pondělí 22. 1. 2018 se z rodinných důvodů ruší konzultační hodiny Mgr. Musila. Náhradní KH proběhnou ve čtvrtek 25. 1. od 13:00 do 15:00

Vážené studentky, vážení studenti,
15.3.2017 se na Fakultě sociálních studiích MU v Brně uskuteční první ročník studentské konference na téma Krize současné politiky. Konference se bude skládat ze tří panelů – Česká republika, Evropa, Svět.

Zájemci z řad bakalářských, magisterských či doktorských studentů o vystoupení na konferenci mohou posílat podrobné abstrakty svých příspěvků na emailovou adresu info@ssiips.cz do 11. 2. 2018. V abstraktech by krom části zabývající se tématem příspěvku měla být zmíněna i metodologie daného výzkumu. Prezentovány mohou být bakalářské, magisterské i jakékoliv jiné studentské práce.

S pozdravem studentská sekce IIPS
 
ZDE_jpgleták

Vážení studenti,

 do 27. 9. 2017 bylo možné odevzdávat podklady pro zadání bakalářské a diplomové práce. Termín odevzdání byl prodloužen do 3. 10.  do 14:00.  Podepsané poklady odevzdávejte na sekretariátu katedry.

Děkujeme