Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

Vzhledem k malému počtu studentů zapsaných na některé povinně volitelné předměty dojde k jejich omezení. Studenti daných předmětů budou osloveni jednotlivými vyučujícími s nabídkou dalších předmětů.
 
Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšný letní semestr 2019.

Srdečně zveme na výstavu Michaely Labudové ve středu 20. 2. v 16:00 v Galerii Docendo Disco ve 2. patře budovy B Filozofické fakulty.

V rámci programu ERASMUS+ máte možnost studovat nebo pracovat v zahraničí. Je vyhlášeno:

Výuka dr. Maškarince bude z pracovních důvodů zahájena v LS 2018-2019 až  v týdnu od 18. 2. 2019, a to v úterý 19. února 2019 dle rozvrhu. Odpadají rovněž KH v úterý 12. 2. 2019.

Výuka prof. Kociana bude z pracovních důvodů zahájena v LS 2018-2019 až  v týdnu od 18. 2. 2019 - a to ve čtvrtek 21. února 2019 dle rozvrhu.
 

DP - Kořeny současné kritiky českého parlamentarismu v díle J. A. Schumpetera, Schmitta a dalších politických myslitelů 20. stol. - vedoucí dr. Chotaš

DP - Politické myšlení Turecka na rozcestí mezi liberální demokracií a autoritativním režimem v letech 1923 - 2018 - vedoucí dr. Jan Charvát

DP - Vznik rasového myšlení a Gobineauova teorie árijské rasy - vedoucí Mgr. Musil

DP - Vliv římské republiky na utváření amerických politických institucí - vedoucí dr. Šmíd

DP - Koncepce Evropy Friedricha Naumanna a Richarda M Coudenhove-Kalergiho: deskripce, komparace a reflexe - vedoucí dr. Chotaš

DP - Zdroje nenávisti islámských zemí vůči Západu - vedoucí dr. Jan Charvát

Termín zadání diplomových a bakalářských prací studentů

FF UJEP a PF UJEP

pro možnost jejich obhajoby v jarním termínu 2020 je

22. 3. 2019

 
Vedoucí KPF se obrací na všechny studenty, jejichž diplomové práce vedl doc. Kučera, aby se zastavili v jejích konzultačních hodinách nebo napsali e-mail na adresu ivana.havlinova@ujep.cz. Je nutné provést změnu vedoucího diplomové práce.
 
Děkujeme za pochopení.

 
ZDE_pdf pozvánka
 
Jarní symposium a šesté číslo revue ERGOT na téma VÁLKA
 
Revue pro filosofii a společenské vědy ERGOT a Katedra politologie a filosofie Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem Vás zvou na symposium o filosofických a společensko-vědních aspektech války v jejích různých podobách. Symposium se koná 25. května 2019 v budově FF UJEP, Pasteurova 3544/1, v místnosti B 304 od 10 hodin. Zváni jsou učitelé, studenti, specialisté relevantních oborů i široká veřejnost. Přihlášky příspěvků (jméno účastníka, název příspěvku) přijímáme do 10. května 2019 na e-mailové adrese: ergot@post.cz. Příspěvky by neměly přesáhnout 20 minut. Příspěvky upravené podle pravidel, jež najdete na stránkách https://ergotsite.wordpress.com, a zaslané do konce června 2019 na adresu ergot@post.cz bude možno publikovat v tematickém čísle revue ERGOT, které vyjde koncem léta 2019. Podmínkou publikace není prezentace příspěvku na symposiu.
 
Za organizátory a redakční radu:
 
Petr Bláha a Hynek Tippelt