Sidebar

22
bře, čt
40 Aktuality

ZDE informace k nově vzniklému festivalu dokumetů Festival Elbe doc.k

doba konání: 15/5 - 20/5

v rámci festivalu: Metodický seminář k dokumentárnímu filmu ZDE info

Workshop knihovny V. Havla "Číst Havla" se uskuteční ve středu 4. 4. 2018 od 13,00 hod. v učebně A 313.

- pro studenty učitelství OV a SV

Dovoluji si upozornit studentky a studenty, že kurz Dějiny estetiky II. je kurzem povinným, kde je třeba k jeho úspěšnému absolvování, kromě jiného, docházka i práce v semináři (prezentace anotací četby v semináři).  Bez splnění zmíněných požadavků v tomto semestru není možno absolvovat zkoušku.
 

Termíny zadání diplomových a bakalářských prací studentů FF UJEP a PF UJEP

pro možnost jejich obhajoby v jarním termínu 2019 je

22. 3. 2018