Sidebar

23
kvě, st
35 Aktuality

Vědecko-pedagogická rada KPF nalezla při hodnocení zadání závěrečných prací časté případy gramatických a stylistických chyb. S ohledem na fakt, že (1.) "zadání" je úřední dokument a (2.) závěrečnou prací aspiruje student na získání akademické hodnosti, se studentům důrazně doporučuje, aby podrobili svá "zadání" jazykové redakci. 
 
ZDE naleznete přehled zadaných zavárečných prací
 
Zadání musí být opravena a odevzdána zpět na sekretariát KPF do středy 11. 4. 2018

Dovoluji si upozornit studentky a studenty, že kurz Dějiny estetiky II. je kurzem povinným, kde je třeba k jeho úspěšnému absolvování, kromě jiného, docházka i práce v semináři (prezentace anotací četby v semináři).  Bez splnění zmíněných požadavků v tomto semestru není možno absolvovat zkoušku.