Sidebar

28
bře, so
32 Aktuality

Milí studenti,

kdo z vás bude potřebovat texty z knih naší studovny, tak mi prosím zasílejte vaše požadavky na e-mail: tamara.sitnerova@ujep.cz vždy do středy. Ve středu budu scenovat a ukládat texty na uložiště.

Týká se pouze studentů pracujících na závěrečných prací.

Interní termín pro KPF: pátek 27. 3.

vzhledem k mimořádné situaci je nezbytné, aby studenti intenzivně komunikovali finální podobu zadání s vedoucími prací prostřednictvím e-mailu nebo po domluvě telefonicky. Zadání pak vloží do STAGu. Vedoucí práce zadání přímo ve Stagu potvrdí, poté jej garant oboru odsouhlasí nebo vrátí zpět k přepracování. Po schválení zadání kvalifikační práce garantem jej v konečné verzi schválí vedoucí katedry.

Milí kolegové!
Předávám dál krajně užitečnou zprávu z Národní knihovny a srdečně zdravím. Jiří Hoblík

Praha, Klementinum: Studenti a pedagogové veřejných vysokých škol mohou od zítřejšího dne využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol. Dnes v dopoledních hodinách se na tom dohodli generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda a Jiří Srstka, ředitel spolku DILIA, kolektivního správce autorských práv. Zpřístupněno tak bude více než 206.000 titulů monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran.

Dohoda, která byla dnes podepsána, umožní studentům a pedagogům veřejných vysokých škol přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online formou aplikace Kramerius. „Týkat se to bude také těch děl, které jsou nyní chráněny autorským zákonem. Chtěl bych tímto velmi poděkovat Dilii, že vyšla vstříc stovkám studentů, kteří se na nás obraceli s žádostmi o zpřístupnění knih,“ říká Martin Kocanda. „Po dobu vyhlášení nouzového stavu si budou moci vysokoškoláci naše fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci nemůžeme povolit stahování a tisk těchto fondů,“ dodává Kocanda. Národní knihovna tak chce eliminovat nelegální šíření publikací.

Adresa pro aplikaci Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/

(https://www.prf.cuni.cz/aktuality/narodni-knihovna-a-dilia-zpristupni-vysokoskolakum-knihy-online)

Podmínky pro absolvování kurzu dr. Bláhy byly známy v úvodní hodině. Z požadavku vyplývá forma samostudia. Pro případné doplnění dotazy lze využít tel. 315 782 258

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice pořádá studentskou konferenci s názvem Think, která se bude konat 4. 6. 2020

ZDE_leták a info

Vážené studentky a vážení studenti,
vzhledem k nastalé situaci navrhuji řešit výuku pro obor ZHV-Estetika virtuálně (je Vás málo, neměl by v tom být problém). Kontaktujte mne na email martin.kolar@ujep.cz co nejdříve a dořešíme technické náležitosti. Navrhuji komunikaci skrze whatsapp (číslo Vám zašlu na email, pokud budete mít zájem) či skrze skype. Každopádně v době výuky a konzultací jsem Vám k dispozici (po dohodě i jindy). Těším se na setkání ve virtuálním světě a srdečně zdravím Martin Kolář 

Termíny odevzdání zadání BP/DP do 27. 3. a termíny odevzdání BP/DP 9.4. zůstávají v platnosti. Konzultace k zadání BP/DP a odevzdání BP/DP lze řešit e-mailem s vyučujícím. 

Studenti nemají do budov fakulty přístup kromě případů, kdy budou na studijním oddělení odevzdávat zadání bakalářských a diplomových prací nebo vlastní dokončené kvalifikační práce.

 

 

Zveme všechny příznivce antické filosofie na tradiční čtení Platónových dialogů, které se bude konat poslední červnový týden 22. - 24. 6. 2020 ve Lhotce u Mělníka. Letos budeme číst dialog Lachés, který bude také tématem listopadového platónského symposia. Zájemci mohou kontaktovat dr. Konrádovou.
 
ZDE_leták

Ústečtí filosofové je cyklus přednášek akademiků působících na Filozofické fakultě UJEP pro veřejnost. Koná se jednou za měsíc v úterý v 18:00 v Hraničáři. VSTUP ZDARMA.

17. 3. 2020
Mgr. Jan Musil, Ph.D.

ZRUŠENO Zdravý ševcovský rozum: biopolitika a biotypologie v baťovském Zlíně

Sourozenci Baťové učinili v meziválečném období z periferního Zlína moderní průmyslové město, v němž byl každodenní život jeho obyvatel úzce spjat s potřebami jediného expandujícího podniku. Optimistická firemní filosofie „batismu“ byla opřená o víru ve skvělou budoucnost, jíž bude dosaženo prací, podnikavostí, velkým výkonem a účelným (racionálním) využitím prostředků. Hlavní roli při zefektivňování výroby a navyšování blahobytu hrál systém vědeckého řízení, který se ale zdaleka neomezoval jen na chod dílen. Cílem našeho příspěvku je poukázat na některé další projevy této racionalizace, zvláště pak na dosud nepříliš známou aktivitu Československé společnosti biotypologické, která byla ve Zlíně založena a na konci 30. let zde prováděla pilotní výzkum lidské konstituce, jehož výsledky měly napomoci zvědečtit výběr a umístění podnikových zaměstnanců.

21. 4. 2020
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Spinoza II: Moudrost lásky a zmatek strachu

Láska má špatnou pověst. Je prý slepá, zatemňuje rozum a „vypíná“ mozkovou kůru. Významný holandský myslitel druhé poloviny 17. století B. Spinoza, jehož jiní slavní filosofové nazývali „knížetem filosofů“ nebo dokonce „filosofem filosofů“, to viděl docela jinak. Láska je podle něj cestou k porozumění věcem, lidem, světu i Bohu. Čím více čemu rozumíme, tím více to i milujeme. A naopak, čím zmateněji co chápeme, tím větší strach to v nás vzbuzuje. Výklad volně naváže na loňskou přednášku s názvem „Spinoza, to není dívčí jméno. Význam myšlení holandského filosofa B. Spinozy dnes“. V ní se posluchači seznámili s tím, že navzdory své „letitosti“ může být Spinozův systém zvláště inspirativní pro dnešek – dobu bezbřehého relativismu, ekologických hrozeb, mezikulturních konfliktů atd. Zmatení strachem a špatná pověst lásky patří mezi znaky dnešní doby také a Spinozovo myšlení dokáže reagovat i na ně.

19. 5. 2020
Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Na prahu dokonalosti. Geneticky modifikovaný dokonalý člověk

V listopadu 2018 oznámil čínský doktor He Jiankui, že tajně geneticky modifikoval lidská dvojčata, dvě holčičky s mediální přezdívkou Lulu a Nana. Genetický zásah do sekvence CCR5 provedl již na embryích metodou CRISPR/cas9 a jako první člověk na planetě zasáhl do zárodečných linií, modifikoval zárodečné buňky, a změna kterou provedl, se tedy projeví ve všech buňkách nositele a přenese se i do dalších generací. Poprvé v dějinách lidstva máme v rukou mocný, funkční, eugenický prostředek a zjevně neváháme ho použít. Smíme dělat všechno, co umíme? Je cílem genetického inženýrství lepší člověk? Co je lepší člověk? Tyto a další podobné otázky si společně položíme a pokusíme se na ně nalézt odpovědi.

Upozornění pro studenty navazujících studijních oborů Občanská výchova a Učitelství společenských věd pro SŠ

Nutnou predispozicí pro studium Didaktiky OV a Didaktiky SV I, II je absolvování bakalářského předmětu KPF/B057 – Úvod do didaktiky společenských věd. Pokud jste jej neabsolvovali v bakalářském studiu, je nutno jej absolvovat nyní. Předmět probíhá v pondělí od 11:00 do 12:50 v učebně A 103.