Sidebar

18
úno, po
33 Aktuality

Během vysokoškolského studia mají studenti možnost studovat nebo pracovat v zahraničí v rámci programu mezinárodní mobility ERASMUS+ http://www.ujep.cz/cs/erasmus

  • Výběrové řízení je vyhlašováno vždy na jaře a na podzim
  • Přihlásit se může každý student, který bude v době výjezdu do zahraničí zapsán minimálně v 2. ročníku bakalářského studia
  • Maximální délka studijního pobytu nebo praktické stáže je 12 měsíců v každém studijním cyklu (bc., mgr.)
  • Za studiem či praxí lze vyjíždět do členských států EU, do členských zemí EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), kandidátských zemí (Turecko, Makedonie), a také do Švýcarska

KPF umožňuje studijní pobyty na těchto univerzitách

Universidad Carlos III de Madrid / Albert-Ludvigs-Universität Freiburg / Technische Universität Chemnitz / Universitat Rostock / Otto-Friedrich-Universität Bamberg / Karlsruher Institut für Technologie / Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest / Universytet Śląski w Katowicach / Universytet Jagielloński w Krakowie / Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń / Universytet Warszawski / Univerzita Komenského v Bratislavě / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Çukurova Üniversitesi, Adana / Latvijas Universitate, Riga

Informace k Erasmus+

Podrobné informace k Erasmus+

  • fakultní koordinátorka Erasmus+ Mgr. Jana Burdová
  • koordinátorka Erasmus+ pro KPF Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.