Sidebar

20
lis, po
37 Aktuality

Katedra historie

Jméno Místnost Telefon ZS 2017/ 2018
Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
vaclav.drska@gmail.com
A 221 475 286 450
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
jana.englova@ujep.cz
A 202 475 286 455 ÚT 10:00 - 11:00 (jinak dle dohody)
PhDr. Olga Fejtová
olga.fejtova@praha.eu
A 107 236 002 025
778 493 478
po tel. dohodě nebo dohodě e-mailem
Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
radek.fukala@ujep.cz
A 116 475 286 429 ČT 12:10 - 12:40; 15:00 - 16:00
ST 15:00 - 16:00 (nutné ohlásit předem)
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
michaela.hruba@ujep.cz
A 301 475 286 445 ST 10:00 - 12:00 (jinak dle dohody e-mailem)
PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.
holubova@eu.cas.cz
234 612 603 dle předběžné dohody
PhDr. Vít Honys
honys.vit@npu.cz
NPÚ, Krásné Březno, Starý zámek 475 210 433
PhDr. Petr Hrubý
hruby@usti.npu.cz
472 704 823 dle dohody e-mailem
Mgr. Václav Houfek
houfek@muzeumusti.cz
475 210 937 dle dohody e-mailem
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
kaiserova@albis-int.cz
A 115 475 286 428 PO 10:00 - 11:00 (jinak dle dohody e-mailem)
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
jiri.koumar@ujep.cz
A 201 475 286 453 ST 8:00 - 10:00
PÁ 12:30 - 13:30
Mgr. Stanislava Musilová
stanislava.musilova@ujep.cz
A 202 475 286 454 ÚT 10:00 - 12:00 (jinak dle dohody e-mailem)
PhDr. Miloslav Krieger, CSc.
miloslav.krieger@ujep.cz
A 101 475 286 432 ÚT 11:00 - 12:00 (jinak dle dohody e-mailem)
Michal Korhel, M.A.
michal.korhel@ujep.cz
A 216 dle dohody e-mailem
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
vaclav.ledvinka@praha.eu
A 104 475 286 417 ÚT 17:00 - 18:00 (po dohodě e-mailem)
Mgr. Josef Märc
cram@volny.cz
A 201 475 286 452 ST 14:00 - 16:00
PÁ 12:00 - 13:00
PhDr. Eduard Mikušek
E.Mikusek@seznam.cz
A 107 475 286 422-24 dle dohody e-mailem
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
okurka@muzeumusti.cz
A 202 475 286 456 ÚT 16:30 - 17:30
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
jakub.patek@ujep.cz
A 201 475 286 451 ÚT 9:00 - 10:00; 15:30 - 16:30
ČT 10:00 - 12:00
Mgr. Jan Peer
jan.peer@ujep.cz
A 120 475 286 430
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
kamil.podrouzek@ujep.cz
NPÚ, Krásné Březno, Starý zámek, č. dv. 1.02 603 269 292
475 286 458
PO 15:30 - 18:30
(ohlásit předem e-mailem)
Doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.
pernes@volny.cz
A 209 475 286 436 ÚT 12:00 - 13:30
PaedDr. Mgr. Petr Rak
rak@soalitomerice.cz
A 107 475 286 421
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
jaroslav.rokosky@ujep.cz
A 209 475 286 435 ÚT 14:00 - 15:00
ST 14:30 - 16:30
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt
royt@volny.cz
A 206 606 903 551 po telefonické dohodě
Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.
sekyrka@gmail.com
Tomas.Sekyrka@praha.eu
257 922 617 dle předběžné dohody
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
ludmila.sulitkova@ujep.cz
A 105 475 286 420
775 217 887
po dohodě e-mailem
PhDr. Anna Šerberová, CSc.
anna.serberova@ujep.cz
A 101 475 286 433 ST 12:00 - 13:00
ČT dle dohody e-mailem
Mgr. Táňa Šimková
nejezchlebova.t@centrum.cz
A020 475 286 464 mateřská, po domluvě e-mailem
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
david.tomicek@ujep.cz
A 221 475 286 448 ST 10:00 - 11:00
ČT 11:00 - 12:00
PÁ 10:00 - 11:00
PhDr. Ĺubomír Turčan
lturcan@seznam.cz
724 663 765 po dohodě e-mailem nebo po tel. dohodě
Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
petr.urlich@fsv.cvut.cz
475 286 444 liché ÚT 13:00 - 14:00
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
tomas.velicka@ujep.cz
A 105 475 286 420 ÚT 10:15 - 11:45
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
tomas.velimsky@ujep.cz
A 221 475 286 449 ÚT 12:30 - 14:30
ST 13:30 - 14:30
Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
martinvesely.ff@centrum.cz
A 208 475 286 446 ST 11:00 - 14:00
Ing. Jan Vinař
murus@kolodeje.cz
220 570 665 po dohodě e-mailem
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
vilem.zabransky@email.cz
A 104 475 286 418 ČT 12:00 - 14:00
Vendula Hráčová
vendula.hracova@ujep.cz
A 206 475 286 444 PO - PÁ 8:00 - 15:00

Na katedře historie FF UJEP je realizován studijní program Historické vědy, který vychovává nejen historiky a učitele dějepisu, ale i specialisty na archivnictví a památkovou péči. Katedra nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech a je oprávněna v tomto programu konat rigorózní a habilitační řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní zejména bakalářský obor Dokumentace památek, který předává studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních památek, zejména prostřednictvím nejmodernějších technologií. Z hlediska regionálního poslání FF UJEP je významný obor Kulturně-historická regionalistka, jehož absolventi specializovaní pro oblast archivnictví či památkové péče nacházejí uplatnění v širokém spektru státních, samosprávných i veřejných institucí.

Aktivity katedry

V rámci svých vědecko-výzkumných aktivit velmi úzce spolupracuje s Ústavem slovansko-germánských studií FF UJEP a Collegiem Bohemikem, o. p. s. Partnery v projektech a zároveň partnery pro praxi studentů, kteří zabezpečují též specializovanou výuku, jsou Národní památkový ústav (územně odborná pracoviště v Ústí nad Labem, Lokti, Liberci), Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Archiv Hlavního města Prahy, Archiv města Ústí nad Labem či Muzeum města Ústí nad Labem. Katedra historie pravidelně pořádá odborné konference a sympozia, na nichž prezentuje své vědecko-výzkumné aktivity. Výsledky výzkumu pak pravidelně publikuje ve své ediční řadě Studia Historica, v níž vycházejí odborné monografie.