Sidebar

3
čvn, so
46 Aktuality

Aktuálně řešené projekty

Externí

Interní

 • 2023–2024 SGS Vývoj sídelní struktury Chabařovic

Ukončené projekty

Externí

Interní

 • 2021–2022 SGS Století čtvrti Klíše 1899–1999
 • 2021 IG Digitalizace antické keramiky ve sbírkách Podřipského muzea pro edukační a výstavní účely
 • 2020 IG Průvodce Olomoucké architektury Kudy chodím, vidím
 • 2020 IG Dům Kalich 2020
 • 2019 IG: Historický krov domu Kalich v Litoměřicích
 • 2018 IG: Terezín – nástěnné malby z doby terezínského ghetta II.
 • 2015-2017 SGS: Terra Sacra Incognita, dokumentace a vyhodnocení dochovaných historických objektů v k.ú. Konojedy a Zahořany
 • 2017 IG: Terezín – nástěnné malby z dob terezínského ghetta
 • 2015 IG: Nové možnosti prostorové digitalizace historických artefaktů
 • 2014-2015 IG: Dokumentace a prezentace nemovitého kulturního dědictví
 • 2014 IG: Větrné mlýny na Děčínsku
 • 2013 IG: Paměť památek
 • 2013 IG: Hebrejské nápisy v Klokočských průchodech
 • 2012 IG: Dokumentace jednotlivých prvků Hlavní pevnosti Terezín (Ravelin 19, kleště 13)
 • 2012 IG: Klenby
 • 2012 IG: Paměť krajiny
 • 2011 IG: Kostelíček – dokumentace a vyhodnocení lokality
 • 2011 IG: Dokumentace jednotlivých prvků Hlavní pevnosti Terezín
 • 2010 IG: Terezín
 • 2010 IG: Klamorna – dokumentace a vyhodnocení lokality
 • 2010 IG: Kostel sv. Floriána v Krásném Březně – historie, význam a dokumentace památky saské renesance

Realizace a smluvní výzkumy

 • 2023 3D skenování štuku Saly Terreny arcibiskupského zámku v Kroměříži (zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2021–2023 Digitalizace objektu Litoměřice, Stará Radnice, č. p. 171 (zadavatel: Město Litoměřice)
 • 2021–2022 Doplňkový hloubkový SHP Litoměřice Stará Radnice, č. p. 171 (zadavatel: HARTEX CZ, s.r.o.)
 • 2022 Vytvoření prezenčního modelu dvou archeologických situací metodou fotogrammetrie (zadavatel: Muzeum města Ústí n. L.)
 • 2022 Stavební zaměření stávajícího stavu Trmice č. p. 193/2 (zadavatel: Město Trmice)
 • 2022 Geodetické zaměření historické části Lumpeho parku v ZOO Ústí n. L. (zadavatel: Muzeum města Ústí n. L.)
 • 2021–2023 Digitalizace objektu Litoměřice, Stará Radnice, č. p. 171 (zadavatel: Město Litoměřice)
 • 2021 Skenování 28 váz ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (zadavatel: Podřipské muzeum)
 • 2021 Fotografická dokumentace 300 mincí z mincovního depotu (zadavatel: Podřipské muzeum)
 • 2021–2022 Doplňkový hloubkový SHP Litoměřice Stará Radnice, č. p. 171 (zadavatel: HARTEX CZ, s.r.o.)
 • 2021 Pasport objektu Zubrnice, p. č. 121 v areálu č. p. 61 (zadavatel: Muzeum v přírodě Zubrnice)
 • 2021 Dokumentace a vyhodnocení sond v historických podlahách ambitů baziliky v Bohosudově (zadavatel: atelier AVN s.r.o.)
 • 2021 Vyhotovení digitálního 3D modelu objektu Glorietu v Růžové zahradě Děčín (zadavatel: Stucco TM - Město Touškov s.r.o.)
 • 2020 Stavební zaměření stávajícího stavu Glorietu v Růžové zahradě Děčín (zadavatel: Stucco TM - Město Touškov s.r.o.)
 • 2020 Stavební zaměření Poláky č. p. 2 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2020 3D skenování a vytvoření 3D modelu lebky Magdaleny Fictumové z Kolovrat (zadavatel: Kulturní zařízení Kadaň p. o.).
 • 2020 OPD Chotiměř kaplička (zadavatel: Obec Chotiměř).
 • 2020 SHP podstřeší č. p. 15/7 v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2020 Stavební zaměření gotické radnice v Chomutově (zadavatel: Oblastní muzeum Chomutov).
 • 2019 Stavební zaměření Úštěk č. p. 65 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2019 OPD stratigrafie omítek zámku v Lovosicích (zadavatel: Projektový ateliér Ing. arch. Jarkovský).
 • 2019 SHP krovu domu č. p. 15/7 „Kalich“  v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2019 Dendrochronologická analýza krovu domu č. p. 121 v Kadani (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2019 OPD Vyhodnocení stavu krovu domu č. p. 15/7 „Kalich“  v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2018 Doplnění SHP Zámecká č. p. 52 Konojedský dům (zadavatel: NPÚ, ÚOP Střední Čechy a Praha).
 • 2018 SHP Duchcov č. p. 212 (zadavatel: Římskokatolická farnost).
 • 2018 SHP Chotiměř č. p. 7 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2018 3D laserové skenování štukových detailů, pohledové stavební plány v areálu zámku Stekník (zadavatel: NPÚ ÚPS Praha).
 • 2018 Stavební zaměření krovů Libochovice č. p. 89 (zadavatel: NPÚ ÚPS Praha).
 • 2017 Geodetické a stavební zaměření vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2017 Zhodnocení archeologické situace valachu v pivovaru Lobeč (zadavatel: RIOFRIO Architects s.r.o.).
 • 2017 OPD Průzkum barevnosti výklenkové kaple v Třebívlicích (zadavatel: HOT project).
 • 2017 Pasportizace okenních a dveřních výplní budovy zámku Jezeří I. (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2017 SHP Červený Hrádek č. p. 12 (zadavatel: KOTIŠ – ARCHITEKT).
 • 2016 2D digitalizace listinného materiálu z mobiliárního fondu Libochovice (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.). 
 • 2016 SHP Roudnice č. p. 57 (zadavatel: Kulturní zařízení města Roudnice n. L.).
 • 2016 Digitalizace velkoformátových knih (zadavatel: Oblastní muzeum Litoměřice).
 • 2016 3D laserové skenování raně gotické křtitelnice z Rotundy sv. Máří Magdalény (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2016 Stavební zaměření Rožmberk č. p. 23 (zadavatel: Asociace turistických oddílů mládeže).
 • 2016 SHP Vilémov u Kadaně č. p. 52 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2016 3D laserové skenování a modelace detailů kostela sv. Ducha v Krupce (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2016 Geodetické doměření stávajícího stavu kostela sv. Anny v Krupce (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.). 
 • 2015 3D laserové skenování reliktů černé kuchyně a geodetické zaměření Čistá č. p. 97.(zadavatel: soukromá osoba). 
 • 2016 SHP Teplice č. p. 1167/52 u Hadích lázní (zadavatel: soukromá osoba). 
 • 2015 3D laserové skenování portálu vstupu objektu Hejtmánkovice č. p. 124 (zadavatel: Omnium o. p. s.).
 • 2015 3D laserové skenování sbírkového předmětu k výrobě repliky (zadavatel: Muzeum Ústí n. L.).
 • 2015 3D laserové skenování povrchu zkušebních kvádrů sedimentárních hornin pro výzkum v klimatickém tunel CET II. (zadavatel: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).
 • 2015 SHP Ždírec č. p. 10 (zadavatel: soukromá osoba).   
 • 2015 SHP Roudnice č. p. 58 (zadavatel: Kulturní zařízení města Roudnice n. L.).
 • 2014 3D laserové skenování architektonických detailů hradu v Lipnici nad Sázavou.
 • 2014 3D laserové skenování povrchu zkušebních kvádrů sedimentárních hornin pro výzkum v klimatickém tunel CET (zadavatel: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).
 • 2014 SHP objektu Vetlá č. p. 27 (zadavatel: soukromá osoba).   
 • 2014 SHP objektu Zahrádky č. p. 141 (zadavatel: soukromá osoba).     
 • 2014 Zaměření výsledků archeologického výzkumu na k.ú. Hrdly (zadavatel: Ústav pro klasickou archeologii FF UK).
 • 2014 Stavební zaměření Touchořiny č. p. 40 (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2013 Digitalizace velkoformátových knih (zadavatel: Oblastní muzeum Litoměřice).
 • 2013 Archivní rešerše k objektu Trnovany č. p. 18 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2013 Dokumentace č. p. 49, Mírové náměstí Kadaň (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2013 Vytyčení plochy archeologického výzkumu na k.ú. Hrdly (zadavatel: Ústav pro klasickou archeologii FF UK).
 • 2012 3D laserové skenování artefaktů (přípory, kružby) z archeologického výzkumu v Kutné hoře (zadavatel: Archeologický ústav AV ČR).
 • 2012 3D laserové skenování 4 nápisů ze Švédského sloupu v Jiříkově (zadavatel: Město Jiříkov).
 • 2012 3D laserové skenování barokního reliéfu na k.ú. Srbská Kamenice (zadavatel: Obec Srbská Kamenice).

Stavební zaměření stávajícího stavu objektů

V rámci naší činnosti vyhotovujeme zaměření stávajícího stavu historických budov, s následným vytvořením standardní výkresové stavební dokumentace v prostředí CAD a v tiskové formě Adobe. Vytváříme hmotové 3D modely terénního reliéfu i historických budov s monochromní nebo fotografickou texturou pláště.

Dokumentace 3D skenery

Technologiemi laserového a optického skenování vytváříme 3D vizualizace drobných i rozměrných artefaktů a jejich povrchů, s monochromní i reálnou texturou.  Výsledné modely je možno prezentovat na webovém rozhraní anebo ve formátu 3D PDF pro jejich prohlížení bez speciálního softwaru. Provádíme předtiskovou přípravu dat modelů k tisku na 3D tiskárně.

Geodetické zaměření

Provádíme geodetické zaměření terénního reliéfu, staveb a nálezových situací, včetně připojení na S-JTSK.

Digitální pozemní fotogrammetrie

Jednosnímkové a průsekové fotogrammetrické metody využíváme při dokumentace plošných i prostorových objektů s možností tvorby prostorového digitálního modelu. Jedná se o nedestruktivní bezdotykovou dokumentační metodu založenou na získávání souřadnic z transformovaných fotografických snímků. Výstupy je možné dodat samostatně, nebo ve formě fotoplánů či standardní plánové dokumentace.

Digitalizace analogových snímků z diapozitivů, kinofilmů a fotografií

Naše skenovací zařízení umožňuje zpracování analogových výstupů, jakými jsou například staré fotografie či kinofilmy do digitálních formátů, včetně postprocessingových úprav.

Digitalizace tiskovin a archiválií

Za pomoci moderního fotografického a skenovacího vybavení digitalizujeme archiválie a tiskoviny aždo formátu A1.

Fotografická a filmová dokumentace

Naše pracoviště disponuje profesionálním fotografickým, filmovým a mixážním vybavením. Díky odpovídajícímu špičkovému softwaru jsme schopni zpracování všech foto, audio a video formátů do podoby koncových uživatelských výstupů.

Stavebněhistorické průzkumy historických staveb

Provádíme stavebněhistorické průzkumy historických staveb dle standardů metodiky NPÚ. Elaborát SHP obsahuje textovou část s popisem, archivní rešerší, stavebněhistorickým vývojem stavby a jejím vyhodnocením, plánovou dokumentaci se stavebněhistorickou analýzou a památkovým vyhodnocením, fotodokumentaci. Výsledky dodáváme v podobě konzervativního tištěného elaborátu ve 3 paré i v elektronické podobě. 

Operativní průzkumy a dokumentace součástí historických staveb

Provádíme operativní průzkumy a dokumentaci součástí historických staveb v nálezových situacích dle standardů metodiky NPÚ. Výsledky dodáváme v podobě konzervativního tištěného elaborátu ve 3 paré i v elektronické podobě. 

Posouzení a dokumentaci historických konstrukcí a zařízení

Provádíme především stratigrafické analýzy, formální a funkční analýzy, památkové a stavebněhistorické vyhodnocení, které dodáváme ve formě posudku, nálezových, či inventarizačních zpráv. 

Odběry vzorků dřev pro dendrochronologickou analýzu

Vybíráme vhodné prvky dřevěných stavebních konstrukcí k datování skácení konstrukčního dřeva a určení druhu dřeviny. Zajišťujeme datování vzorků subdodávkou Dendrochronologické laboratoře.

Centrum nabízí studentům UJEP možnost zapůjčení vybavení pro odborné praxe, kvalifikační a ročníkové práce. Systém zápůjček podléhá pravidlům, která si můžete přečíst ve výpůjčním listu.

Poskytujeme: analogové měřící pomůcky pro stavební měření (pásma, zednické a svinovací metry, měřící latě apod.), laserové dálkoměry, digitální fotoaparáty, stativy pro fotoaparáty a další vybavení.  

Výpůjčky administrují zaměstnanci Centra.

doc Formulář pro vypůjčení vybavení z centra

 • Ruční laserový skener Creaform ExaScan
 • Ruční laserový skener Faro Freestyle X
 • Ruční optický skener Artec Eva
 • Stacionární optický skener Breuckmann smartSCAN C5
 • Laserový prostorový pozemní skener FARO FOCUS S 350 UNI
 • Geodetické GPS SATLAB
 • Totální stanice Leica a Geomax
 • Termovizní kamery Flir I7 a Flir T420bx
 • Ruční XFR spektrometr Niton Xl3d
 • Dron s příslušenstvím
 • UV lampa 26P s vlnovou délkou 365 nm
 • RTG lampa UV – Inspector 711 SH
 • Inspekční kamera Pipe Cam 20
 • Ruční laserové dálkoměry
 • Profesionální fotoaparáty CANON s příslušenstvím
 • PC stanice pro správu a střih obrazových dat a videa
 • Poloprofesionální  DV kamera Canon XM2
 • Knižní skener Book2net kiosk

Adresa sídla: Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Pasteurova 13, Ústí nad Labem 400 96
Poštovní adresa: UJEP, Filozofická fakulta, Katedra historie, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Pasteurova 13, 400 96  Ústí nad Labem
Pevná linka: 475 286 464

Vedoucí Centra: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Telefon: + 420 475 286 459
Mobil: + 420 725 836 413
E-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz

Administrativní a projektová pracovnice: Bc. Gabriela Růžičková

Telefon: + 420 475 286 464
Mobil: + 420 601 594 203
E-mail: gabriela.ruzickova@ujep.cz

Geodetická laboratoř: Ing. Vladimír Brůna

Telefon: + 420 476 137 448 - pracoviště Most
Telefon: + 420 475 284 116 - FŽP UJEP Ústí nad Labem
Mobil: + 420 606 634 033
E-mail: bruna@geolab.cz

Audiovizuální laboratoř: Mgr. Jan Peer

Telefon: + 420 475 286 430
Mobil: + 420 724 028 630
E-mail: jan.peer@ujep.cz

Dokumentační sekce:

Bc. Roman Švec

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 746
E-mail: roman.svec@ujep.cz

Bc. Jan Horák

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 293
E-mail: skymaster@seznam.cz

Mgr. David Skalický

Mobil: + 420 725 836 647
E-mail: david.skalicky@ujep.cz

Mgr. Monika Stará

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 164
E-mail: monika.stara@ujep.cz

Bc. Anna Zubáčová

Telefon: + 420 475 286 458
Mobil: + 420 725 836 268
E-mail: anna.zubacova@ujep.cz

Otevírací doba pro studenty: denně od 10:00 do 15:00 či dle e-mailové/telefonické dohody
 

Poštovní adresa

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí Centra

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.

Úřední hodiny

Po – Pá 8:00 – 15:00

Sociální sítě

 Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví  cddkd_ffujep

 

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví vzniklo v roce 2008 jako specializované pracoviště katedry historie, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Hlavním cílem Centra je výzkum a vzdělávání v oboru dokumentace hmotného kulturního dědictví se zaměřením na stavby. Centrum realizuje základní i aplikovaný výzkum především v oblasti Ústeckého kraje. Spolupracuje s dalšími odbornými, výzkumnými a paměťovými institucemi. Nejvýznamnějším partnerem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem.

Centrum se soustřeďuje se na architekturu, drobné památky a mobiliář, ale zpracovává i další významné artefakty. Důraz je při tom kladen na přesnost a zachycení technicko-historických kvalit objektů.

Pracoviště disponuje prostředky k nedestruktivní dokumentaci hmotných historických pramenů jakéhokoliv charakteru v terénních i laboratorních podmínkách. Kvalitně vybudovaná infrastruktura slouží jako zázemí pro vědecko-výzkumné projekty v rámci naší fakulty a Centra dokumentace, ale také pro praktickou výuku studentů.  

Studentům zajišťuje výpůjčky prostředků nutných pro potřeby zpracování kvalifikačních a ročníkových prací v oboru dokumentace památek a kulturní historie. Centrum poskytuje také komerční služby v procesu péče o stavební památky. Zpracovává především předprojektovou dokumentaci a provádí skenování 3D laserovými skenery.

O mimořádných výsledcích a aktivitách Centra svědčí i několik obdržených cen např. v roce 2017 byl oceněn PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.  Cenou rektora za aplikovaný výzkum. Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. byla oceněna jako spoluautorka Cenou rektora za knihu roku 2016, vědecký katalog „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ a Bc. Roman Švec, DiS. byl oceněn v roce 2016 Cenou Wernera von Siemense

Mgr. Veronika Chalupová získala v roce 2019 ocenění litoměřického biskupa za bakalářskou práci "Jaroslav Bořita z Martinic. Pády a vzestupy svědka třicetileté války" a druhé místo na celostátní studentské vědecké konferenci v roce 2021 za článek "OMNIA CORDIS HABET. Rodová strategie Martiniců v 17. století".

Mgr. Tereza Šťastná byla v roce 2019 oceněna Stipendiem starosty městského obvodu Ústí nad Labem-město za bakalářskou práci "Funkcionalismus v Ústí nad Labem na příkladu Pietschmannovy vily" a v roce 2022 získali společně s Bc. Davidem Šťastným ceny za Nejlepší projekt SGS humanitní sekce "Století čtvrti Klíše 18991999" a Stipendium primátora města Ústí nad Labem za přínos městu.