Sidebar

1
dub, so
35 Aktuality

Kontakty

e-mail: jaroslav.rokosky@ujep.cz
tel.: 475 286 435
kancelář: A 209

Vzdělání, profesní životopis

Narozen
13. 12. 1969, Pelhřimov

Studia a profesní dráha
Gymnázium Mladá Boleslav, 1984-1988
Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, aprobace český jazyk – dějepis,1988-1993
Odborný asistent na katedře historie PF v Ústí nad Labem (od roku 1995)
Externí doktorand na Ústavu českých dějin FF UK Praha (PhDr., Ph.D. – 2004)
Odborný asistent na katedře historie FF v Ústí nad Labem
Ústav pro studium totalitních režimů Praha – skupina III. odboje

Odborná specializace

Od počátku praxe vysokoškolského pedagoga vyučuje Československé dějiny (1918-1992), Historický seminář, jehož téma je každoročně obměňováno, ale vždy zaměřeno na problematiku novodobých dějin Československa. Obdobně jako různé volitelné kurzy z dějin 20. století, příp. specializační přednášky a semináře. Příležitostně vyučuje i Obecné dějiny (1918-1945). Jeho specializací je politický, společenský a kulturní vývoj První republiky, především se věnuje dějinám agrární strany. Současně se zaměřuje na dějiny komunistického režimu, zejména na padesátá léta.

Výzkum

Grantové projekty

Vybraná publikační činnost

Monografie

Editor sborníků

Knižní kapitoly

Studie v odborných periodikách a sbornících

Učebnice

  • ROKOSKÝ, J. (spoluautor): Dějepis 8, Plzeň 2010, (nakl. Fraus) ISBN 978-80-7238-561-4

Další aktivity

Výstavy

DVD

Redakční rady
- předseda redakční rady AUP Phil. Fak., Historica
- redakční rada Securitas imperii

Cena Antonína Švehly za rok 2012 – Nadační fond KAN na návrh Společnosti Antonína Švehly

2018 Praha – Literární cena Miroslava Ivanova: Čestné uznání za knihu František Uržal, sedlák a politik

Televizní a rozhlasové pořady
Vystoupení v řadě historických dokumentů České televize a Českého rozhlasu

Aktuálně studium
- uznávání předmětů ze studia v zahraničí

Diplomové a bakalářské práce

seznam

Dokumenty - Československé dějiny 1918-1945

doc Zrušení šlechtických titulů 1918
doc Prozatimní ústava 1918
doc CSR Rumunsko 1921
doc Lánská smlouva Rakousko 1921
doc CSR Jugoslavie 1922
doc Zákon na ochranu republiky 1923
doc Zakon o potulnych cikanech 1927
doc ČSR a SSSR 1935
doc Britsko francouska nota 1938
doc Mobilizační vyhláška září 1938
doc Vyjímečný stav září 1941
doc Vyhlášení protektorátu
doc Provolání vzniku CSR
doc Modus Vivendi
doc Mnichovská dohoda
doc Martinská deklarace
doc Karlovarske pozadavky SdP
doc Henleinovo prolášení o připojení k Říši

pdf Kniha KOLEKTIVIZACE

Publikační činnost

rokosky_08 rokosky_22 rokosky_16rokosky_31 rokosky_29 rokosky_30