Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

serberova.jpgKontakty

e-mail: anna.serberova@ujep.cz
tel.: 475 286 433
kancelář: A 101

Vzdělání, profesní životopis

  • 1979 - (dějepis – ruština) PF v Ústí nad Labem
  • 1980 - 1982 – postgraduální studium (dějepis – ruština) FF UK v Praze
  • 1979 - 1986 středoškolská pedagožka
  • 1986 - dosud katedra historie PF v Ústí nad Labem (od 2005 katedra historie ÚHS UJEP v Ústí nad Labem)

Studie, články, kapitoly v publikacích

  • A. ŠERBEROVÁ, Základní pedagogická dokumentace jako finální výsledek procesu tvorby dějepisného didaktického systému a jako výchozí materiál jeho etapy realizace (Základní pedagogické dokumenty – učebnice dějepisu), in: Základy oborové didaktiky (ed. Stanislav Julínek), ISBN 80-210-3495-5
  • A.ŠERBEROVÁ, Padesát let vysokoškolského vzdělávání vÚsteckém kraji , in: Padesát let vysokoškolského vzdělávání vÚsteckém kraji UJEP Ústí n. L. 2004, s. 7 – 28.
  • A. ŠERBEROVÁ: Didaktika dějepisu dnes: problémy, cíle a perspektivy, in: Oborové didaktiky vpregraduálním učitelském studiu, CD PdF MU Brno 2004

Granty

2000 – Grant FRVŠ č. 3974: „Modernizace učebny pro výuku didaktik společenskovědních předmětů“
2002 – Grant FRVŠ č. 1410: „Program rozšiřujícího studia pro učitele dějepisu

CSc. - FF UK v Praze
CSc. - 1993
CSc. - didaktika dějepisu