Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: vlasta.kynclova@gmail.com

Vzdělání, profesní životopis

Vzdělání

09/2016 – nyní
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Filozofická fakulta - Doktorské studium – Historie - Téma disertační práce: nacistický represivní protipartyzánský aparát

04/2016
Karlova Univerzita
Filozofická fakulta - Rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce

10/2012 – 09/2015
Karlova Univerzita
Filozofická fakulta - Magisterské studium - Historie – Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny Evropy

10/2008 – 01/2012
Karlova Univerzita
Pedagogická fakulta - Bakalářské studium - Německý jazyk a dějepis se zaměřením na vzdělávání

Výzkumné a studijní zahraniční cesty

 • LS 2020/2021 – ZS 2021/2022, Ernst Mach grant, worldwide, Österreichische Austauschdienst (OeAD), Universität Wien,supervisor Philipp Ther - "Nazi Anti-partisan Warfare: Bandenbekämpfung",(Vídeň)
 • LS 2020/2021 Zentrum für Holocaust Studien, Institut für Zeitgeschichte: Junior Fellowships - „Die nazistische „Bandenbekämpfung an der Ostfront“, (Mnichov)
 • LS 2019/2020 Jan Patočka Fellowships - Institut für Wissenschaften vom Menschen - Junior visiting fellow - Victimisation and Heroization: The Post-1989 Retelling of 20th Century National History in Central and Eastern Europe.
 • ZS 2019/2020 Stipendium Aktion (Philipp Ther) - Universität Wien (National Bibliothek, National Archiv, NS-dokumentace)
 • 08/2019 Summer School of Polish Language and Culture - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 04/2018 – 04/2019 Erasmus+ Universität Leipzig
 • 10/2017 Workshop Katovice - “Children Born of War”, Externí účastník  
 • 08/2017 – 09/2017 Bundesarchiv Berlin - Dokumenty RSHA, NS - Propaganda

Pracovní zkušenosti v oboru

 • 10/2017 – 06/2018 Zpracování publikace: Cikháj. Velké dějiny malé obce - Populárně naučná kniha pojednávající o historii obce Cikháj a událostech, které měly vliv na její vývoj. 
 • 11/2017 – 02/2018 Ústav pro studium totalitních režimů - Externí spolupráce na výzkumu NS - Represivní aparát v Protektorátu Čechy a Morava
 • 01/2010 – 09/2012 Karlova Univerzita - Pedagogická Fakulta - Katedra dějin a didaktiky dějepisu: Pomocná vědecká síla

Jazykové znalosti

angličtina, němčina, polština, ruština (začátečník)

Publikační činnost

Monografie

 • SMRT? ETO VOJNA, ETO NIČEVO…: Odbojové hnutí a partyzánské výsadky ze Sovětského svazu na Českomoravské vrchovině (Odborná recenzovaná publikace, 2020)
 • Cikháj. Velké dějiny malé obce (popularizační monografie, 2018)

Eseje a popularizace

 • OPERACE BARBAROSSA Vyhlazovací válka totálního nasazení v SSSR (A2, 12/2021) (esej, spoluautor Tomáš Korda)
 • Paradise Lost? (Eurozine, 17-8-2020, https://www.eurozine.com/paradise-lost/)
 • 75 Jahre Kriegsende: Umkämpfte Erinnerung (IWM Post, 125, Spring/Summer 2020)
 • Minulost byla vymazána (A2, 11/2020)
 • Tanec s čirým zlem. (Host, 04/2019, spoluautor: Tomáš Korda)

Studie a recenze

 • Василий ГРОССМАН Украина без евреев/Vasilij Grossman, “Ukrajina bez Židů”, překlad z ruštiny, + úvodní text k postavě Grossmana a holocaustu v SSSR (ve zpracování)
 • Extermination of objective Enemies: Nazi Antipartisan Warfare and Holocaust in 1941 in the perspective of the Nazi security apparatus, (ve zpracování, Open Military Studies)
 • Nacistické potírání nepřátel v týlu východní fronty: Bandenbekämpfung. (studie, Slovanský přehled 2/2021)
 • Demytologizace „banderovců“ v podání Tomáše Řepy. (Securitas Imperii, 38, 1/2021, recenze)
 • Kidnapped from Nazism, or the Greek Tragedy of Central Europe, in: Sláma, Lukáš – Salavová, Mirka (eds.), "Pars Academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy", Ústí nad Labem 2020, s. 63–84. (příspěvek v kolektivní monografii, spoluautor: Tomáš Korda)
 • Alexandr Gogun. Stalinova komanda: Ukrajinské partyzánské jednotky 1941-1944, Praha 2019 (1/2020, Slovanský přehled, recenze)
 • Kyncl, Vojtěch. Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců. Praha 2019. (2/2020, Dějiny a současnost, recenze)
 • Arendtové Eichmann(Sborník ke konferenci Mediální (r)evoluce!, 2019 spoluautorka: Mirka Salavová, studie)
 • Janosch Steuwer. »Ein Drittes Reich, wie ich es auffasse«, Göttingen: Wallstein Verlag, 2018.  (Marginalia Historica, 1/2019, recenze)
 • Jan Tesař. Česká cikánská rapsodie, Praha: Triáda 2018. (Marginalia Historica, 1/2018, recenze)
 • Tak a dost! Padevětova kritika ideologie.(Dějiny a současnost 07/2017, spoluautor: Tomáš Korda)
 • Partyzánský odboj na východní frontě za druhé světové války a jeho vliv na organizaci sovětských výsadků do Protektorátu Čechy a Morava(Dvacáté století - The Twentieth Century, 2/2015, studie)
 • Теоретическое значение понятия партизан в контексте

Konference, workshopy, kolokvia

 • Wissens- und Wissenschaftsgeschichte in imperialen, nationalen und postnationalen Kontexten, Nachwuchsworkshop der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission,Lipsko (9/2021)
  Rassenlehre as the Persecution Landmark in the Reflection of the Slovak National Uprising
 • Colloquium am Zentrum für Holocaust Studien, Mnichov (4/2021)
  Nazi “Bandenbekämpfung” and the Holocaust in the rear of the Eastern Front
 • Institut für Wissenschaften vom Menschen, Junior Fellow Conference, (Vídeň 6/2020)
  Nazi Anti-Partisan Warfare on the Eastern Front: Bandenbekämpfung, (Discussant: Ivan Vejvoda)
 • Svoboda v kontextu střední Evropy, Ústí nad Labem (11/2019)
  Náhlé probuzení „Střední Evropy” na Východě?
 • Mediální (r)evoluce, Olomouc (4/2019), (společně s Mirkou Salavovou)
  Arendtové Eichmann.
 • Think! Pardubice (12/2017)
  Analýza referenčního rámce Ervinga Goffmanna. Možnosti jejího využítí v historické vědě na příkladu sovětských partyzánů v Protektorátu Čechy a Morava.