Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: ivanfuksa@gmail.com

Vzdělání, profesní životopis

V současné době vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1988. Vystudoval bakalářský obor Dokumentace památek a následně navazující magisterský obor Stavební historie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na stejné fakultě úspěšně splnil rigorózní řízení a získal titul PhDr. V současné době studuje doktorské studium obor České dějiny. V letech 2014 až 2016 pracoval jako kurátor Sbírky Muzea dělnického hnutí v Národním muzeu. Od roku 2017 pracuje jako kurátor sbírkových fondů VHÚ Praha. Jeho specializací jsou vojenské dějiny 1. republiky a fortifikace na našem území do třicetileté války do současnosti a zahraniční mise AČR po roce 1990.

Odborná specializace, téma disertační práce

Student doktorského studia na FF UJEP, téma disertační práce je zaměřená na připravovanou obranu severozápadních Čech proti případnému Německého útoku.

Publikační činnost

  • Fuksa, Ivan, Pevnost Terezín, Proti pruské rozpínavosti, Praha 2016.
  • Fuksa, Ivan, Opevnění náchodského údolí v letech 1936–1938, In: Svorník 13, Praha 2013.
  • Fuksa, Ivan, Srovnání předválečného opevnění u nás a ve světě, In: Svorník 13, Praha 2013.
  • Fuksa, Ivan, Předmostí pevnosti Terezín na pravém břehu Labe z roku 1813 a jeho osudy, In: Terezínské listy sv. 42, Praha 2014.
  • Fuksa, Ivan, Stručný stavební vývoj pevnosti Terezín v rozmezí let 1780-1888., In: Monumentorum custos, Ústí nad Labem 2014.
  • Fuksa, Ivan, Nerealizované projekty na modernizaci pevnosti Terezín v 19. století. In: Terezínské listy, Praha 2015
  • Fuksa, Ivan, Obecní váha – důležitý objekt pro obranu republiky v letech 1935 – 1938, In: Svorník 13, Praha 2015.
  • Fuksa, Ivan, Historie a současnost překážek v prostoru československého opevnění na Náchodsku, In: Monumenta vivent, Josefov 2015.
  • Fuksa, Ivan, Velké cvičení civilní protiletecké ochrany v prostoru Velké Prahy a Středních Čech v roce 1937, In: Středočeský sborník historický 42, Praha 2017.
  • Fuksa, Ivan, Pevnost Terezín ve válce 1866 optikou stavební historie, In: Mlha na Chlumu, prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové 2018.