Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

Kontakty

e-mail: Filip.Stojanik@seznam.cz
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2015 – FF UJEP – postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2013–2015 – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – navazující magisterské studium v oboru Kulturně historická regionalistika, specializace Archivnictví
 • 2010–2013 – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – bakalářské studium – Historie jednooborová

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Československé dějiny 2. poloviny 20. století se zaměřením na projevy perzekuce ze strany komunistického režimu a na kulturní dějiny
 • Dějiny Ústecka
 • Orální historie

Výzkum

2014 Projekt FF UJEP v Ústí nad Labem

Ústecko 1968–1989 (spoluřešitel)
Hlavní řešitel Mgr. Markéta Brožová

Výuka

 • PVK – Vybrané kapitoly z čs. kulturních dějin 1945–1992
 • PVK – Československá divadla šedesátých let

Publikační činnost

Publikace

 • Filip STOJANÍK a kol., Kapitoly z dějin Ústecka 1945–1989: Kultura, lidé, společnost, Ústí nad Labem 2018.

Odborné texty

 • Filip STOJANÍK, Německé kariéry českých umělců ve druhé polovině 20. století, in. Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti, ed. Lenka Přibylová, Ústí nad Labem 2012.
 • Filip STOJANÍK, Příběh Hany Truncové, statečné ženy a politické vězeňkyně, in. Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 12/2014, Praha 2014, s. 283-315.
 • Filip STOJANÍK, Ústecké předpremiéry Divadla za branou – kulturní klima šedesátých let v Ústí nad Labem, in. Ústecký sborník historický 2013/1-2, Ústí nad Labem 2013, s. 91-108.
 • Filip STOJANÍK – Jana BERANOVÁ, Hostování vybraných československých divadel v německy mluvících zemích v šedesátých letech minulého století, in. aura musica 5/2014, Ústí nad Labem 2014, s. 12-24.
 • Filip STOJANÍK, Životní příběh sester Drahomíry a Květy Svobodových na pozadí “akce 48“, in. Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 14/2016, Praha 2016, s. 197–234.
 • Filip STOJANÍK, Československá televize šedesátých let dvacátého století a její vliv na liberalizaci tehdejší společnosti, In: Jaroslav ROKOSKÝ – Martin VESELÝ (eds.), Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989), Brno 2018. s. 339–389.

Ostatní texty (výběr)

 • Marie Rút KŘÍŽKOVÁ – Benno BENEŠ – Filip STOJANÍK, Philippsdorf – Filipov, Praha 2015.
 • Filip STOJANÍK, Kulturní život v Jiříkově v době normalizace, in. Děčínské vlastivědné zprávy 2/2015, s. 23-31.