Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: mir.salavova@gmail.com
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

  • 2016-dosud - Doktorské studium – České dějiny.
  • 2014-2016 - Navazující magisterské studium – Historie jednooborové.
  • 2011-2014 - Bakalářské studium – Historie jednooborové.

Odborná specializace, téma disertační práce

  • studující, interní studium

Výzkum

  • Studentská grantová soutěž: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016-pokračuje.

Výuka

  • Vybrané problémy moderních dějin, vyučující.

Granty/projekty

  • SGS: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016–pokračuje.