Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: filip.hrbek@ujep.cz
tel.: 475 286 441
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2019 – dosud, FF UJEP
  Odborný pracovník spolupráce se SŠ v rámci projektu REPROREG
 • 2018 – FF UJEP
  Fakultní koordinátor přípravy projektu RE:START
 • 2017 – 2019, FF UJEP
  Koordinátor projektů výstav Rok 1918 na Ústecku, Pomníky Velké války.
 • 2014 – dosud, FF UJEP
  Doktorské studium – obor České dějiny
 • 2014 – FF UJEP
  Rigorózní řízení
 • 2011 – 2013, FF UJEP
  Navazující magisterské studium – Historie jednooborová
 • 2008 – 2011, FF UJEP
  Bakalářské studium – Historie jednooborová
 • 2006 – 2007, PřF UJEP
  Bakalářské studium – Geografie střední Evropy
 • 1998 – 2006, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Dějiny lékařství, dějiny mentalit a každodennosti, dějiny českého středověku a raného novověku, dějiny Litoměřic.
 • Disertační projekt Nemoc nejen jako tělesná útrapa v imaginaci předbělohorských Čech.

Výzkum

 • 2020 - dosud
  Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Via ad excellentiam
  Hlavní řešitel prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • 2020 - dosud
  Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Prameny a historický narativ
  Hlavní řešitel doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 • 2019 - dosud
  Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Víno a vinařství v raně novověkých severozápadních Čechách a středním Polabí
  Hlavní řešitel PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
 • 2017 - 2020
  Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech
  Hlavní řešitel Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
 • 2016 - 2018
  Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku.
  Hlavní řešitel Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • 2014 - 2015
  Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století.
  Hlavní řešitel Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Výuka

 • Dějiny českého středověku
 • Zahraniční zkušenost
 • PVK – Lékařství středověku a raného novověku
 • PVK – Cyklus odborných přednášek I
 • PVK – Cyklus odborných přednášek II
 • PVK – Zdraví a nemoc ve středověku a novověku (v AJ)
 • Exkurze

Publikační činnost

 • HRBEK, Filip, Health and Community Rescue or Soul Salvation? Incarceration as an Anti-Plague Measure in the Czech Lands in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in: CLASSEN, Albrecht (ed.), Freedom, Slavery, and Imprisonment in the Middle Ages and the Early Modern Age, Lanham – Boulder – New York – London: Lexington Books, 2021 (v tisku).
 • HRBEK, Filip, Kvalita ovzduší v českojazyčných pramenech 16. a 17. století, in: RAŠKA, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém (eds.), Krajina patří vítězům: Environmentální dějiny severozápadních Čech, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2021 (v recenzním řízení).
 • HRBEK, Filip, Fantastic Places, Objects, and Creatures in Fourteenth-Century Czech-Language Literature: Imagination During the Reign of the Luxembourg Dynasty, in: CLASSEN, Albrecht (ed.),Imagination, Fantasy, Otherness, and Monstrosity in the Middle Ages and the Early Modern World, Berlin – Boston: De Gruyter, 2020, ISBN 978-3-11-069294-5, p. 661-682.
 • HRBEK, Filip, Odkaz bohaté minulosti, in: Zásady označování provozoven v Městské památkové rezervaci Litoměřice, ed. HRBEK, Filip, Litoměřice 2019.
 • HRBEK, Filip, Osm století příběhů, Radniční zpravodaj Litoměřice, mimořádné vydání, září 2019, s. 4-19.
 • HRBEK, Filip, Czech-Written Prints on Plague: 16th century, in: ČERNÝ, Karel – HORN, Sonia (eds.), Plague between Prague and Vienna: Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe, Praha 2018, p. 26-72.
 • HRBEK, Filip, Kurzer Abriss der Geschichte der deutschen Bevölkerung in Leitmeritz, Sudetendeutsche Familienforschung XIV/3, 2016, S. 23-30.
 • HRBEK, Filip, Litoměřický hrad, studie CCR Litoměřice, p. o., Litoměřice 2015.
 • TOMÍČEK, David – HRBEK, Filip, Dějiny vědy a vzdělanosti: KHI/0421, Ústí nad Labem 2014.

Další výstupy

 • HRBEK, Filip – GRISA, Jan, Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku, Litoměřice 2021 (výstava).
 • HRBEK, Filip, Osm století příběhů Litoměřic, Litoměřice, 15. 9. 2019 (videomapping na fasádu domu U Kalicha).
 • HRBEK, Filip, Osm století příběhů Litoměřic, Litoměřice 2019 (permanentní externí výstava).
 • HRBEK, Filip, 40. výročí Městské památkové rezervace Litoměřice, Litoměřice 2018 (výstava).

Příspěvky na konferencích

 • HRBEK, Filip, Health and Community Rescue or Soul’s Salvation? Incarceration as an Anti-plague Measure in the Bohemia in the 16th and 17th Centuries, International Symposium: Freedom, Slavery, and Imprisonment in the Middle Ages and the Early Modern Age: Liberty, Imprisonment, and Slavery in the Middle Ages and Early Modern Age, On-line, University of Arizona, Tucson, USA, 21. – 22. 11. 2020.
 • HRBEK, Filip, Fantastic Places, Objects, and Creatures in the Czech-language Epic in the 14th Century – A Probing into Imagination of Czech Lands in the Reign of the Late Medieval Luxembourg Dynasty, International Symposium: Fantasy and Imagination in the Middle Ages and Early Modern Age: Projections, Dreams, and Illusion, University of Arizona, Tucson, USA, 2. - 4. 5. 2019.
 • HRBEK, Filip, Středověké a raně novověké epidemie, Konference zdravotnického personálu Nemocnice Litoměřice, Litoměřice, 28. března 2018.
 • HRBEK, Filip, Záchrana zdraví a komunity nebo záchrana duše? Protimorová opatřené v českých zemích v 16. a v 17. století, Vzdelanosť a jej premeny v dějinách, Bratislava, 24. – 26. listopadu 2017.
 • HRBEK, Filip‚ ‚I ten nejhloupější člověk ví, že mor je jed‘ – osobitý pohled lékaře 17. století na mor, Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost v 16. – 18. století), Hradec Králové, 8. – 9. listopadu 2017.
 • HRBEK, Filip, Armamenatrium antiloimicum, Medical Knowledge and Publication Strategies in European Perspective (1500-1800), Prague, 10-11 November 2016.

Přednášky

 • Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku, komentované prohlídky výstavy, Měšťanský pivovar Litoměřice, 24. června 2021.
 • Litoměřice renesanční, Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice, 23. června 2021.
 • Podoba středověkých Litoměřic a tzv. gotické dvojče, Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice, 20. dubna 2021.
 • Rok 1918 v Litoměřicích,Oslavy vzniku ČSR, Litoměřice, 28. října 2020.
 • Po stopách počátku Litoměřic, Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice, 11. září 2020.
 • Městská památková rezervace Litoměřice,Oblastní muzeum Litoměřice,10. září 2020
 • Jiří z Poděbrad, období jeho vlády a jeho důsledky, FF UJEP, 20. dubna 2020, e-přednáška dostupná on-line.
 • Páni a kmáni, FF UJEP,17. dubna 2020, e-přenáška dostupná on-line.
 • Fantastická místa, předměty a tvorové, a kde je najít, FF UJEP, 26. února 2020.
 • Lékař a pacient ve středověku, Seminář lékařské etiky 3. LF UK, Hora Svaté Kateřiny, 14. prosince 2019.
 • Asanace historického jádra Litoměřic, FF UJEP, 16. října 2019.
 • Osudy českých Němců, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, 10. října 2019.
 • Vznik městské památkové rezervace Litoměřice, Kulturní a konferenční centrum Litoměřice, 12. února 2019.
 • 40. výročí Městské památkové rezervace Litoměřice, Kulturní a konferenční centrum Litoměřice, 13. prosince 2018.
 • Historie středověkého osídlení Litoměřic a tzv. gotického dvojčete, Knihovna Karla Hynka Máchy, Litoměřice, 11. prosince 2018.
 • Rok 1918 na Ústecku, vznik provincie Deutschböhmen a ČSR, Městská knihovna Děčín, 6. listopadu 2018.
 • Česko-německé soužití do vyhnání českých Němců, Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích, 10. října 2018.
 • Jiří z Poděbrad – volba českého krále 2. března 1458, Kulturní centrum Vozovna, Praha 4. dubna 2018.
 • Češi a Němci mezi světovými válkami, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, 12. září 2017.
 • „Pán Buoh, na hříchy naše nemoha [s]patřiti, nechá ďábla Satanáše povětří kaziti.“ Mor v českých zemích 16. a 17. století,Café Nobel, Ústí nad Labem, 24. listopadu 2016.
 • Cestování ve středověku, Gotický hrad Litoměřice, 25. října 2016.
 • Česko-německé vztahy 2. poloviny 20. století, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, 11. října 2016.
 • Středověký a raně novověký mor, Dny vědy a umění UJEP, Ústí nad Labem, 27. dubna 2016.
 • Stručný nástin dějin německého obyvatelstva v Litoměřicích, Litoměřice, 23. dubna 2016.
 • Dějiny litoměřického hradu a návštěvy panovníků, Gotický hrad Litoměřice, 12. dubna 2016.
 • Směli jsme zůstat… Odsun a „rozptýlení“ českých Němců v ČSR, Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, 29. září 2015.
 • Litoměřický hrad v proměnách času, Gotický hrad Litoměřice, 28. března 2015.
 • Lékaři, ‚preláti‘ a humanisté – morová nákaza v traktátech předbělohorské doby, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha, 27. listopadu 2014.