Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: adam.hajek@gardekorps.com
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2018 - Dosud - Správa pražských hřbitovů, Oddělení kulturních a edukačních projektů  SPH – Administrace válečných hrobů
 • 2015 - Dosud - FF UJEP - postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2013 - 2015 - Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – navazující magisterské studium v oboru Historie jednooborová
 • 2009 - 2013 - Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – bakalářské studium v oboru Historie jednooborová

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
 • Vojenské dějiny 19. a 20. století
 • Protektorát Čechy a Morava

Výzkum

 • Studentská grantová soutěž: Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, hlavní řešitel Dr. Martin Šimsa. 2015-2016.
 • Studentská grantová soutěž: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016-pokračuje.

Výuka

 • PVK – Vybrané kapitoly z vojenských dějin 19. a 20. století (KHI/V029)
 • Československé dějiny (KHI/CSD)

Publikační činnost

 • HÁJEK, Adam.  Elitní složky Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě Treuschar, vzorné roje, ZZ-oddíly. In: Sborník archivu bezpečnostních složek, č. 14, Praha 2016, s. 13 – 68.
 • HÁJEK, Adam.  Představitelé Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě s vojenskou minulostí - Eduard Chalupa a Karel Mihaliček. In: Východočeské listy historické, č. 36, Ústí nad Orlicí 2016, s. 45 – 58.
 • HÁJEK, Adam. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě v Kralupech nad Vltavou. In: Confluens – vlastivědný sborník Mělnicka, č. 10, Mělník 2017, s. 71 – 91.
 • HÁJEK, Adam. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho činnost při spojeneckých náletech na Protektorát. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století XII., Hradec Králové 2018. s. 129 – 141.
 • HÁJEK, Adam. Vojenské obsazení pohraničí. In: Rok 1918 na Ústecku. Ústí nad Labem 2018. s. 56-72.

Další výstupy

 • Podíl na tvorbě výstav realizovaných na FF UJEP: Válka 1866 (2016), Rok 1918 na Ústecku (2018)