Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: houfek@muzeumusti.cz, vaclav.houfek@ujep.cz
tel.: 475 210 937, 475 201 116, 733 334 008

Vzdělání

 • 1995 – státní zkoušky jednooborového studia historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.

Zaměstnání

 • 1983 – 1986: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – knihovník
 • 1986 – dosud: Muzeum města Ústí nad Labem –kurátor historických a uměleckých sbírek
 • 1993-2015: vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
 • Od 1.4.2015-dosud: ředitel Muzea města Ústí nad Labem.
 • 1995 – dosud: externí vyučující Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Výuka muzeologie a historického semináře pro bakalářské a magisterské studium kulturně historické regionalistiky a historie na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zde také povinně volitelné kurzy dějiny sociální demokracie, informační zdroje kulturního dědictví, dějiny Ruska a dějiny Ústecka. Přednáší v rámci kurzu - Paměť většiny a paměti menšin ve střední Evropě - Visegrad Memory or Visegrad Memories? Memory of Majority and Memories of Minorities.

Muzejní výstavy a projekty

Autor stálých expozic:
Ústecká strašidla (Muzeum města Ústí n.L. 2000-2005), Zapomenutí hrdinové (Muzeum města Ústí n.L. 2008-2011)

Spoluautor stálých expozic:
Bitva u Chlumce v roce 1813 (Muzeum města Ústí n.L. 1993-2005), Gotické sochařství na Ústecku (Muzeum města Ústí n.L. 1995-2005), Umělecké řemeslo z muzejních sbírek (Muzeum města Ústí n.L. 1995-2005), České Švýcarsko: život, tajemství, inspirace (České Švýcarsko o.p.s. Krásná Lípa 2007-dosud), Poklady ze sbírek Muzea města Ústí n.L. a Národního památkové ústavu (Zámek Benešov nad Ploučnicí 2008-2012)

Jako kurátor samostatně připravil výstavy: 
Dělnictvo na Ústecku (Ústí n.L. 1988), Zdenek Seydl - kresby z let 1939-1945 (Ústí n.L. 1990), Trmice na starých fotografiích (Trmice 1992), Střelci a jejich terče (Ústí n.L. 1993), Zaniklé obce Tuchomyšl a Vyklice (Ústí n.L. 1993), Bitva u Chlumce v roce 1813 (Chlumec 1993), Mírové náměstí - srdce města (Ústí n.L. 1994), , Z díla Ernsta Neuschula ( Ústí n.L. 1995), Vzpomínky na císaře pána (Ústí n.L. 1997 a Teplice 1998), Historické střelecké terče z 19.století (Německo 1999-2000), Kresby Joachima Preysse (Ústí n.L. 2000), Barokní umění ze sbírek Muzea města Ústí n.L. (Ústí n.L. 2001), Od Drážďan k Chlumci (Ústí n.L. a Wolkenstein 2003), Maresch a jeho trpaslíci (Ústí n.L. 2004), Trpaslík a současnost (Ústí n.L. 2004), Bombardování Ústí (Ústí n.L. 2005), Sametová revoluce (Ústí n.L. 2009), Nejslavnější ženy Ústecka (Ústí n.L. 2010), Krajina netušených krás (Ústí n.L. 2011), Jaroslav Brožek (Ústí n.L. 2011-2012),  Individuum (Ústí n.L. 2012), Světlo zbořeného města (Ústí n.L. 2013), Příběhy míst - Topografie soudobé paměti národa (Ústí n.L. 2013), Fritz Gärtner (Ústí n.L. 2014), Nám narodil se… (Ústí n.L. 2014), Vzpomínka na Jiřího Salamanczuka (Ústí n.L. 2014-2015)

Významněji se spolupodílel na výstavách: 
Tradice výroby mýdla (Ústí n.L.1988), Radostná léta 1948-1989 (Ústí n.L. 1990), Historie Junáka na Ústecku (Ústí n.L. 1993), Německé vzdělávací spolky v Čechách (Ústí n.L.1994), Severočeská krajina v romantismu (Dresden 1994), Intolerance - Češi, Němci a Židé na Ústecku v letech 1938-1948 (Ústí n.L.1995), České středohoří na starých pohlednicích (Ústí n.L. 1996), Napoleonské války roku 1813 (Görlitz, Dresden 1998), 150 let založení podniku SETUZA (Ústí n.L. 1998), Ústecký 28.říjen 1918 (Ústí n.L. 1998), Ferdinand Lepié (Ústí n.L. 1998), Ústecké starožitnosti (Ústí n.L. 1999), Co nám doma chutnalo aneb Nejen knedlíky (Ústí n.L. 2001), Ernst Neuschul (Brno a Regensburg 2001-2002), Ze starých ústeckých fabrik (Ústí n.L. 2003), Ústecká NEJ (putovní výstava 2006-9), Tajemství starého myslivce (Ústí n.L. 2007), Zapomenutí hrdinové (putovní výstava 2007-dosud), Ústečané sobě (Ústí n.L. 2011-2012), Ústí ve službách vědy Ústí n.L. 2012),  Gotické umění na Ústecku (Litoměřice 2013), Neznámý rodák Petr Spielmann (Ústí n.L. 2013), Trpaslík a jeho svět (Jičín 2013), Bitva u Chlumce 1813 (Ústí n.L. 2013), Ústecké „nanebevzetí“ Miroslava Houry (Ústí n.L. 2013), Po stopě Karla Maye (Ústí n.L. 2014), Žofinko neumírej (Ústí n.L. 2014), Tajnosti z depozitářů (Ústí n.L. 2014), Společenské, kulturní a ideové transfery (Ústí n.L. 2014), Newseum (Ústí n.L. 2014), Dary moře (Ústí n.L. 2014)

Významnější badatelské nebo muzejní projekty

 • V letech 2001-2003 byl řešitelem projektu „Gotika v severních Čechách“ Grantové agentury České republiky.
 • V letech 2003 až 2004 byl odpovědnou osobou za řešení projektu „Centrum česko-německých studií“ u Česko-německého fondu budoucnosti.
 • V roce 2004 byl spolupracovníkem řešení projektu mezinárodní konference „Tolerance místo intolerance“ u Robert Bosch Stiftung, Česko-německého fondu budoucnosti a dalších subjektů.
 • V letech 2004 až 2006 byl spolupracovníkem projektu Grantové agentury ČR „Nacionalizace veřejného života v českých zemích v 19.století“, jehož nositelem byl Ústav slovansko-germánských studií UJEP Ústí nad Labem.
 • V letech 2006 až 2008 byl koordinátorem projektu vlády ČR „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“, který realizoval Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. ve spolupráci s Národním archivem ČR a s Muzeem města Ústí nad Labem
 • V letech 2009-2011 byl členem pracovní skupiny projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem za účelem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“, který se realizuje v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
 • V letech 2010-2012 připravoval stálou expozici o dějinách a kultuře německy hovořícího obyvatelstva v českých zemích od středověku do současnosti. Hlavním řešitelem projektu „Tvorby koncepce trvalé expozice“ je obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum, Muzeum města Ústí nad Labem je partnerem projektu, který je dotován Programem Cíl 3 Evropské unie.
 • V letech 2010 až 2013 se podílel na řešení grantu Evropského sociálního fondu „Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích“, kde byl hlavním řešitelem Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP.
 • V letech 2011-2014 spolupracoval na řešení projektu „Česko-saské vztahy v proměnách času“, který byl podpořen Evropským fondem pro sociální rozvoj Cíl 3.
 • Dále spolupracuje v letech 2011 až 2015 na dvou projektech podpořených Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identita. Prvním je projekt „Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost“, ve kterém je hlavním řešitelem Filozofická fakulta UJEP a druhým je projekt „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa.“, kde je Filozofická fakulta UJEP spoluřešitelem, hlavním řešitelem projektu je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Oceněné projekty

 • V roce 1996 byl hlavním autorem a redaktorem publikace „120 let muzea Ústí nad Labem“, která byla na celostátním veletrhu Tourpropag 1997 oceněna 1. místem v kategorii publikací.
 • V roce 2004 byl koordinátorem muzejního projektu „Rok trpaslíka“, který byl Ministerstvem kultury ČR v rámci celonárodní soutěže Gloria musaealis vyhodnocen zvláštní cenou za muzejní počin roku 2004.
 • V letech 2006-8 byl koordinátorem projektu „Ústecká NEJ“, jehož část byla Ministerstvem kultury ČR v rámci celonárodní soutěže Gloria musaealis vyhodnocena zvláštní cenou za muzejní výstavu roku 2006 a na celostátním veletrhu Tourpropag 2009 bylo pro tento projekt v kategorii informační a propagační leták získáno 2. místo.
 • V letech 2006-2008 byl koordinátorem projektu „Zapomenutí hrdinové“, který byl Ministerstvem kultury ČR v rámci celonárodní soutěže Gloria musaealis oceněn II.cenou za muzejní počin roku 2008.
 • Jako člen autorského kolektivu knihy „Česko-saské vztahy v proměnách času“ získal cenu rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za knihu roku 2014.

Členství v profesních organizacích

 • Od roku 1990 je členem Masarykovy demokratické akademie
 • Od roku 1991 je členem Sdružení historiků České republiky
 • Od roku 1999 je členem Společnosti pro dějiny Němců v Čechách
 • Od roku 2000 je členem Ústecké muzejní a vlastivědné společnosti
 • Od roku 2006 je členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem
 • Od roku 2006 je členem Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií České republiky
 • Od roku 2012 je předsedou krajské sekce Ústeckého kraje Asociace muzeí a galerií ČR

Výběrová bibliografie

Monografie (včetně kolektivních)

 • V.HOUFEK-H.P.HYE-V.KAISER, Německý spolkový život v Čechách 1848 – 1938, Ústí nad Labem 1994, 61 s.
 • V.HOUFEK a kol., Sto dvacet let muzea v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1996, 191 s.
 • V.HOUFEK, Historie a současnost podnikání na Ústecku a Teplicku, Žehušice 2004, 131 s.
 • V.HOUFEK, Putujeme historií Ústecka/ Ein Streifzug durch die Geschichte von Aussig, Praha 2005, 95 s.
 • V.HOUFEK, Bohušovice nad Ohří 1057 – 2007, Bohušovice nad Ohří 2007, 134 s.
 • V.HOUFEK-M.HRUBÁ-P.HRUBÝ-K.KAISEROVÁ-T.VELÍMSKÝ-M.VESELÝ, Historie a památky města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2007, 97 s.
 • V.HOUFEK-V.BERAN-T.OKURKA, Dolní Poustevna. Kapitoly z vlastivědy města Dolní Poustevna včetně jeho částí Horní Poustevna, Markéta, Nová Víska a Karlín, Dolní Poustevna – Ústí nad Labem 2008, 150 s.
 • V.HOUFEK, Putujeme historií Ústecka/Travelling through the Ústí area history, Ústí nad Labem 2011, 95 s.
 • V.HOUFEK-L.HÁJKOVÁ, Ústecké skoky časem/Ústí jumps through time/Aussig im Wandel der Zeiten, Ústí nad Labem 2012, 119 s.
 • V.HOUFEK, Příběhy míst:Topografie soudobé paměti národa/ Stries of Places: Topography of the Nation Current Memory, Ústí nad Labem 2013, 131 s.
 • V.HOUFEK-L.HÁJKOVÁ, Krásy Ústí nad Labem/Beauties of Ústí nad Labem/ Schönheiten von Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2014, 144 s.

Statě v knihách

 • V.HOUFEK, Dělnické hnutí v Ústí nad Labem do roku 1918, in: Dějiny města Ústí nad Labem., Ústí nad Labem 1995, s. 100 – 104.
 • V.HOUFEK, Německá historická vlastivěda v Ústí nad Labem do r. 1918, in: Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 139 – 143.
 • V.HOUFEK, Městské muzeum, in: Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 188.
 • V.HOUFEK, Ota Král, in: Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 212.
 • V.HOUFEK, Obraz Upálení Jana Husa z kostela v Roudníkách, in: Dějiny města Chabařovic, Chabařovice 1998, s. 74 – 75.
 • V.HOUFEK, Válečné události roku 1813, in: Dějiny města Chabařovic, Chabařovice 1998, s. 79 – 82.
 • V.HOUFEK, Válečné události v letech 1866 – 1918, in: Dějiny města Chabařovice, Chabařovice 1998, s. 104.
 • V.HOUFEK, Dělnické hnutí v Chabařovicích do roku 1918, in: Dějiny města Chabařovic, Chabařovice 1998, s. 101 – 104.
 • V.HOUFEK, Grafika, in: Tajemné příběhy věcí. ... aneb co nevíte o Ústecku, Ústí nad Labem 2005, s. 20 – 23.
 • V.HOUFEK, Umění, in: Tajemné příběhy věcí. ... aneb co nevíte o Ústecku, Ústí nad Labem 2005, s. 50 – 50.
 • V.HOUFEK, Výtvarné umění proti nacismu, in: Zapomenutí hrdinové. Němečtí odpůrci v českých zemích, Ústí nad Labem 2008, s. 75-94.
 • V.HOUFEK, Z debaty na téma Průmysl včerejška odkazem zítřku, in: Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace, Praha 2008, s. 65-72.
 • V.HOUFEK, Regionální dějepisectví a nacionalizace společnosti do roku 1918 na příkladu Ústecka, in: Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. Ústí nad Labem 2008, s. 64-104.
 • V.HOUFEK, Nacionalizace společnosti a dělnictvo na Ústecku do roku 1918, in: Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. Ústí nad Labem 2008, s. 291-322.
 • V.HOUFEK, Německé knihovnictví v Čechách, in: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Kristina Kaiserová, Miroslav Kunštát (eds.). Ústí nad Labem, Albis international a UJEP – ústav slovansko-germánských studií FF 2011, s. 187 – 194.
 • V.HOUFEK-T.OKURKA, Německé muzejnictví a výstavnictví v Čechách, in: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Kristina Kaiserová, Miroslav Kunštát (eds.). Ústí nad Labem, Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, s. 195 – 234.
 • V.HOUFEK-K.KAISEROVÁ, Ústí nad Labem v 19. a první polovině 20. století. Na cestě k centru Němců v Čechách? in: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Kristina Kaiserová, Miroslav Kunštát (eds.). Ústí nad Labem, Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, s. 341 – 368.
 • V.HOUFEK, Čech a Sas brání vlast, in: Česko-saské vztahy v proměnách času. Dresden 2013, s.54-66.
 • V.HOUFEK, August Bebel a počátky dělnického hnutí v severních Čechách, in: Česko-saské vztahy v proměnách času. Dresden 2013, s.272-282.
 • V.HOUFEK – T.OKURKA, Das deutsche Museums- und Ausstellungswesen in Böhmen, in: Die Suche nach dem Zentrum, Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Freiburg 2014, s.235-273.
 • V.HOUFEK – K.KAISEROVÁ, Aussig im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts. Auf dem Weg zum Zentrum der Deutschen in Böhmen?, in: Die Suche nach dem Zentrum, Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Freiburg 2014, s.423-453.
 • V.HOUFEK, Das deutsche Bibliothekswesen in Böhmen, in: Die Suche nach dem Zentrum, Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Freiburg 2014, s.225-233.

Studie a materiály

 • V.HOUFEK, Die deutsche historische Heimatkunde in Aussig in den Jahren 1835 – 1918, in: Die Böhmische Länder in der Deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848. Teil I., Ústí nad Labem 1996, s. 169 – 177.
 • V.HOUFEK, Spisovatel a vlastivědec Franz Böhm, in: Vindemia. Ústí nad Labem 1997, s. 137 – 146.
 • V.HOUFEK, Dějiny umění a dějepisectví severozápadních Čech do roku 1945, in: Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 1999, s. 25 – 50.
 • V.HOUFEK, K oltářním deskám z kostela sv.Václava v Roudníkách, in: Ústecký sborník historický 2000, Ústí nad Labem 2000, s. 81-88.
 • V.HOUFEK, Dvě památky na největší ústeckou povodeň, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 1/2000, Ústí nad Labem 2000, s. 24 – 26.
 • V.HOUFEK, K některým ústeckým renesančním památkám ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem, in: Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čech, Ústí nad Labem 2001, s. 43 – 51.
 • V.HOUFEK, Collegium Bohemicum. Poznámky ke koncepci projektu Českoněmeckého muzea v Ústí nad Labem, in: Němci v českých zemích. Zprávy společnosti pro dějiny Němců v Čechách III/2004. – Ústí nad Labem 2004, s. 81-87 .
 • V.HOUFEK, Projekt Collegium Bohemicum jako součást péče o kulturní dědictví Němců v Českých zemích, in: Česko-německé vztahy po vstupu České republiky do EU, Praha 2004, s. 64 – 66.
 • V.HOUFEK, Bitva u Chlumce v roce 1813 a některé její pomníky na Ústecku, in.: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a v první polovině 20. Století, Ústí nad Labem 2004, s. 12 – 26.
 • V.HOUFEK, Několik poznámek k dokumentaci a prezentaci strašidel v Muzeu města Ústí nad Labem se zvláštním zřetelem k trpaslíkům, in: Trpaslík v evropské kultuře. Ústí nad Labem 2005, s. 9 – 22.
 • V.HOUFEK, Muzeologie trpaslíka, in: Trpaslík v evropské kultuře, Ústí nad Labem 2005, s. 123 – 134.
 • V.HOUFEK, Židovský majetek ve sbírkách města Ústí nad Labem, in.: Ústecký sborník historický 2005, Ústí nad Labem 2006, s. 276 – 278.
 • V.HOUFEK, Regionální dějiny a veřejnost na příkladu Ústí nad Labem, in.: Regionální dějiny v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006, s. 87 – 98.
 • V.HOUFEK, Němečtí antifašisté na Ústecku, in: I oni byli proti, Ústí nad Labem 2007, s. 321 – 328.
 • V.HOUFEK-H.HOUFKOVÁ, Zpráva o služební cestě sládka ústeckého pivovaru Fritze Spalka do USA v roce 1909, in: Pivo lepších časů, Ústí nad Labem 2007, s. 19 – 32.
 • V.HOUFEK, Alexander Marian, historik ústeckého pivovarnictví z časů Victora Cibicha, in: Pivo lepších časů. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně Ústav slovansko-germánský studií 2007, s. 105 – 110. 1 obr.
 • V.HOUFEK, Epos o založení pivovaru v Bohušovicích nad Ohří, in: Pivo lepších časů. Ústí nad Labem 2007, s. 145 – 159.
 • V.HOUFEK, Němečtí sociální demokraté při obraně republiky a v boji proti nacismu na Ústecku, in: Vzpomínka na Ernsta Kreische (1902-1944), Pirna, 2008, s.14-16.
 • V.HOUFEK, Ústecké vzpomínky na Bosnu a Hercegovinu,  in: Bosna 1878-2008, Ústí nad Labem 2009, s.31-38.
 • V. HOUFEK, Julius Lippert a ústecké muzeum, in: M. Oubrechtová (ed.), Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010, s.29-32.
 • V.HOUFEK, Ústecké muzejnictví v letech 1918 – 1945, in: Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století. Marcela Oubrechtová, Václav Zeman (eds.). Ústí nad Labem 2011, s. 185 – 193.
 • V.HOUFEK, Středověké umění ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem, in: Gotické umění na Ústecku, Litoměřice 2013, s.15-17.
 • V.HOUFEK, Mládnutí starého myslivce, in: Němci v českých zemích/Die Deutschen in den böhmischen Ländern, Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách/Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen VII/2013, Ústí nad Labem 2013, s.11-15.
 • V.HOUFEK, Úloha Muzea města Ústí nad Labem v oblasti regionálních dějin Ústecka po roce 1989, in: Višegrádská paměť či Višegrádské paměti?, Ústí nad Labem 2014, s.154-171.

Zprávy

 • V.HOUFEK, Jaroslav Kubista, in: 100 let Sokola, Ústí nad Labem 1993, s. 21.
 • V.HOUFEK, Názvy ulic v Trmicích, in: Trmice, Ústí nad Labem 1994, s. 67 – 69.
 • V.HOUFEK, Dějiny Trmic od počátku 19. století, in: Trmice, Ústí nad Labem 1994, s. 33 – 36.
 • V.HOUFEK, Šlechtický rod Nostitz-Rhieneck, in: Trmice, Ústí nad Labem 1994, s. 36 – 38.
 • V.HOUFEK, Rainer Maria Rilke a Trmice, in: Trmice, Ústí nad Labem 1994, s. 55 – 56.
 • V.HOUFEK, Chvála krajiny. Chvála sběratelství, in: Pohlednice Českého středohoří, Ústí nad Labem 1996, s. 1 – 2.
 • V.HOUFEK, Klaus Horstmann-Czech – Značení prostoru, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1996, č. 9 – 10, s.23 – 24.
 • V.HOUFEK, Rozevřený vějíř městského muzea, in: Země koruny české 1997. Regionální řada: Ústí nad Labem – Romantická inspirace, s. 11 – 13.
 • V.HOUFEK, Historie Ústí nad Labem na internetu, in: Dějiny a současnost, 1997, roč. 19, č. 6, s. 55.
 • V.HOUFEK, Čínské umělecké řemeslo, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1997, č. 7 – 8, s. 27.
 • V.HOUFEK, Vzpomínky na císaře pána, in:Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1998, č. 1, s. 24.
 • V.HOUFEK, Geologové v Ústí nad Labem, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1998, č. 4-5, s. 9 - 10.
 • V.HOUFEK, Příběh lískových oříšků, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1998, č. 4-5, s. 12.
 • V.HOUFEK, Dvě výstavy k válečnému roku 1813, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1998, č. 4-5, s. 14.
 • V.HOUFEK, Malované střelecké terče ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem zahájily řadu výstav v Německu, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999, č. 4, s. 16 - 17.
 • V.HOUFEK, Kouzlo starých lahví v Muzeu města Ústí nad Labem, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999, č. 4, s. 19.
 • V.HOUFEK, Zemřel historik Petr Jančárek, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999, č. 2-3, s. 17.
 • V.HOUFEK, Ze života moře – výstava v Muzeu města Ústí nad Labem, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999, č.4, s. 18.
 • V.HOUFEK, Filmové dokumenty v Muzeu města Ústí nad Labem, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999, č. 6, s. 24-25.
 • V.HOUFEK, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999, č. 6, s. 11.
 • V.HOUFEK, Sedm tváří Růženy Petrákové, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 1/2000, Ústí nad Labem 2000, s. 34 – 35. 1 obr.
 • V.HOUFEK, Kolokvium o Ferdinandu Peroutkovi, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 1/2000, Ústí nad Labem 2000, s. 45 – 46.
 • V.HOUFEK, Ústecká muzejní a vlastivědná společnost, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 1/2000, Ústí nad Labem 2000, s. 42 – 43.
 • V.HOUFEK, Strašidla v muzeu, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, č. 6, s. 19.
 • V.HOUFEK, Zemřel historik Karel Král, in: Ústecký sborník historický 2000, Ústí nad Labem 2000, s.21-22.
 • V.HOUFEK, Životní jubileum Františka Ledvinky, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 1/2000, Ústí nad Labem 2000, s. 47 – 49.
 • V.HOUFEK, Kresby Joachima Preysse, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 1/2000, Ústí nad Labem 2000, s. 35 - 38.
 • V.HOUFEK-H.HOUFKOVÁ, Životní Jubileum Jiřího Matějky, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 2/2001, Ústí nad Labem 2001, s. 65 – 66.
 • V.HOUFEK, Zemřela geoložka Milada Vavřínová, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2001, č. 5, s. 5 – 6.
 • V.HOUFEK, Zemřel tiskař Jiří Bartoš, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 3/2001, Ústí nad Labem /2002/, s. 61.
 • V.HOUFEK, Výstava Ernsta Neuschula, in: Muzejní a vlastivědná práce, 2003, č. 1, s. 45 – 46.
 • V.HOUFEK, Rok trpaslíka začíná v Ústí nad Labem, in: Dějiny a současnost, 2004, č. 3, s. 53.
 • V.HOUFEK, Jak jsem se stal trpaslíkem, in: Nomád, studentská revue nejen o filosofii, 2006, č. 2, s. 24 – 25.
 • V.HOUFEK-D.OLŠÁKOVÁ, Němci, kteří se postavili proti Němcům. Seliger-Gemeinde a středobod historické paměti, in:Dějiny a současnost, 2006, č. 12, s. 7.
 • V.HOUFEK-H.HOUFKOVÁ, Ústecký sborník historický v letech 1966-2005, in: Ústecký sborník historický, 2010, č.1, s.109-120.
 • V.HOUFEK, Zemřel ředitel Muzea města Ústí nad Labem PaedDr. Gustav Krov, in: Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2011,  č.6, s.24.
 • V.HOUFEK, Císařský sál v budově ústeckého muzea, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 4, Ústí nad Labem 2012, s.2-7.
 • V.HOUFEK, Záhady muzejní rekonstrukce, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 4, Ústí nad Labem 2012, s.8-9.
 • V.HOUFEK, Zemřela Johanna von Herzogenberg, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 4, Ústí nad Labem 2012, s.52.
 • V.HOUFEK, Ústecké filmové studio Jefra, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 5, Ústí nad Labem 2012, s.6-7.
 • V.HOUFEK, Ústecký kroj, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 5, Ústí nad Labem 2012, s.14-16.
 • V.HOUFEK, Patriotismus-nacionalismus-národovectví, in: Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2013,  č.3, s.9-10.
 • V.HOUFEK, Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa, in: Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2013,  č.3, s.31-32.
 • V.HOUFEK, Napoleonské války na Ústecku, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 7, Ústí nad Labem 2013, s.2-12.
 • V.HOUFEK, Nejznámější ústecké pomníky bitvy u Chlumce z roku 1813, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 7, Ústí nad Labem 2013, s.29-32.
 • V.HOUFEK-J.BELIS-M.KRSEK, Klavír postavený Conradem Grafem roku 1804 ve Vídni, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 7, Ústí nad Labem 2013, s.48-49.
 • V.HOUFEK, Básník Reiner Kunze a Ústí nad Labem, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 8, Ústí nad Labem 2013, s.2-3.
 • V.HOUFEK, Vzpomínky na Miroslava Houru, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 8, Ústí nad Labem 2013, s.45-47.
 • V.HOUFEK, Po stopě Karla Maye, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 9, Ústí nad Labem 2014, s.41-43.
 • V.HOUFEK, Výtvarné dílo Petra Menše, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 9, Ústí nad Labem 2014, s.53-54. V.HOUFEK, Skenování renesančních reliéfů, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 9, Ústí nad Labem 2014, s.66-67.
 • V.HOUFEK-H.HOUFKOVÁ, Vladimír Kaiser jubilující, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 10, Ústí nad Labem 2014, s.52-55.
 • V.HOUFEK, Litoměřicko na starých mapách, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 10, Ústí nad Labem 2014, s.69-70.
 • V.HOUFEK, Zemřel emeritní muzejní fotograf Zdeněk Prášek, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 10, Ústí nad Labem 2014, s.72.
 • V.HOUFEK, Spolupráce s muzei v Rusku, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 10, Ústí nad Labem 2014, s.73-74.

Recenze

 • V.HOUFEK, Jak dál v muzeologické bibliografii, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1998, č. 4-5, s. 28 - 29.
 • V.HOUFEK, Příručka k ochraně dřeva, in: Zprávy památkové péče, 58, č.2 1998, příl. Památkové listy č. 16, s .9 - 10.
 • V.HOUFEK, Ad Jak dál v muzeologické bibliografii, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999, č. 4, s. 34 - 35.
 • V.HOUFEK, Ptáci okresu Ústí nad Labem, in: Živa, 1999, č. 4, s. LIV.
 • V.HOUFEK, Kniha o ústeckých orchidejích, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 1/2000, Ústí nad Labem 2000, s. 49.
 • V.HOUFEK, Zapomenuté ústecké mosty, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 1/2000, Ústí nad Labem 2000, s. 50.
 • V.HOUFEK, Vzpomínky na ústeckou operu /Kniha – Ladislav Muška: Hrůzy ústecké opery/, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 2/2001, Ústí nad Labem 2001, s. 68..
 • V.HOUFEK, Minulostí Západočeského kraje XXXVI, in: Muzejní a vlastivědná práce, 2003, č. 1, s. 59-60.
 • V.HOUFEK, Ochrana múzejných zbierkových predmetov – zbierkové predmety prírodovedného charakteru, in: Muzejní a vlastivědná práce, 2003, č. 1, s. 63.
 • V.HOUFEK, Sborník okresního archivu v Lounech X/2001, in: Muzejní a vlastivědná práce, 2003, č. 1, s. 59.
 • V.HOUFEK, Čtení ke kávě a k rodopisu, in: Rodopisná revue, č. 1 (2004), s. 27. – Rec. na : Vojenské dějiny Ústecka / Martin Veselý/ Ústí nad Labem 2003.
 • V.HOUFEK, Průkopníci a pokračovatelé, in: Rodopisná revue, č. 2 (2004), s. 19.

Vedoucí těchto bakalářských nebo diplomových prací

 • Četnická stanice v Mostě/Pavel Mašek 2015, 143 s.+příl.
 • Jaroslav Brožek a výtvarná kultura na Ústecku/Monika Novotná 2015. 81 l., LXX příl.
 • Kulturní život a občanská vybavenost na území městského obvodu Severní Terasa a souvisejících oblastí sídliště Skřivánek po roce 1945/Klára Reissigová 2015. 73 l.
 • Antonín Janda- regionální historik na Litoměřicku / Kamila Heřmanovská 2014. 97 l.
 • Veřejná činnost Václava Paříka v Třebenicích/ Anna Jonáková  2013 .78 l.
 • Muzeum Rumburk od roku 1881 po současnost/ Lenka Kopáčková 2013. 55 l., [18] l. příl.
 • Historie junáckého hnutí na Litoměřicku v letech 1968-1990/ Jan Libjak  2013. 64 l.
 • Dějiny Českobratrské církve evangelické v Ústí nad Labem v letech 1945 - 1998 / Pavla Vosáhlová 2013. 63+XXI l.
 • Historický vývoj a činnost Sokola na Mostecku do roku 1938 / Pavel Mašek  2013 . 83 l., [6] l. příl.
 • Sociální dopady světové hospodářské krize na Ústí nad Labem v letech 1930-1935 / Kateřina Šímová 2012. 81 l. [8] l. příl.
 • Urbanizační vývoj vsi Všebořice ve druhé polovině 20. století / Tomáš Trsek 2012. 88 l. [31] l. příl., [6] slož. l. příl.
 • Česká škola ve Fukově v letech 1925 - 1938 / Soňa Jablečníková 2012. 57 l. [5] l. příl.
 • Škola ve Vraném nad Vltavou ve druhé polovině 19. století do roku 1935 / Alena Truxová  2010. 72 l. [18] l. příl.
 • Historie Tělocvičné jednoty Sokol v Telči / Eva Kaupová  2010. 120 l., [27] l. příl.
 • Rakousko-uherské patriotické odznaky ve sbírce Muzea města Ústí nad Labem / Jiří Preclík 2009. 106 l. [19] l. obr. příl.
 • Undergroundová komunita v Nové Vísce / Markéta Krasová 2009. 85 l. obr. příl.
 • Spolkový život obce Záryby v 1. polovině 20. století / Barbora Černá 2009. 56 l. : [5] l. obr. příl.
 • Heinrich Lumpe, "Otec evropského ptactva" a jeho význam v dobové ochraně přírody/ Martin Krsek 2009. 123 l. : [13] l. příl.
 • Každodenní život v Přísečnici ve vzpomínkách pamětníků / Lenka Marvanová 2009. 90 l. : [40] l. příl.
 • Historické fotografie ve sbírkách Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem / Marta Pavlíková 2009. 94 l.
 • Rakousko-uherské patriotické odznaky ve sbírce Muzea města Ústí nad Labem / Jiří Preclík 2009. 106 l. : [19] l. obr. příl.
 • Dějiny obce Horní Beřkovice od založení do roku 1940 / Barbora Větrovská 2009. 112 l. : [60] l. příl.
 • Adolf Kirschner a jeho působení v Ústí nad Labem / Lukáš Feigl 2008. 118 l.
 • Česká Beseda a počátky novodobých česko-německých nacionálních konfliktů v Liberci / Tomáš Jeník 2008. 87 l., [7] l. příl.
 • Pohled na ženy 2. poloviny 20. let 20. století prostřednictvím časopisu Hvězda československých paní a dívek / Martina Kaucká 2008. 70 l., [33] l. příl.
 • Politický vývoj Libochovic v letech 1918 - 1948 / Josef Kořenský 2008. 56 l. : [10] l. příl.
 • Afrika v letech 1907-1913 očima českého tisku / Tomáš Mika 2008. 96 l.
 • Vývoj řemeslnicko-dělnické besedy v Lounech do první světové války / Andrea Ponecová 2008. 80 l., [16] l. příl.
 • Případ Hašišárna / Markéta Brožová 2007. 107 l., [27] l. příl. ,[1] s příl.
 • Kolektivizace zemědělství v Československu ve vzpomínkách tzv. kulaků / Soňa Havelcová 2007. 94 l.
 • Komunální výstavba, výstavba bytových domů v městské části Klíše a její financování se zvláštním přihlédnutím k podmínkám komunální výstavby za I. republiky / Vojtěch Janda 2007. 46 l., [10] l. příl.
 • Počátky Činoherního studia v Ústí nad Labem / Alena Kernalová 2007. 57 l., [12] l. obr. příl.
 • Lučané a jejich "druhý" život / Miroslav Nováček 2007. 53 l.,
 • Moderní literatura v časopise Dialog 1966-1969 / Aleš Novák 2006. 74 l.
 • Rakousko-uherské čepicové pamětní odznaky ve sbírce Muzea města Ústí nad Labem / Jiří Preclík 2006. 45 l., [2] l., 10 l. obr. příl.
 • Bezpečnostní situace na Mostecku od května 1945 do konce roku 1945, vznik a činnost SNB / Tomáš Studenovský 2005. 64 l.
 • Spolkový život v Domažlicích a úloha městských střelců v něm během let 1865-1922 / Hynek Šlais 2005. 63 l.
 • Rocková hudební scéna v Ústí nad Labem v letech 1990-2000 / Filip Šucha 2005. 246 l.
 • Vznik a vývoj železniční sítě na Ústecku v letech 1845-1918 / Michal Eisner 2004. 48 l., [14] l. obr. příl.
 • Vývoj kulturního života v Ústí nad Labem v letech 1945 až 1950 / Jan Peer 2004. 80 l., [22] l. příl.
 • Sídelní vývoj města Ústí nad Labem v letech 1850-1938 / Jitka Vrzalová 2001. 68 listů, [23] listů obr. příl.
 • Zásahy komunistického režimu proti ženským řeholím v letech 1950 - 1953 : (příspěvek k tématu) / Jana Handrejchová 2000. 77 listů, [55] listů příl., [4] s. příl.
 • Česko-německé nacionální konflikty na pozadí návštěvy císaře Františka Josefa I. v Liberci v roce 1891 / Tomáš Jeník 2000. 35 listů, [7] listů příl.
 • Akciová společnost "Měšťanský pivovar Ústí nad Labem" v letech 1893-1938 / Petr Bláha 1999. 84, 27 listů
 • Alfréd Piffl a jeho působení na Ústecku / Hana Jůrková 1999. 103 listů, 217 listů příl.
 • Osobní fond Dr. Jaroslava Kubisty / Daniel Kopecký 1999. 179 listů.
 • Sídelní vývoj Klíše 1900-1938 / Jitka Luňáková 1999. 62 listů, [3], XXVIII listů příl.