Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: tomas.okurka@ujep.cz
tel.: 475 286 456
kancelář: A 202

Vzdělání, profesní životopis

 • 1996-2004: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, obor německý jazyk – dějepis (Mgr.)
 • 2001: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, semestrální studijní stipendijní pobyt
 • 2003: Universität Bielefeld, semestrální studijní stipendijní pobyt
 • 2004-2013: Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze, obor moderní hospodářské a sociální dějiny, doktorské studium (Ph.D.)
 • 2006-2007: Universität Wien, semestrální studijní a badatelský stipendijní pobyt
 • od r. 2007: historik Muzea města Ústí nad Labem
 • od r. 2010: odborný asistent na katedře historie FF UJEP
 • od r. 2016: Collegium Bohemicum, o. p. s. (11/2016 – 4/2017  prozatímní ředitel, od 7/2017 zástupce ředitele, kurátor sbírky)

Odborná specializace

 • hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. stol.
 • dějiny Němců v českých zemích

Účast ve výzkumných projektech

 • 2007-2008: Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu (výzkumný projekt Vlády ČR, člen řešitelského týmu)
 • 2008-2010: Zapomenutí hrdinové – výukový materiál a semináře pro učitele (MŠMT, Česko-německý fond budoucnosti; spoluřešitel)
 • 2009-2012: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století (GAČR, člen řešitelského týmu)
 • 2013-2015 Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989) (SGS UJEP; člen řešitelského týmu)

Publikační činnost

Monografie

 • T. OKURKA, Všeobecná německá výstava v Ústí nad Labem 1903, Ústí nad Labem 2005.
 • T. OKURKA, Sto let chrámu apoštola Pavla v Ústí nad Labem 1906-2006, Ústí nad Labem 2006.
 • V. BERAN – V. HOUFEK – T. OKURKA, Dolní Poustevna. Kapitoly z vlastivědy města včetně jeho částí Horní Poustevna, Markéta, Nová Víska a Karlín, Dolní Poustevna – Ústí nad Labem 2008.
 • T. OKURKA, "Vynikající hospodářský a národní čin". Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891-1914. Aktéři a jejich motivace, Ústí nad Labem – Praha 2016.

Studie ve sbornících, kapitoly v knihách

 • T. OKURKA, Obchodní a živnostenská komora v Liberci a Všeobecná zemská výstava v Praze 1891, in: Fontes Nissae VII/2006, s. 40-60.
 • T. OKURKA, Podnikatelské elity a průmyslové výstavy, in: Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, (ed.) J. ŠTAIF, Praha 2007, s. 362-372.
 • T. OKURKA, Českoněmecká zemská výstava v Chomutově 1913, in: Comotovia 2007. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457-2007), Chomutov 2008, s. 160-185.
 • T. OKURKA, Wireless Telegraphy at the German Universal Exhibition in Ústí nad Labem 1903,in: Acta Polytechnica 3/2008, S. 40-43.
 • T. OKURKA, Všeobecné výstavy v Čechách na přelomu 19. a 20. století jako jeviště česko-německého soupeření a hospodářského nacionalismu, in: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích, (edd.) J. HÁJEK – D. JANČÍK – E. KUBŮ, Praha 2009, S. 47-57.
 • T. OKURKA, Průmyslové a živnostenské výstavy v severních a severozápadních Čechách před 1. světovou válkou, in: Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století, (edd.) M. OUBRECHTOVÁ – V. ZEMAN, Ústí nad Labem 2011, s. 118-133.
 • V. HOUFEK – T. OKURKA, Německé muzejnictví a výstavnictví v Čechách, in: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, (edd.) K. KAISEROVÁ ­– M. KUNŠTÁT, Ústí nad Labem 2011, s. 195–234.
 • T. OKURKA, Českoněmecká výstava v Liberci 1906, in: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, (edd.) K. KAISEROVÁ ­– M. KUNŠTÁT, Ústí nad Labem 2011, s. 309–326.
 • T. OKURKA, ‘Witness to the Momentous Significance of German Labour in Bohemia’. Exhibitions in the German-speaking Regions of Bohemia before the First World War, in: Cultures of International Exhibitions 1840–1940. Great Exhibitions in the Margins, (ed.) M. FILIPOVÁ, Farnham 2015, s. 91–111.
 • T. OKURKA, Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914, in: X. sjezd českých historiků Ostrava 14.–16. 9. 2011, sv. IV., Ostrava 2015, s. 131–139.
 • M. MELANOVÁ – T. OKURKA, Historie výstavy, in: 1906. Německočeská výstava Liberec, (ed.) A. HABÁNOVÁ, Liberec 2016, s. 14–63.
 • T. OKURKA, Průmysl, in: 1906. Německočeská výstava Liberec, (ed.) A. HABÁNOVÁ, Liberec 2016, s. 64–89.

Editor

 • Tolerance místo intolerance, (edd.) I. BUBLÍKOVÁ – V. HOUFEK – K. KAISEROVÁ – T. OKURKA, Ústí nad Labem 2005.
 • Zapomenutí hrdinové. Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích, (ed.) T. OKURKA, Ústí nad Labem 2008.
 • Zapomenutí hrdinové – výukový a vzdělávací materiál, (edd.) H. NĚMCOVÁ – T. OKURKA – N. REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Ústí nad Labem 2008.
 • Vergessene Helden – Unterrichtsmaterialien, (edd.) H. NĚMCOVÁ – T. OKURKA, Ústí nad Labem 2010.

Výstavy (kurátor)

 • Zapomenutí hrdinové. Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích (Muzeum města Ústí nad Labem 2007/2008)
 • 140 let ústeckých veslařů na Labi (Muzeum města Ústí nad Labem 2014)
 • Jak se žilo za Husáka. Každodenní život v 70. a 80. letech (Muzeum města Ústí nad Labem 2014)
 • Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí (Muzeum města Ústí nad Labem 2015)

Další aktivity

 • vedoucí redaktor Ústeckého sborníku historického
 • člen Společnosti pro dějiny Němců v Čechách