Sidebar

21
čec, so
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: okurka@muzeumusti.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 1996-2004: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, magisterské studium, obor německý jazyk – dějepis
 • 2000-2001: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, studium historie
 • 2002-2003: Universität Bielefeld, studium historie
 • od r. 2004 - 2013: Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze, doktorské studium (Ph.D.)
 • 2006-2007: Universität Wien, studium historie
 • od r. 2007: historik Muzea města Ústí nad Labem
 • od r. 2010: odborný asistent na katedře historie FF UJEP

Odborná specializace

 • hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. stol.
 • dějiny Němců v českých zemích

Výzkum

 • 2007-2008: Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu(výzkumný projekt Vlády ČR; spolupracovník)
 • 2008-2010: Zapomenutí hrdinové – výukový materiál a semináře pro učitele (MŠMT, Česko-německý fond budoucnosti; spolupracovník)
 • od r. 2009: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století(GAČR; spolupracovník)
 • od r. 2010: Hledání inspirace. Ideový transfer v průběhu staletí s těžištěm v oblastech severních, severozápadních a západních Čech (IGA FF UJEP; spolupracovník)

Publikační činnost

Monografie

 • T. OKURKA, Všeobecná německá výstava v Ústí nad Labem 1903, Ústí nad Labem 2005.
 • T. OKURKA, Sto let chrámu apoštola Pavla v Ústí nad Labem 1906-2006, Ústí nad Labem 2006.
 • V. BERAN – V. HOUFEK – T. OKURKA, Dolní Poustevna. Kapitoly z vlastivědy města včetně jeho částí Horní Poustevna, Markéta, Nová Víska a Karlín, Dolní Poustevna – Ústí nad Labem 2008.

Studie ve sbornících

 • T. OKURKA, Obchodní a živnostenská komora v Liberci a Všeobecná zemská výstava v Praze 1891, in: Fontes Nissae VII/2006, s. 40-60.
 • T. OKURKA, Podnikatelské elity a průmyslové výstavy, in: Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, (ed.) J. ŠTAIF, Praha 2007, s. 362-372.
 • T. OKURKA, Českoněmecká zemská výstava v Chomutově 1913, in: Comotovia 2007. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457-2007), Chomutov 2008, s. 160-185.
 • T. OKURKA, Wireless Telegraphy at the German Universal Exhibition in Ústí nad Labem 1903,in: Acta Polytechnica 3/2008, S. 40-43.
 • T. OKURKA, Všeobecné výstavy v Čechách na přelomu 19. a 20. století jako jeviště česko-německého soupeření a hospodářského nacionalismu, in: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích, (edd.) J. HÁJEK – D. JANČÍK – E. KUBŮ, Praha 2009, S. 47-57.

Editor

 • Tolerance místo intolerance, (edd.) I. BUBLÍKOVÁ – V. HOUFEK – K. KAISEROVÁ – T. OKURKA, Ústí nad Labem 2005.
 • Zapomenutí hrdinové. Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích, (ed.) T. OKURKA, Ústí nad Labem 2008.
 • Zapomenutí hrdinové – výukový a vzdělávací materiál, (edd.) H. NĚMCOVÁ – T. OKURKA – N. REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Ústí nad Labem 2008.
 • Vergessene Helden – Unterrichtsmaterialien, (edd.) H. NĚMCOVÁ – T. OKURKA, Ústí nad Labem 2010.

Další aktivity

 • vedoucí redaktor Ústeckého sborníku historického
 • člen Společnosti pro dějiny Němců v Čechách