Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: jan.grisa@ujep.cz
tel.: 475 286 468
kancelář: A 216 nebo studovna KHI

Vzdělání, profesní životopis

 • 2020 - archivář v centrálním depozitáři Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Litoměřicích
 • 2015 – Vedoucí studovny katedry historie FF UJEP
 • 2015 – FF UJEP - postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • Téma disertační práce: „Dej Bůh Čechům štěstí“ – český nacionalismus v pivovarnictví 1892 - 1945
 • 2014 – SokA Děčín – Archivář
 • 2012 – 2014 - Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – navazujícím magisterském studium v oboru Kulturně historická regionalistika – Archivnictví
 • Diplomová práce: "Pijte bohušovické pivo, podporujte menšinový podnik"- jazyková hranice pod pivovarským komínem
 • 2008 – 2012 – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – bakalářské studium v oboru Kulturně historická regionalistika
 • Bakalářská práce: První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích 1918 – 1952

Odborná specializace

 • Dějiny pivovarnictví
 • Dějiny antisemitismu v 19. století

Výuka

 • PVK – Pivovarnictví v českých zemích (KHI/KV05, KHI/V031)
 • PVK – Židovství a antisemitismus na našem území (KHI/KV13)
 • PVK - Periodický tisk jako pramen pro dějiny 19. a 20. století (KHI/KV323, KHI/PV323)

Publikační činnost

Monografie

 • Jan, GRISA - Tomáš, PAVLÍČEK (eds.), Alois Musil - Prameny k životu a dílu, Praha 2022.
 • Jan, GRISA, První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích - zaměstnává hraničáře, podporuje české živel!, Ústí nad Labem 2019.
 • Jan, GRISA a kol., Rok 1918 nejen na Ústecku, Ústí nad Labem 2018.
 • Jan, GRISA a kol., Rok 1918 na Ústecku, Ústí nad Labem 2017. (katalog k výstavě)

Články a kapitoly ve sbornících a kolektivních monografiích

 • Jan, GRISA, "To pivo je snad nulstupňové" - Pivo v českých zemích 1914-1918 a jeho recepce ve vybraných médiích, in: eds. Mária, MOLNÁROVÁ - Viktória, RIGOVÁ, Vita trans historiam, Nitra 2022, s. 149-158.
 • Jan, GRISA, „Výtěžek slavnosti byl pěkný a mravní úspěch veliký“: kulturní role pivovarů na přelomu 19. a 20. století se zvláštním zřetelem k pivovarům založeným českým národním impulzem, Kuděj, roč. 21, č 1–2 (2020), s. 30–49.   
 • Jan, GRISA, Deutschböhmen v životě a díle Františka Cajthamla-Liberté, in: eds. Peter, ŠVORC – Peter, KOVAĹ, Rok 1919 a Československo: Postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania, Prešov 2020, s. 145–160.
 • Jan, GRISA, Josef Polák z Lipníka – vyznání mosaického, žádného, mosaického a římskokatolického: Příběh konvertity a českého žida na Moravě optikou dobového tisku, PÁLKA, Petr (ed.) Židé a Morava XXVI., Kroměříž 2020, s. 63–85.
 • Jan, GRISA, Pivo, pivovary a antisemitismus – vybrané příklady antisemitismu v českém nacionálním prostředí, in: ed. Martin, VESELÝ, Orosené dějinyÚstí nad Labem 2019, s. 145–160.
 • Jan, GRISA, „Ať teče krev, nám již je všechno jedno“ – Odraz prosincové generální stávky roku 1920 na Libochovicku, In: ed. Hana, BARUSOVÁ, Porta Bohemica 9, Litoměřice 2019, s. 112–136.
 • Jan, GRISA, Jak se v Lipníku nad Bečvou zakládal rolnický pivovar, Vlastivědný věstník moravský, roč. 71, č. 3 (2019), s. 228-237.
 • Jan, GRISA, Jiří Špička – odbojová činnost posledního účetního loštického pivovaru, In: ed. Monika, KABEŠOVÁ a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII., Hradec Králové 2019, s. 51–60.
 • Jan, GRISA, Zakládání českých národních pivovarů na Hané jako cesta k národní emancipaci, in: ed. Lubor, MALOŇ, Haná a její lidová kultura: Nové inspirační zdroje, Přerov 2018, s. 26-39.
 • Jan, GRISA, Deutschböhmen českýma očima, in: ed. Jan, GRISA, Rok 1918 nejen na Ústecku, Ústí nad Labem 2018, s. 12–30. (Doplnění text katalogu Rok 1918 na Ústecku)
 • Jan, GRISA, Aféra Lobkowicz-Abeles, in: ed. Jan, GRISA, Rok 1918 nejen na Ústecku, Ústí nad Labem 2018, s. 232–247.
 • Jan, GRISA, "Dvory knížecí mají židé, pivovar a mlýn" - Projevy antisemitismu v moravském pivovarnickém prostředí přelomu 19. a 20. století, in: ed. Petr, PÁLKA, Židé a Morava XXIV., Kroměříž 2018, s. 44—61.
 • Jan, GRISA, Rolník akcionářem? - Možnosti a mantinely akciových investic moravského rolnictva na příkladu pivovarnictví, in: Morava v době převratů a změn 1848-1918, Kroměříž 2018, s. 184—193.
 • Jan, GRISA, Deutschböhmen českýma očima, e. Jan, GRISA, Rok 1918 na Ústecku, Ústí nad Labem 2017, s. 8–23.
 • Jan, GRISA, „Dej Bůh Čechům štěstí“ Český nacionalismus v pivovarství, Kvasný průmysl 63/2017(2), s. 81–84.
 • Jan, GRISA, „Prof. Masaryk se účinně zapisuje do srdcí nás sládků“ – kritika Masaryka, Času a abstinenčního hnutí z pera O. Zachara a dalších, in: ed. Hana, BARUSOVÁ, Ab imo pectore. Ústí nad Labem 2017, s. 16–30.
 • Jan, GRISA, „Pijte bohušovické pivo, podporujte menšinový podnik!“ – hospodářský nacionalismus na příkladu pivovaru v Bohušovicích nad Ohří, in: ed. Jan, MAREŠ, Poohří 4 : Peníze a život, Louny 2014, s. 101–117.

Příspěvky na konferencích a odborných seminářích

 

 • David a Goliáš - První dva moravské pivovary založení českým národním impulzem. Referát přednesený na konferenci František Skopalík a jeho doba, Hulín-Záhlinice 15.-16. června 2022.
 • "To pivo je snad nulstupňové" - Pivo v českých zemích 1914-1918 a jeho recepce ve vybraných médiích. Referát přednesený na konferenci Vita trans historiam, Nitra 13.-14. 10. 2021.
 • Deutschböhmen v životě a díle Františka Cajthamla-Liberté. Referát přednesený na konferenci Rok 1919 a Československo - Postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania, Prešov 26.-27. 11. 2019.
 • "Pivo dobré, vzhledem hezké, národnosti ryze české" - Projevy české hospodářské emancipace v pivovarnictví. Referát přednesený na 18. celostátní archivní konferenci, Plzeň 23-25. 4. 2019.
 • Jiří Špička – odbojová činnost posledního účetního loštického pivovaru. Referát přednesený na konferenci České, slovenské a československé dějiny 20. Století XIII., Hradec Králové, 4. 4. 2018 – 5. 4. 2018.
 • Dvory knížecí mají židé, pivovar a mlýn“ Projevy antisemitismu v moravském pivovarnickém prostředí na přelomu 19. a 20. století.Referát přednesený na konferenci XXIV. Židé a Morava, Kroměříž,8. 11. 2017.
 • Zakládání českých národních pivovarů na Hané jako cesta k národní emancipaci. Referát přednesený na konferenci IVX. Odborná konference o Hané, Přerov,5. 10. 2017.
 • Přesycení českým pivem? Krizové období českých pivovarů na Moravě ve druhé polovině 90. let 19. století. Referát přednesený na konferenciČeské pivovarnictví v procesu modernizace, Benešov, 26. 9. 2017.
 • Pivovary na hranici druhé republiky. Referát přednesený na konferenci České, slovenské a československé dějiny 20. Století XII., Hradec Králové, 11. 4. 2017 – 12. 4. 2017.
 • „Jako pilát do kréda“– Josef Zamazal – ten čtvrtý v Kramářově procesu. Referát přednesený na konferenci 1916 - v pasti války, mír v nedohlednu(Léta do pole okovaná), Praha, 20. 9. 2016 – 21. 9. 2016.
 • Pivo, pivovary a antisemitismus – vybrané případy nacionalismu v českém nacionálním prostředí. Referát přednesený na konferenci - Orosené dějiny – Ústecká pivní konference, Ústí nad Labe, 19. 5. 2016 – 20. 5. 2016.
 • „Dej Bůh Čechům štěstí“ – český nacionalismus v pivovarnictví. Referát přednesený na konferenci Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů a technologií v českých zemích, Brno, 24. 9. 2015 – 25. 9. 2015.
 • „Pijte bohušovické pivo, podporujte menšinový podnik!“ – hospodářský nacionalismus na příkladu pivovaru v Bohušovicích nad Ohří. Referát přednesený na konferenci Poohří 4 – Peníze a život, Louny, 4. 10. 2013.

Popularizující texty

 • Jan, GRISA, Antisemitismus v moravském pivovarském prostředí, Chajejnu - List Židovské obce Olomouc, 11/2017, s. 10 - 11.

Seznam obhájených bakalářských a diplomových prací

2022

 • 4. Luboš, DVOŘÁK, Pivovarnictví v majetku C.k. Tereziánského ústavu šlechtičen v Praze na Hradčanech na příkladu Cerhenického pivovaru. BP
 • 3. Kateřina, ROUSOVÁ, "Věřte, že bych byla upřímně ráda osobně se přesvědčila, jak se Vám daří." - Ženy v soukromé korespondenci Aloise Musila (1920-1935). BP
 • 2. Zuzana, KLIMPLOVÁ, Město Most v letech 1945-1948 a jeho kulturní činnost. BP

2021

 • 1. Martin, SIGMUND, Pivovary ve třetí republice - Znárodnění pivovarského průmyslu na příkladu Krušnohorské pivovary n. p. BP