Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

klecakova.jpgKontakty

e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
tel.: 475 286 454
kancelář: A 202

Vzdělání, profesní životopis

 • 2010 – dosud Filozofická fakulta UJEP: odborná asistentka na katedře historie FF UJEP
 • 2007 – 2015 Filozofická fakulta UJEP: postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny (DisP: Žena v síti kriminalizačních mechanismů. Kriminalita žen ve druhé polovině dlouhého 19. století)
 • 2005 – 2007 Regionální muzeum Teplice: kurátorka sbírky starších dějin, numismatiky, cínu a textilu
 • 2004 – 2015 ÚHS/FF UJEP: správce Studovny a knihovny Katedry historie (částečný úvazek)
 • 2003 – 2006 Pedagogická fakulta / ÚHS/ Filozofická fakulta UJEP: navazující magisterský obor Kulturně historická regionalistka - specializace Stavební historie (DP: Souvislosti prostitučního chování na příkladě menších středočeských měst v období reglementace.)
 • 2000 – 2003 Pedagogická fakulta UJEP: bakalářský obor Kulturně historická regionalistka (BP: Prostituce v Kutné Hoře na přelomu 19. a 20. století - proměny sociálního postavení prostitutek ve světle soudobé legislativy.)

Odborná specializace

 • 19. století
 • kriminalita a kriminalizace jednání jednotlivých složek společnosti
 • genderová specifika společnosti

Výzkum

 • 2016 – 2018, SGS UJEP, Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku (člen řešitelského týmu)
 • 2013 – 2015,  SGS UJEP,  Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století (člen řešitelského týmu)
 • 2010 – 2012, IGA UJEP 63244/15000101, Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku raného novověku do 19. století (člen řešitelského týmu)
 • 2010 – 2015, NAKI 63244/31050101, Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost (asistentka hl. řešitele)
 • 2009, IGA UJEP,  Ženská kriminalita na přelomu 19. a 20. století (hlavní řešitel)

Publikační činnost

Studie a články

 • Stanislava MUSILOVÁ, „Padlé ženy“ v mikrosondě Emancipace versus pauperizace, in: Útisk, charita, vyloučení. Sociální 19. století , Praha 2015, s. 254-267.
 • Stanislava MUSILOVÁ, Genderová specifika marginálních vrstev společnosti 19. století na příkladu regulace prostituce, in: X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011, Svazek IV. , Ostrava 2015, s. 97-106.
 • Stanislava KLEČÁKOVÁ, The Criminality of Women in a small town at the turn of the 19th century. Microhistorical topic or historical micro-topic?, in: M. Hohkamp – M. Hrubá – D. Štefanová – V. Zábranský a kol., Mikro- und Makrogeschichte, (v tisku).
 • Stanislava KLEČÁKOVÁ, Baby svodnice jsou třikrát horší nežli čert... Kuplířství na přelomu 19. a 20. století, Dějiny a současnost 7/XXXV 2013, s. 10-14.
 • Stanislava KLEČÁKOVÁ, Kuplířství, živnost nejohavnějších ženských stvoření světa a zároveň i řemeslo hnusné, Ústecký sborník historický, Supplementum 2/1 2012, s. 161-177.
 • Stanislava KLEČÁKOVÁ, Ženská kriminalita v ulicích menšího města, in: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku Sympozia k problematice 19. století, Praha 2011, s. 171-181.
 • Stanislava KLEČÁKOVÁ, „V zájmu ochrany zdraví a zamezení nákazy pohlavní" aneb prostituce ve městech Čáslavi, Kutné Hoře a Kolíně v období reglementace, in: Čas zdravého ducha v zdravém těle, Jihočeský sborník historický - Supplementum 2, České Budějovice 2009, s. 159-174.
 • Stanislava KLEČÁKOVÁ, Obsluhoval jsem v Ráji, aneb prodejná láska v Čáslavi (detektivní studie)“, Pandora, kulturně literární revue, č. 18 LAST-LUST-LÁSKA, Ústí nad Labem 2009, s. 131-141.
 • Stanislava KLEČÁKOVÁ – Eva FRANCOVÁ, Vojáci a prostitutky v Kutné Hoře na přelomu 19. a 20. století, Krásné Město 3/2004, Kutná Hora 2004, s. 7-8.
 • Stanislava KLEČÁKOVÁ – Eva FRANCOVÁ, “Ve jménu veřejného pořádku a slušnosti“ aneb prostituce v Kutné Hoře na přelomu 19. a 20. století, in: Historie 2003, Pardubice 2004, s. 193-232.

Výstavy

 • Výstava Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost, Muzeum města Ústí nad Labem, 12. 8. – 19. 10. 2014. Výstava byla na základě shromážděných podkladů rozdělena to tří tematických okruhů: Hranice, (Ne)konfliktní společenství a Ztráta paměti. Na výstavu navazuje edukační program propojený s její putovní verzí. (autor výstavy)
 • Stálá expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích, Regionální muzeum v Teplicích (autor výstavních textů)
 • Výstava Hasiči jedou, stříkačku vezou, Regionální muzeum v Teplicích 2007 (autor výstavy)

Obhájené diplomové a bakalářské práce

2018

10) Jana ŠŤASTNÁ, Život na okraji? Trestná činnost poddaných na velkostatku Česká Kamenice koncem 18. a v první polovině 19. století s důrazem na ženskou kriminalitu, DP.
9) Jana STRNADOVÁ, Městské elity moderní společnosti - rodiny Stöhrů z Teplic, DP.
8) Kateřina RŮŽIČKOVÁ, Soukromá dívčí národní a měšťanská škola sester sv. Kříže v Bohosudově, BP.
7) Kateřina NÝVLTOVÁ, Emancipace žen v Anglii. Recepce hlavních myšlenkových proudů v českých zemích na konci 19. století, BP.

2017

6) Kateřina KRČMÁŘOVÁ, Nemocniční a chudinská zařízení v České Lípě v dlouhém 19. století, DP.

2016

5) Zuzana KŘTĚNOVÁ , Ženy a politický diskurs mezi Rakouskem a republikou, DP.

2014

4) Jana ŠŤASTNÁ, Odborná škola pro ženská povolání v Děčíně, BP.
3) Jana STRNADOVÁ, Obecná dívčí škola v Benešově nad Ploučnicí, BP.
2) Mirka SALAVOVÁ, Obecná dívčí škola v Libušíně, BP.
1) Martina KŘÍŽOVÁ, Evangelická obecná škola v Podmoklech, BP.