Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

Kontakty

e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
tel.: 475 286 453
kancelář: A 201

Vzdělání, profesní životopis

 • nar. 1973
 • 1988 – 1992:  Gymnázium Ústí nad Labem 1988 - 1992
 • 1993 – 1994: učitel na 29. ZŠ v Ústí nad Labem
 • 1995 – 2001: studium PF UJEP (Český jazyk a literatura – dějepis).
 • 2002 – 2010: doktorské studium - Ústav českých dějin FF UK v Praze – Ph.D., PhDr.
 • 2002 – dosud: odborný asistent katedry historie PF UJEP (od 2006 – FF UJEP)
 • 2005 – 2006: zástupce pro studium Ústavu humanitních studií UJEP
 • 2006 – 2012: proděkan pro studium FF UJEP
 • 2012 – 2016: člen AS UJEP
 • 2016 – dosud: člen AS FF UJEP

Odborná specializace

 • hospodářské a sociální dějiny venkova v raném novověku

Publikační činnost

 • Mělnické panství a jeho poddaní v 16. a na počátku 17. století, in: Vlastivědný sborník Mělnicka IV, Mělník 2002, s. 67 – 106.
 • Statky a poddaní kláštera sv. Vavřince v Pšovce v 16. a 17. století, in: Mělník – Pšovka, Mělník 2004 s. 36-45.
 • Vesnice mělnického panství po třicetileté válce, in: Confluens I, Mělník 2005, s. 51-70.
 • Počítač ve výuce dějepisu, in: Společenskovědní předměty, roč. 5, číslo 3, 2006, s. 23 - 26.
 • "Martin Kapr ujal grunt". Postavení rybářů na mělnickém panství v raném novověku, in: Documenta Pragensia XXIV, 2005, s. 439 - 454.
 • Využití informačních a komunikačních tecnologií ve výuce dějepisu, in: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům, Ústí nad Labem 2010, s. 243 - 265.
 • „... k velikému ztenčení skrze vojáky a jinou vojenskou zběř týž statek přišel ...“ Odraz třicetileté války v transferu poddanských nemovitostí na mělnickém panství, in: Historie – Otázky – Problémy 3, FF UK Praha, 2011, s. 77 - 91.
 • Má doplaceno, žádnému nic nedluží...". Finanční aspekty majetkového transferu poddanské nemovitosti na mělnickém panství v 17. století, in: Ústecký sborník historický 2011/1, s. 7 - 43.
 • Venkovští rychtáři a vesnická samospráva na panství Mělník v 17. století, In: Confluens (Vlastivědný sborník Mělnicka) 8, 2013, s. 116 - 140.
 • “…k té živnosti gruntovní vinice náleží". Příspěvek k problematice poddanského vinařství na panství Mělník, in: Historie – Otázky – Problémy (HOP) 2017, č. 1, FF UK, Praha 2017, s. 194-207.
 • Trans fluvius, ad fontes. Cesta přes řeku na mělnickém panství v 16. a 17. století, in: Confluens 10, Mělník 2017, s. 12-26.

Diplomové a bakalářské práce - nabídka témat