Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: mkorhel@gmail.com

Vzdělání

Od 2017
doktorské studium v oboru Moderní a současné dějiny, Univerzita Augsburg (Cotutelle de thèse)

Od 2016
doktorské studium v oboru České dějiny, Filozofická fakulta UJEP
téma disertační práce: Kinder der Grenzgebiete. Deutsch-tschechische Kinder in Politik und Gesellschaft der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg [Děti pohraničí. Česko-německé děti v politike a společnosti Československa po po druhé světové válce.]

2012-2015
M.A. (Master of Arts), Moderní dějiny, Univerzita Friedricha Schillera, Jena
téma závěrečné práce: Antijüdische Gewalt und die Zivilbevölkerung im Russischen Bürgerkrieg [Protižidovské násilí a civilní obyvatelstvo v ruské občanské válce]

2013-2014
studijní pobyt na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova

2010-2012
B.A. (Bachelor of Arts), Dějiny a klasická archeologie, Univerzita Friedricha Schillera, Jena
téma závěrečné práce: Maßnahmen der Zweiten Polnischen Republik gegenüber der deutschen Minderheit in Polen am Vorabend des Zweiten Weltkriegs [Opatření Druhé Polské republiky proti německé menšině v Polsku v předvečer Druhé světové války]

2009-2010
Dějiny a klasická archeologie, Svobodná univerzita Berlín

Praxe v oboru

2016-2021
vědecký pracovník na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2019-2021
kurátor mezinárodní putovní výstavy „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?

2016-2018
vědecký pracovník v projektu H2020 Marie Curie Innovative Training Network (ITN) „Children born of war – Past, Present, and Future“

2017
výzkumná stáž na Ruské státní univerzitě humanitních věd v Moskvě

2011-2015
studentská pomocná vědecká síla na Imre Kertész Kolleg Jena

2015
výzkumná praxe na NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam

2014
výzkumná praxe na Německém historickém institutu v Moskvě

2012
výzkumná praxe na Německém historickém institutu ve Varšavě

2011
výzkumná praxe v Nadaci památníků Buchenwald a Mittelbau-Dora

Odborná specializace

  • kultura paměti v středovýchodní Evropě
  • německá menšina ve středovýchodní Evropě ve 20. století 
  • dějiny dětství ve 20. století

Stipendia a granty

2021-2022
Doktorská grantová soutež (QGRANT), individuální projekt: Sites of Memory in Northern and North-Western Bohemia: How Czech Society Remembers and Forgets the Post-WWII Persecution of Germans.

2019
stipendium DAAD (STIBET) na Universite v Augsburgu

2018
2. místo za nejlepší prezentaci v rámci fóra doktorandů 52. německého dne historiků

2016
3. místo, Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

2010-2015
stipendium Nadace Friedricha Naumanna

2013-2014
stipendium Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova

Publikační činnost

  • KORHEL, Michal, Children of the Enemy or the Future of Socialism? Being a Child of an American Soldier in Socialist Czechoslovakia, Historická sociologie [v recenzním řízení].
  • KORHEL, Michal, Children as ‘Collateral Damage’ of Nationalisation Campaigns? The Persecution of ‘Nationally Unreliable’ Persons in Czechoslovakia after the Second World War, in: Heide Glaesmer, Sabine Lee, Barbara Stelzl-Marx (eds.), Children Born of War - Past, Present, Future, Routledge 2021, S. 212-231.
  • KORHEL, Michal, Česky cítiť, ľudovodemokraticky myslieť! Štátna politika voči česko-nemeckým deťom a ich rodinám v prvých rokoch socialistickej diktatúry, Historie – Otázky – Problémy 10/2018 (29), S. 11-25, https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/105469/Michal_Korhel_11-%2025.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
  • [recenze] Jiří Knapík / Martin Franc: Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970, 2018, in: Bohemia, 59 (2019), 2, https://doi.org/10.18447/BoZ-2019-8422.
  • [recenze] Kolářová, Anna – KORHEL, Michal, Tagungsbericht: Children Born of War Innovative Training Network – Final Conference and Network Open Event, 27.06.2018 – 28.06.2018 Leipzig, in: H-Soz-Kult, 26.01.2019, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8068.