Sidebar

17
pro, po
26 Aktuality

Kontakty

e-mail: mkorhel@gmail.com
tel.: +420 475 286 438
kancelář: A 216

Vzdělání

2012-2015
M.A. (Master of Arts), Moderní dějiny, Univerzita Friedricha Schillera, Jena
téma závěrečné práce: Antijüdische Gewalt und die Zivilbevölkerung im Russischen Bürgerkrieg [Protižidovské násilí a civilní obyvatelstvo v ruské občanské válce]

2013-2014
studijní pobyt na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova

2010-2012
B.A. (Bachelor of Arts), Dějiny a klasická archeologie, Univerzita Friedricha Schillera, Jena
téma závěrečné práce: Maßnahmen der Zweiten Polnischen Republik gegenüber der deutschen Minderheit in Polen am Vorabend des Zweiten Weltkriegs [Opatření Druhé Polské republiky proti německé menšině v Polsku v předvečer Druhé světové války]

2009-2010
Dějiny a klasická archeologie, Svobodná univerzita Berlín

Praxe v oboru

od 2016
vědecký pracovník v projektu H2020 Marie Curie Innovative Training Network (ITN) „Children born of war – Past, Present, and Future“

2011-2015
studentská pomocná vědecká síla na Imre Kertész Kolleg Jena

2015
výzkumná praxe na NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam

2014
výzkumná praxe na Německém historickém institutu v Moskvě

2012
výzkumná praxe na Německém historickém institutu ve Varšavě

2011
výzkumná praxe v Nadaci památníků Buchenwald a Mittelbau-Dora

Odborná specializace

  • dějiny násilí ve východní a středovýchodní Evropě ve 20. století
  • německá menšina ve středovýchodní Evropě ve 20. století 
  • děti zrozené z války

Stipendia

2010-2015
stipendium Nadace Friedricha Naumanna

2013-2014
stipendium Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova

Popis projektu

Michal Korhel se v rámci hlavního projektu „Children born of war – Past, Present, and Future“ zabývá problematikou „dětí pohraničí“ narozených ze smíšených česko-německých vztahů v českých pohraničních územích koncem 30. a začátkem 40. let 20. století. Na základě studia archivních dokumentů, dobových publikací a především rozhovorů s pamětníky se pokusí nabídnout nejen nové pohledy na národnostní problematiku a postavení dětí ze smíšených vztahů v poválečné československé společnosti, ale také zjistit do jaké míry a jakým způsobem ovlivnily poválečné životní zkušenosti vývoj jejich sociální a osobní identity.

Projekt „Children born of war – past, present and future“ je financován z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovaci v rámci grantové dohody Marie Skłodowska-Curie č. 642571.

Více informací na: www.chibow.org