Sidebar

22
bře,
32 Aktuality

Kontakty

e-mail: michal.korhel@ujep.cz
tel.: +420 475 286 438
kancelář: A 216

Vzdělání

Od 2017
doktorské studium v oboru Moderní a současné dějiny, Univerzita Augsburg (Cotutelle de thèse)

Od 2016
doktorské studium v oboru České dějiny, Filozofická fakulta UJEP
téma disertační práce: Kinder der Grenzgebiete. Deutsch-tschechische Kinder in Politik und Gesellschaft der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg [Děti pohraničí. Česko-německé děti v politike a společnosti Československa po po druhé světové válce.]

2012-2015
M.A. (Master of Arts), Moderní dějiny, Univerzita Friedricha Schillera, Jena
téma závěrečné práce: Antijüdische Gewalt und die Zivilbevölkerung im Russischen Bürgerkrieg [Protižidovské násilí a civilní obyvatelstvo v ruské občanské válce]

2013-2014
studijní pobyt na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova

2010-2012
B.A. (Bachelor of Arts), Dějiny a klasická archeologie, Univerzita Friedricha Schillera, Jena
téma závěrečné práce: Maßnahmen der Zweiten Polnischen Republik gegenüber der deutschen Minderheit in Polen am Vorabend des Zweiten Weltkriegs [Opatření Druhé Polské republiky proti německé menšině v Polsku v předvečer Druhé světové války]

2009-2010
Dějiny a klasická archeologie, Svobodná univerzita Berlín

Praxe v oboru

2016-2018
vědecký pracovník v projektu H2020 Marie Curie Innovative Training Network (ITN) „Children born of war – Past, Present, and Future“

2017
výzkumná stáž na Ruské státní univerzitě humanitních věd v Moskvě

2011-2015
studentská pomocná vědecká síla na Imre Kertész Kolleg Jena

2015
výzkumná praxe na NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam

2014
výzkumná praxe na Německém historickém institutu v Moskvě

2012
výzkumná praxe na Německém historickém institutu ve Varšavě

2011
výzkumná praxe v Nadaci památníků Buchenwald a Mittelbau-Dora

Odborná specializace

  • dějiny násilí ve východní a středovýchodní Evropě ve 20. století
  • německá menšina ve středovýchodní Evropě ve 20. století 
  • dějiny dětství ve 20. století

Stipendia

2018
2. místo za nejlepší prezentaci v rámci fóra doktorandů 52. německého dne historiků

2016
3. místo, Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

2010-2015
stipendium Nadace Friedricha Naumanna

2013-2014
stipendium Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova

Publikační činnost

  • Kolářová, Anna – KORHEL, Michal, Tagungsbericht: Children Born of War Innovative Training Network – Final Conference and Network Open Event, 27.06.2018 – 28.06.2018 Leipzig, in: H-Soz-Kult, 26.01.2019, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8068.
  • KORHEL, Michal, Česky cítiť, ľudovodemokraticky myslieť! Štátna politika voči česko-nemeckým deťom a ich rodinám v prvých rokoch socialistickej diktatúry, Historie – Otázky – Problémy 10/2018 (2) [publikace začátkem 2019].