Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

martin zubikKontakty

e-mail: martin.zubik@seznam.cz, martin.zubik@ujep.cz
tel.: 606 922 234

Aktuálně

pdf Tisková zpráva - "Slavné vily Theodora Petříka"

Vzdělání, profesní životopis

  • Bakalářský studijní program Kulturně historická regionalistika na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2003-2006)
  • Navazující magisterský program Kulturně historická regionalistika se zaměřením na stavební historii na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2006-2009)
  • Doktorské studium České dějiny na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (od roku 2010)

Diplomové a bakalářské práce

Dějiny Basketbalu v Ústí nad Labem
Prof. Dr. Theodor Petřík (1882-1941)

Odborná specializace

  • Dějiny architektury a stavitelství 19. a 20. století
  • Moderní dějiny města Ústí nad Labem

Publikační činnost

  • M. ZUBÍK, Tradice basketbalu v Ústí nad Labem 1946-2006, Ústí nad Labem 2006.
  • M.Krsek, M.Zubík, Tramvajové neštěstí v Ústí nad Labem 13. července 1947, Ústí nad Labem 2007.