Sidebar

17
čec, st
17 Aktuality

Kontakty

e-mail: ing.stastny@seznam.cz
web: www.pavelstastny.net

Vzdělání, profesní životopis

 • 1981-85 Vědecká aspirantura na VŠCHT - laboratoř restaurování uměleckých děl
 • 1985 nastoupil jako vedoucí technolog Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody (do 1992)
 • od 1988 projektant-technolog Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (do 1991)
 • 1989 letní škola konzervace, Institute of Archaeology, Londýn
 • 1990 obhájil disertační práci na téma "Vliv některých pigmentů na procesy probíhající při stárnutí olejového filmu uměleckých barev" na VŠCHT Praha
 • od 1990 samostatné podnikání v oboru poradenství, průzkumů, návrhů sanace a konzervace pod názvem CORESAN, ing.Pavel Šťastný
 • 1992 do 1995 technický poradce fy Avenarius, Chemische Fabrik a Avenarius, s.r.o.
 • 1995-1996 Škodaexport - technický poradce projektu Kandla-Bathinda v Indii
 • 1996-1997 spolupracovník - poradce fy Schomburg ČaM, s.r.o.
 • 1996-1999 vedoucí chemické divize fy Staviro Praha, a.s.
 • od 1998 člen WTA International se sídlem v Mnichově
 • od 1999 dodnes technický poradce fy REMMERS CZ, s.r.o.
 • od 2001 externí vyučující na UJEP, předmět Základy rekonstrukcí

Odborná specializace

 • Sanace a rekonstrukce historických staveb s ohledem na problémy vlhkosti a zasolení

Publikační činnost

 • Nátěry fasád. In : Heidingsfeld V. a kolektiv : Nátěry fasád, Gradapublishing 2002, 2. přepracované vydání 2007
 • Části kapitol 2, 4, 8 in : Balík M. a kol.: Mokrá kniha - Odvlhčování staveb, Gradapublishing 2005, 2.přepracované vydání 2008
 • Časopisecké články a seriály článků na téma nátěry fasád, Spektra 2003 – 2009
 • Časopisecké články a seriály článků na téma sanace a izolace vlhkých staveb,
 • Materiály pro stavbu, Stavebnictví a interiér, Stavitel, ASB (Bratislava) 2004-2010