Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

Kontakty

e-mail: pernes@volny.cz
tel.: 475 286 456, 607 526 016

Vzdělání, profesní životopis

Narozen
4. 7. 1948

Studia
1966 - 1972
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, (dnešní Masarykova Univerzita)
Filozofická fakulta – obor čeština –dějepis

1978 – 1980
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, (dnešní Masarykova Univerzita)
Filozofická fakulta – postgraduální studium muzeologie

Získané tituly
1974 - Philosophiae Doctor (PhDr.)
1997 – Ph.D. (Dr.)
2008 – docent (doc.)

Profesionální aktivity
1977 - 1982
Moravské muzeum v Brně (odborný pracovník)

1982 - 1984
Zemědělské muzeum v Praze (historik)

1984 - 1990
Historické muzeum ve Slavkově u Brna (ředitel)

1990 - 1992
Moravské zemské muzeum v Brně (ředitel)

Od r. 1994
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v Praze (historik – vedoucí vědecký pracovník), vedoucí brněnského pracoviště

Pedagogická činnost
výuka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v r. 1996 – 2010
výuka na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v r. 1999 – 2008
výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v r. 2003 – 2004

Odborná specializace

Dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století
Československé dějiny po roce 1945

Výzkum

Realizované granty (od roku 2001)
Řešitel projektu Československý exil v německy hovořících zemích v letech 1948-1989 - Das tschechoslowakische Exil in deutschsprachigen Ländern in den Jahren 1948-1989, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - Österreichisches Ost- und Südosteuropa- Institut Wien 2001-2003
Řešitel projektu Krize komunistického režimu v Československu 1953-1957, Grantová agentura České republiky (č. 409/00/1227), 2001-2003
Řešitelská spoluúčast na projektu Koncepce integrace cizinců na území České republiky, Ministerstvo vnitra ČR, 2003-2004
Řešitel projektu Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let. Od utužování režimu k jeho liberalizaci 1958-1963,Grantová agentura České republiky (č. 409/04/1401), 2004-2006
Řešitel projektu Československý demokratický exil a politika západních velmocí v letech 1948-1963, Grantová agentura Akademie věd České republiky (č. A 800630510) 2005-2007

Publikační činnost

publikace

Diplomové a bakalářské práce

(Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně)
Bakalářské diplomové práce:
2000
Kovařík David: Svaz národní revoluce v Jindřichově Hradci
Paleček Pavel: Tragické události v krematoriu hlavního města Prahy ve Strašnicích
2002:
Doležalová Hana: Karel I. a české země
Paleček Pavel : Psychologie vězně komunismu. Příspěvek k psychologické historii
2003
Špaček Petr: „Pražské jaro 1968“ očima Josefa Špačka
2004
Balvanová Markéta: Otto Šling – vzestup a pád komunistického funkcionáře
Jandl Jan: Parlamentní volby v roce 1946 v Brně
Lehečková Vladislava: Česko-německé vztahy po roce 1945
Miklová Martina: Studentské hnutí v Brně v letech 1968 – 1971
Vybíhalová Veronika: Pracovní a internační tábor v Mladkově 1945-46
2006
Andree Lukáš: JUDr. Jan Pospíšil, politický vězeň
Bernacik Vojtěch: Jiří Hejda versus komunistické pojetí národního hospodářství
Moravec Zdeněk: Případ Otty Šlinga
2007
Poštová Martina: Počátky Svědectví, čtvrtletníku Pavla Tigrida, a reakce komunistického režimu na jeho existenci
Škerle Michal: Únor 1948 v Brně
2008
Jašková Nina: Karel Engliš jako pedagog
2009
Hájek Martin:Reformní hnutí v Prostějově do srpna 1968
Hájková Gabriela:Role brněnských studentů a divadelníků v tzv. sametové revoluci 1989
Zahnaš Miroslav: Parlamentní volby v roce 1946 v okrese Hodonín

Magisterské diplomové práce
2003

Lacková Milena: Perzekuce lysických občanů v období komunistického režimu (orální historie)
2004
Fišer Tomáš :Průběh měnové reformy v roce 1953 na Ostravsku
2005
Baldelli Hana: Vytváření a využívání biografické sbírky Veterinárního muzea VFU Brno
Balvanová Markéta: Československá zemědělská politika v letech 1945 – 1953
Pavlíček Jan: Litomyšl 1945-1948
Vavruša Tomáš: Odpor obyvatel Brna proti sovětské okupaci v letech 1968-1969
2006
Bartuňková Lucie: Velké Meziříčí ve stínu hákového kříže
Bočková Marie: Kolektivizace zemědělství na Olešnicku 1949-1960
2009
Knotek Jaroslav: Revize československé pozemkové reformy
Škerle Michal: Československá sociální demokracie v Brně v letech 1945 – 1948
Vojtková Martina:Spisovatel, publicista a politický vězeň Jan Beneš
2010
Fejsaková Tatiana: Vliv SSSR na církevní situaci poválečného Československa (1945 – 1948)
Moravec Zdeněk: Čistky na brněnských univerzitách v letech 1948-1949
Pospíšilová Lenka: Události let 1948-1989 ve vzpomínkách pamětníků
Vyskočilová Jana: Místní národní výbor v Blansku 1945-1946

Další aktivity

Členství a funkce v komisích, radách a orgánech souvisejících s příslušným vědním oborem
předseda vědecké rady ÚSD AV ČR (do r. 2006)
člen Rady pracoviště ÚSD AV ČR v. v. i. (od r. 2007 do r. 2010)
předseda vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze (od r. 2008 do r. 2010)
člen vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
vedoucí brněnské pobočky ÚSD AV ČR v. v. i.
člen redakční rady časopisu Soudobé dějiny (do r. 2010)
člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea
předseda Společnosti přátel Muzea města Brna