Sidebar

24
bře, ne
27 Aktuality

royt.jpg

Kontakty

e-mail: royt@volny.cz
kancelář: A 201

Vzdělání, profesní životopis:

 • 1979 - Vysoké školy zemědělské v Praze
 • 1983- FF UK v Praze (obor dějiny umění)
 • 1984-1990 - redaktor nakladatelství ODEON
 • 1990 - dosud Ústav pro dějiny umění FF UK vPraze
 • 2004 - katedra historie PF a FUUD UJEP v Ústí nad Labem (od roku 2005 katedra historie ÚHS UJEP v Ústí n. L.)

Odborné zaměření:

 • Uznávaný přední český odborník na staré české umění (gotika - baroko).

Výuka

 • Dějiny výtvarného umění I. - IV.

Monografie

 • J. Royt, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999, 362 s.
 • J. ROYT, Středověké malířství vČechách, Praha 2002, 163 s. (též německy a anglicky)

Kapitoly v monografiích

 • J. ROYT, J. FAJT, The Pictorial Decoration of the Great Tower at Karlštejn Castle. Ecclesia Triumhans. In: Magister Theodoricus. Court Painter to Emperor Charles IV., Praha 1998, s. 108-215.
 • J. Royt, Víra, zbožnost a církev. Barokní pieta. In: Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, ed. V. Vlnas, Praha 2001, s. 15-62.
 • J. ROYT, Bohemia sancta. Les Saints patrons de la Boheme et la religiosite du baroque catholique. In: Lumiére et ténebrés. Art et civilisation du baroque en Boheme. Calais de Beaux - Art Lille 2002, s. 52-63

Studie (výběr)

 • J. ROYT, Los PP. Misioner Augustin Strobach y Enrique Richter en un Granado Praguense del siglo XVIII, Ibero-Americama Pragensia - Aňo XXXIII, 1999, s. 137-141.
 • J. ROYT, Poznámky kvývoji malířství vKadani v15. století. In: M. Neudertová - P. Hrubý (red.), Gotické sochařství a malířství vseverozápadních Čechách, Ústí nad Labem 1999, s. 143-154.
 • J. ROYT, Příběh Panny Marie Kafkovské, DP XVII, 1999, s. 22ř-232.
 • J. ROYT, Posvátná krajina Čech, in: Tvář naší země - sborník zkonference o krajina 4 - Umělecká reflexe krajiny, Praha 2001, s. 41-46.
 • J. ROYT, Wandmalerein in der Kirsche St. Maurenzen bei Annatal. In: Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1995-2001, München 2001, s. 196-219.
 • J. ROYT, Nově odkryténástropní malby vkapli Pany Marie a sv. Karla Boromejského vitalském špitále vPraze na Malé Straně. In: Průzkumy památek 1/2000, Praha 2000, s. 89-99.
 • J. ROYT, Ikonografie Mistra Jana Husa v15. - 16. století, HT , supplementum 1, 2001, s. 405-451.
 • J. ROYT, Fragment desky sKristem ve vinném lisu zMoravské galerie vBrně. In: Podzim středověku, Brno 2001, s. 117-123.
 • J. ROYT, Madona ze Sixtova domu pohledem uměleckého historika, Dějiny a současnost 2/2002, s. 57-58.
 • J. ROYT, Renovatio regni. Zum Charakter der Kunst in Böhmen unter den Jagiellonen Wladislaw II und Ludwig II. In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg 2002, s. 227-232.
 • J. ROYT, Utrakvistická ikonografie vČechách 15. a první poloviny 16. století. In: Pro Arte. Sborník kpoctě I. Hlobila, Praha 2002, s. 193-2001.
 • J. ROYT, Horní město Jáchymov - reformace a umění. In: Gotika vseverních Čechách I, ÚSH, 2002, s. 351-359.

Granty

 • 1999-2000 - GAČR (408/97/7240) Korpus deskového malířství ve středních Čechách - spoluřešitel
 • 2001 - Volkswagen Stiftung (BRD) Soupis malířství vČechách vletech 1380-1420 - garant za ÚDU FF UK
 • 2001-2003 - GAČR (408/01/0092) Gotika vseverních Čechách - spolupracovník, garant malířství
 • 1999-2004 - VZ UK Vývoj společnosti českých zemí vkontextu evropských a světových dějin - spolupracovník
 • 1997 -2004 - projekt MŠMT Centrum pro výzkum středověkého umění a kultury - spolupracovník

Další aktivity

 • člen vědecké rady Ústavu pro dějiny umění AV ČR
 • člen vědecké rady NG v Praze
 • člen vědecké rady sbírky Starého umění NG v Praze
 • člen vědecké rady Uměleckoprůmyslového muzea
 • člen vědecké rady Husitské teologické fakulty FF UK
 • člen redakční rady časopisu Umění
 • konzultant Mellonovy nadace (USA)