Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: petr.urlich@ujep.cz, petr.urlich@fsv.cvut.cz, urlich@seznam.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • Vysoká škola ČVUT - Fakulta stavební, obor architektura1967 - 1973 Diplom - Ing.arch.
 • Asistent od roku 1974, Odborný asistent od roku 1976,
 • Docent od roku 1992 (habilitační práce Klasický a abstraktní model v architektuře)
 • Vysokoškolský profesor od 1.10.2001
 • Ostatní vzdělání: Pedagogický kurs - 1976 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Postgraduální kurs - PFUK (Pedagogická fakulta) 1980 - 1982 - Jaspex francouzský jazyk výuka pro zahraniční experty - diplom 1982
 • Vědecká hodnost - CSc., dosažená na základě obhajoby dizertačnípráce "Funkcionalismus v Praze mezi dvěma světovými válkami" Diplom 1983
 • Zahraniční pobyty: Francie - 1981 (5 měsíců), Stáž na Škole architektury Charenton-le-Pont – Paris, Alžírsko 1982-1985, Technická kooperace v rámci mezivládního Alžírsko-československého protokolu. Odborný asistent na Universitě v Oranu - Institut architektury, (Université des Sciences et de la Technologie Oran)
 • Vedoucí ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT 1998 – 2005, člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT (1990-2002) , prorektor ČVUT v Praze pro výstavbu a investiční činnost (2003-2006), v letech 1993-1997 člen výkonného výboru mezinárodní asociace škol architektury AEEA Bruxelles, proděkan FA ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost (1997-2003-leden)
 • Předseda redakční rady časopisu Fórum architektury a stavitelství (1997-2002), člen redakční rady slovenského teoretického časopisu Architektúra a urbanizmus, člen čestného stálého výboru ABF pro veletrhy For Systém (2007 - 2012), zodpovědný řešitel výzkumného záměru MSM…027 Výzkum historické a současné architektury –1999-2004, člen vedení ČVUT, člen grémia a kolegia rektora ČVUT v Praze, člen VR ČVUT (2005-06), profesor na Filosofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.(2006- …), člen Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT v Praze (2010 – 18), předseda oborové komise SP Architektura a stavitelství (2007 -2020) na FSv ČVUT v Praze, člen VUR FA VUT Brno (2014 – 2018). Řešitel projektu výzkumu NAKI II  Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity,  ČVUT (FSv) společně s NPÚ(2016-2020)

Odborná specializace

 • Práce v oboru stavebně historických průzkumů cenných staveb 19. a 20. století v Praze
  autor celé řady odborných článků - viz seznam publikovaných a ostatních prací ( časopisy Architektura ČSR, Architekt, FORUM architektury a stavitelství, Architecture, Mouvement, Continuité), publikace Programy české architektury 20.století, skript Klasický a abstraktní model v architektuře 20.století, spoluautor knihy J.Zítek-katalog díla, katalogu Praga-una porta per la cittá, skript Dějiny 19. a 20.století - synoptické tabulky, spoluautor v týmu pro restaurování a rekonstrukci vily Dr. Ing. Františka Mullera od Adolfa Loose v Praze (Girsa at.). V roce 1999 (březen), účastník mezinárodní týdne jako visiting professor na škole architektury v Nancy, Francie, vedení atelieru restaurování architektury 20.století.
 • V současnosti přednáší Dějiny architektury 19. a 20. století v bakalářském studiu, Soudobou architekturu v magisterském studiu, v rámci doktorského studia FSv ČVUT vede celkem 5 doktorandů. V rámci DS na FF UJEP vede 1 doktoranda.

Publikační činnost

 • Urlich, Petr, Dva fenomény, dvě umění, 2000, (článek)
 • Urlich, Petr, Müllerova vila a Raumplan, 2000, (kapitola v knize Müllerova vila)
 • Urlich, Petr, Obecní dům, 2000, (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, Průvodce pražskými stavbami devadesátých let, 2000 (kniha)
 • Urlich, Petr, Typologie obytného domu, 2000, (kapitola v knize Müllerova vila)
 • Urlich, Petr, Urbanistický kontext, 2000, (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, Urbanistický kontext osady Baba, 2000, (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, Úvod, 2000, (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, Vila Dr. Ing. Františka Müllera, 2000, (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, Vila Dr. Müllera v Praze a její autenticita. Restaurování a rekonstrukce, 2000, (článek)
 • Urlich, Petr; Girsa, Václav, Müllerova vila, 2000 (kniha)
 • Urlich, Petr; Lorenz, Karel, Popis nosné konstrukce, 2000, ((kapitola v knize)
 • Urlich, Petr; Šlapeta, Vladimír, Osada Baba - výstava a jednotlivé domy, 2000, (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, La villa del Dr. Müller en Praga y su autenticidad, 2001, (článek)
 • Urlich, Petr, Malá země - málo literatury o architektuře? Platí tato přímá úměra?, 2001, (článek)
 • Urlich, Petr, Moderní architektura ve Francii, díl 2., review - recenze knihy Josepha Abrama "Architecture moderne en France, Tome 2, du chaos a la Croissance (nakl. Picard), 2001, (článek)
 • Urlich, Petr, Muzea architektury jako specifický problém a ideální možnosti, 2001, (článek)
 • Urlich, Petr, Soudní budovy jako petrifikace práva a spravedlnosti, 2001, (článek)
 • Urlich, Petr, Střecha může mít několik významů, 2001, (článek)
 • Urlich, Petr, Naši studenti úspěšní v zahraničí – Francie, 2002, (článek)
 • Urlich, Petr, Věznice a její architektura, 2002, (článek)
 • Urlich, Petr, Workshop, setkání v Lille, 2002, (článek)
 • Urlich, Petr; Ebel, Martin; Fanta, Bohumil; Fantová, Eva; Filsaková, Beryl; Florián, Miloš; Hauserová, Milena; Kalina, Pavel; Kibic, Karel; Rykl, Michael; Ševčík, Oldřich; Škabrada, Jiří; Škranc, Pavel; Vlček, Pavel; Vorlík, Petr, Research of Historical and Contemporary Architecture - 4th Phase, 2002, (audiovizuální tvorba)
 • Urlich, Petr, Obytná kolonie "Pod Kozincem" v Praze, 2004, (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, Zlatá šedesátá léta dvacátého století v české architektuře. Úvodní metodologické poznámky čili desatero, 2005, (článek)
 • Urlich, Petr; Fragner, Benjamin; Vorlík, Petr; Valchářová, Vladislava; Popelová, Lenka, Meziválečná průmyslová architektura v Československu, 2005, (výstava)
 • Urlich, Petr; Ševčík, Oldřich, Zlatá šedesátá léta" dvacátého století v české architektuře. Úvodní metodologické poznámky čili desatero (Pokus o reflexi jedné významné kapitoly z dějin české moderní kapitoly), 2006, (článek)
 • Urlich, Petr (ed.); Vorlík, Petr; Filsaková, Beryl; Andrášiová, K.; Popelová, Lenka, Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků, 2006 (kniha)
 • Vorlík, Petr; Fragner, Benjamin; Urlich, Petr; Šenberger, Tomáš; Valchářová, Vladislava; Beran, Lukáš; Popelová, Lenka; Drahotušská, Z.; Zlámaný, M.; Jiroušková, Š.; Schusterová, M.; Mašková, L.; Kužel, T., The VCPD Register, 2006 (ostatní)
 • Urlich, Petr, Odborná konference poselstvím veřejnosti, 2008 (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr (ed.), Slavné vily Královéhradeckého kraje, 2008 (kniha)
 • Urlich, Petr, Budova gymnázia v Žatci, 2009 (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr (ed.), Slavné vily Plzeňského kraje, 2009 (kniha)
 • Urlich, Petr, The Baba Housing Estate., 2009, (článek)
 • Urlich, Petr (ed.); Sedláková, Radomíra; Popelová, Lenka; Škranc, Pavel, Slavné stavby Prahy 6, 2009 (kniha, výstava)
 • Urlich, Petr; Domanický, Pavel; Kodera, R., Slavné vily Plzeňského kraje, 2010, (výstava)
 • Urlich, Petr; Beran, Lukáš; Hořická, Jana; Med, Tomáš, Development Potential Survey of Industrial Heritage in the Town of Chrudim, 2011 (ostatní)
 • Urlich, Petr; Šlapeta, Vladimír; Křížková, Alena, Slavné vily Prahy 6. Osada Baba 1932 – 1936, 2013 (kniha)
 • Urlich, Petr, Obchodní centra. Architektura konzumu jako fungující systém obchodu, 2014, (článek)
 • Urlich, Petr, Úvodní text k publikaci Slavné stavby Theodora Petříka, 2014 , (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr (ed.);Beránek, B.;Brankov, Nikolay;Brůhová, Klára;Havlice, K.;Křížková, A.;Podobský, M.;Popelová, Lenka;Sedláková, Radomíra;Škranc, Pavel, Slavné vily Prahy 6 – Bubeneč, 2017, (kniha)
 • Urlich, Petr;Beránek, B.;Brankov, Nikolay;Brůhová, Klára;Havlice, K.;Křížková, A.;Podobský, M.;Popelová, Lenka;Sedláková, Radomíra;Škranc, Pavel, Slavné vily Prahy 6 – Bubeneč (Galerie Šestka), 2017, (výstava)
 • Urlich, Petr;Beránek, B.;Brankov, Nikolay;Brůhová, Klára;Havlice, K.;Křížková, A.;Podobský, M.;Popelová, Lenka;Sedláková, Radomíra;Škranc, Pavel, Slavné vily Prahy 6 – Bubeneč (Skleněný palác), 2017, (výstava)
 • Urlich, Petr; Šenberger, Tomáš;Sedláková, Radomíra;Popelová, Lenka;Škranc, Pavel;Liška, Václav;Brankov, Nikolay;Moos, Jiří;Lapšanský, Martin, Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století, 2017, (workshop)
 • Urlich, Petr, Šlapeta, Vladimír, Křížková, Alena, Berühmte Villen in Prag 6, Die Villenkolonie Baba 1932 – 1936, 2017 (kniha)
 • Urlich, Petr (ed.) a kol., Obchodní dům Prior/Kotva, Historie, urbanismus, architektura, 2018 (kniha)
 • Urlich, Petr, Staroměstská radnice v 19. století, in Staroměstská radnice (Pavel Vlček, ed.), s. 82 – 86, 2018 (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, Staroměstská radnice ve 20. století, in Staroměstská radnice (Pavel Vlček, ed.), s. 87-97, 2018 (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, The Old Town Hall in the 19th Century, in The Old Town Hall in Prague (Pavel Vlček, ed.), pp. 82 – 86, 2018 (kapitola v knize)
 • Urlich, Petr, The Old Town Hall in the 20th Century, in The Old Town Hall in Prague (Pavel Vlček, ed.), pp. 87- 97, 2018 (kapitola v knize)

Další aktivity

 • Výstavy: Praga - una porta per la citta ve Florencii, leden, společně s Doc.Lábusem, FIRENZE, January 98
 • OSADA BABA, plány a modely – výstava u příležitosti Praha – evropské město kultury 2000 (spolu s V.Šlapetou Šenbergerem)
 • Výstava 16.5.2000-28.6.2000 Dvorana fakulty architektury ČVUT, výstava Lapidárium Betlémské kaple 4.7.-31.8.2000.
 • Výstavy Osada Baba 2001-2005 - dvorana VUT Brno, Stockholm, Wroclaw, Ostrava – důl Michal
 • Kurátor výstav Slavné vily Plzeňského kraje (Plzeň, Sušice), Královéhradeckého kraje (Hradec Králové, Náchod, Jaroměř)
 • Slavné stavby Prahy 6 (Písecká brána, Dvorana FA a FSv ČVUT )
 • Práce v akreditačních komisích NAÚ při MK ČR (od roku 2018)
 • Předseda a člen habilitačních a jmenovacích komisí na FA ČVUT v Praze, FA VUT v Brně a FSv ČVUT v Praze