Sidebar

14
lis, st
48 Aktuality

drska.jpg

Kontakty

tel.: 732 746 232, 475 286 450
e-mail: vaclav.drska@gmail.com
kancelář: A 221

Vzdělání, profesní životopis

 • 1986 -FF UK v Praze, (obor historie)
 • 1986-1991 - aspirantura FF UK v Praze
 • 1991 - dosud Ústav světových dějin FFUK v Praze
 • 1998 - dodnes odborný asistent KH PF UJEP (od roku 2006 katedra historie FF UJEP)
 • 2002 - Ph. D., FF UK v Praze

Materiály k výuce

Texty k obecným dějinám středověku

cviceni1
cviceni2
cviceni3
cviceni4
cviceni5
cviceni6
cviceni7
cviceni8
cviceni9
cviceni10
cviceni11
cviceni12
cviceni13
cviceni14

doc Sylabus kursu Obecné dějiny středověku I a II a doporučená literatura ke zkoušce

doc Zkušební otázky KHI/ 0401B

doc Literatura k obecným dějinám středověku

Monografie

 • V. DRŠKA, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha 1996
 • V. DRŠKA - D. PICKOVÁ, Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

Studie

 • V. DRŠKA, Das Fränkische bellum civile - Entstehung der Reichstriade, in: Papers on History of International Relations 6 (2002), s. 5-40, ISBN 80-7308-042-7V. Drška, Divisio legitima. K stabilizaci „dílčích" království franské říše ve druhé polovině 6. století: Średniowiecze polskie i powszechne 2. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, ed. I. Panic, Katowice 2002, s. 15-50, ISBN 83-226-1156-0, ISSN 0208-6336
 • V. DRŠKA,Divisiones regni Francorum. Jejich podíl na formování politické tradice meroveovské šlechty, dis. práce, Praha UK 2001, s. 224.
 • V. DRŠKA, 511: Erfolg oder Krisedes fränkischen Königsreichs?: Papers on History of International Relations 4 (2000), s. 5-14, ISBN 80-85899-93-0V. Drška, Zum Charakter des Friedensplans des böhmischen Königs Georg von Podiebrad, in: Prague Papers on History of international Relations, Praha 3 (1999), s. 5-20, ISBN 80-85899-73-6V. Drška, Unitas imperiiund das Teilungsprinzip in der Zeit vor und nach der Kaiserkrönung Karls des Großen, in: Papers on History of International Relations 2 (1998), s. 7-21, ISBN 80-85899-49-3
 • V. DRŠKA, Imperium legale a resistentia legitima: Král a „odboj" ve franské říši, in: Pocta profesoru J. Kuklíkovi, AUC Phil. et Hist. 1 (1998), Praha 2000, s. 27-44, ISBN 80-246-0141-9; ISSN 0567-8293

Učebnice

 • M. HRUBÁ- V. DRŠKA, Dějepis 7, středověk a raný novověk, Scientia, Praha 2002 ISBN 80-7183-271-2

Další aktivity

 • zástupce šéfredaktora časopisu Historický obzor