Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

podrouzek.jpgKontakty

e-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz
tel.: 475 286 458
kancelář: A 021

Vzdělání, profesní životopis

 • 1992 – (historie – etnografie) FF UK v Praze
 • 1992 – dosud odborný pracovník Národního památkového ústavu ú. o. p. v Ústí nad Labem
 • 2002 – dosud externí spolupráce skatedrou historie PF UJEP (od 2005 katedra historie ÚHS UJEP v Ústí n. L.)
 • 2004 – Ph. D. - FA ČVUT, obor: Dějiny architektury a rekonstrukce památek

Výuka

 • Lidová architektura

Kapitoly vknihách, studie

 • K. PODRUŽEK Barušky, Průzkumy památek II, 1997, s. 57-66.
 • K. PODRUŽEK: Poustevna pod Čapem na Českolipsku, Časopis společnosti přátel starožitností 106, 1998, 2, s.89-93.
 • K. PODRUŽEK: Mužíček zHrádku. In: Unhošťské listy, 1998, s.7-11.
 • K. PODRUŽEK: Dvě statue v Mirošovicích, Časopis společnosti přátel starožitností 107, 1, 1999, s. 245-247.
 • K. PODRUŽEK: Ebelova cesta, Časopis společnosti přátel starožitností 108, 1, 1999, s.106-110.
 • K. PODRUŽEK: Lesní cesty. In: Staré stezky 5, 2000, s. 42-45.
 • K. PODRUŽEK: Poustevny a poustevníci na pískovcích severních Čech, Časopis společnosti přátel starožitností 108, 1, 2000, s. 47-50.
 • K. PODRUŽEK: Ditrichsteinský špitál vBudyni nad Ohří, Časopis společnosti přátel starožitností 109, 2, 2000, s. 185-94.
 • K. PODRUŽEK: Raně novověká datace na výpadní brance hradu Helfenburku, Castrum Bene 8, 2002, s. 495-498.
 • K. PODROUŽEK: Kněžská brána vŽatci, Výroční zpráva 2002 Státního památkového ústavu vÚstí n.L., 2003, s. 80-83.
 • K. PODRUŽEK: Sušárny vpískovcovém podloží, Svorník 1, 2003, s. 279-288 .
 • K. PODRUŽEK (v tisku): Mons Calvus, kaple a poustevna u České Lípy, Zprávy památkové péče.
 • K. PODRUŽEK-M. EBEL, Kamenný dům vSosnové, Průzkumy památek I, 1996, s. 108-113.
 • K. PODRUŽEK-F.GABRIEL, Skalní sídliště Sloup, Průzkumy památek I., 2000, s. 3 - 14.
 • K. PODRUŽEK- F. GABRIEL, Skalní suk Sloup, SPS Praha 2001
 • K. PODRUŽEK - F. GABRIEL, Formální struktura pískovcových hradů Alsaska, Časopis společnosti přátel starožitností 110,1, 2002, s. 43-44.
 • K. PODRUŽEK, Šterberk u Brtníků. In: Minulosti Českého Švýcarska I, 2003, s. 47-53.
 • K. PODRUŽEK, Způsoby dobývání pískovce. In: Minulosti Českého Švýcarska II, s. 55-63.

Grantypodrouzek2.jpg

 • 1999-2004 Opomíjené hodnoty památkového fondu severních Čech, evidence, výzkum a dokumentace (MK0CEZ99F1101) Archeologizované relikty sídlení na pískovcovém podloží na Bělsku

Další aktivity

 • 2001 - Poustevny a poustevníci vseverních Čechách, vrámci cyklu Sláva barokní Čechie hrad a poustevna Sloup
 • 2002 - Barokní reliéfy v pískovcích severních Čech, hrad a poustevna Sloup
 • Dokumentace reliktů vesnických sídel vpískovcovém podloží na Dubsku – institucionální grant.