Sidebar

24
říj, so
39 Aktuality

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,

rád bych vás srdečně přivítal v novém akademickém roce. Mrzí mne, že začínáme distanční formou a chci věřit, že je to opatření pouze dočasné. Vím, že to pro vás znamená komplikace, zvláště pro studenty prvních ročníků, pro něž je vše nové. Svým způsobem je to nové ale i pro nás, pedagogy, protože se snažíme najet na výuku online formou (na rozdíl od jarní karantény). Na UJEP bylo jako nejvhodnější pro výuku vybráno rozhraní Big Blue Button. V pátek proběhlo zaškolení, tento týden pedagogové vytváří virtuální učebny, jejichž linky vám buď zašlou hromadným mailem, nebo budou v pátek 9. října 2020 zveřejněné v celkové přehledné tabulce v systému Moodle. Prozatím jste již měli být od nich základně informováni o podobě výuky, literatuře, oporách apod. Problém bohužel máme v případě externích spolupracovníků katedry, kteří se zatím z technických důvodů nemohou dostat do systému STAG a rozeslat email. Prosím vás proto o určitou trpělivost a doufám, že se co nejdříve setkáme alespoň online.

Přes všechny počáteční obtíže vám přeji vše nejlepší v zimním semestru 2020/2021

 

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

vedoucí katedry historie FF UJEP