Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v DSP Historické vědy při KHI FF UJEP v Ústí nad Labem
29. 9. 2020 v budově FF, Pasteurova 13, Ústí nad Labem, místnost A 306 a A313

HARMONOGRAM

Mgr. Antonín Kadlec  - 9.00 hodin
Téma práce: Zbraně a zbroj v nástěnné, knižní a deskové malbě doby vlády Václava IV.
Školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Komise:
1.    prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem) – předsedkyně
2.    prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UHK)
3.    doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem)
Z toho oponenti:
4.    prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (Ústav pro dějiny umění FF UK Praha)       
5.    doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (FF UHK)

Mgr. Rudolf Kardoš - 10.00
Téma práce: Němečtí svobodní zednáři v Československu 1918-1938. Analýza vybraných spolků svobodných zednářů sdružených pod Velikou Lóží Lessing zu den drei Ringen v historickém a kulturním kontextu
Školitel: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.,
Komise:
1. prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (FF UJEP Ústí nad Labem) – předseda
2. doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem)
3. doc. PhDr. Jaroslav Šebek, CSc. (HÚ AV ČR)
Z toho oponenti:
4. doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha)
5. doc. PhDr. Martin Javor, Ph.D. (Prešovská univerzita v Prešove)

Mgr. Martin Zubík - 11.00
Téma práce: Architekt, inženýr a dělník ve stavebním procesu v devatenáctém a na počátku dvacátého století
Školitel: prof. Ing. Arch. Petr Urlich, CSc.
Komise:        
1.    doc. Dr. phil. Mirek Němec – FF UJEP – předseda komise
2.    doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – FF UJEP
3.    doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. – FA ČVUT
Z toho oponenti:        
4.    doc. PhDr. Pavlíček, Tomáš, Ph.D. – FUD UJEP
5.    prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. – ČVUT Praha