Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

 
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
rádi bychom Vás jménem Katedry pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové pozvali na doktorandskou konferenci Tři staletí v srdci Evropy, která se uskuteční 25. - 26. listopadu 2020.
Konference je určena mladým historičkám a historikům, jejichž výzkum se váže na období raného novověku v kontextu českých zemí a střední Evropy. Vítány jsou příspěvky zaměřené na všechny aspekty raně novověkého života (viz přiložený call for papers). Vzhledem k letošnímu bělohorskému výročí přivítáme i příspěvky věnující se tomuto tématu.
Přihlášky k aktivnímu vystoupení zasílejte na adresu tristaletievropy@seznam.cz nejpozději do 15.9.2020.