Sidebar

16
zář, po
18 Aktuality

V termínu od 17. do 20. 10. 2019 se uskuteční výuková akce KHI na školícím středisku Bukovina.
Výuka je určena studentům Dokumentace památek, Kulturní historie (bc. i náv. mgr.) + vážným zájemcům z řad
studentů dalších historických oborů. Kurz je možné splnit jako PVK Montánní krajina Krušnohoří (zápis v IS stag bude možný později),
nebo v případě studentů, kteří potřebují nutně splnit Kulturně historický kurz (I., II. bc. i náv mgr. - studenti vyšších ročníků), zapíši si jej, jako povinný kurz dle konkrétní potřeby.
Na kurz je možné se závazně přihlásit prozatím písemně formou emailu u Dr. Táni Šimkové tana.simkova@ujep.cz, a nejpozději do 13. 9. 2019!!!
Při přihlášení zároveň uveďte, pod jakým kódem se na výuku hlásíte. Ubytování bude tentokrát uhrazeno ze strany fakulty. Parkování u objektu je nutné
konzultovat s dr. Šimkovou.