Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

Schválené: A17227, A17189, A16114, A18085, A18122, A18094, A17032, A18211, P16555, A16270, A16225, A17038, A18210, A17091, A18080, A17223, A18213, P16555.

Neschválené:A16227, A18208, A14299, A18233, A17191.

Zadání si je možné vyzvednout na sekretariátu KHI od 8:00 - 11:00; 12:00 - 15:00.