Sidebar

18
říj, čt
42 Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve STAGu jsou ve složce "Seminární práce" vložena témata seminárních prací, takže od data, kdy budou otevřena k volbě tématu, si již můžete zvolit téma seminárky a zvolna na ní pracovat. Ve složce "Studijní materiály" pak máte pokyny ke studiu, prezentace k vybraným přednáškám a další studijní materiály.

Přeji Vám hodně úspěchu při studiu a ve čtvrtek 4. 10. 2018 (prezenční studium), případně v sobotu 27. 10. 2018 (kombinované studium) na viděnou!

JUDr. Stanislav Körner