Sidebar

7
čvn, čt
45 Aktuality

Srdečně zveme na konferenci Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice, která se koná 24. října 2023 v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, Praha 1).

Konference se zaměří na odborné zhodnocení tématu pomníků a památníků holokaustu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem setkání je představit jak historické a uměnovědné okolnosti vzniku těchto často opomíjených děl, tak jejich teoretická východiska, stejně jako následnou recepci pomníků a památníků holokaustu. V širším společenském a kulturním kontextu nás zajímá problém formování židovské i romské identity, stejně jako téma individuální, kolektivní a kulturní paměti tragédie holokaustu a jejich projekce do konkrétních pomníkových realizací.

Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku – název a stručné resumé. Vystoupení se předpokládá v délce 15 minut. Návrhy zasílejte nejpozději do 15. května 2023 na email: janacova@udu.cas.cz

Konferenci pořádá Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Plakát