Sidebar

1
dub, so
35 Aktuality

Studenti I. ročníku výše uvedených programů a kombinací absolvují povinný předmět exkurze formou pěti jednodenních exkurzů
v rámci exkurzního týdne KHI od 8. do 12. května 2023. Na základě nabídky si budou moci sestavit individuální plán a volit z exkurzí,
vedených pracovníky KHI, externími vyučujícími a spolupracovníky. Nabídka bude zveřejněna na nástěnce KHI v závěrečné třetině dubna.
 
Na nástěnkách se taká budou studenti na exkurze jednotlivě fyzicky zapisovat. Garantem této formy exkurze je doc. Jaroslav Rokoský.
 
Jen připomínám, že studenti II. ročníku jednooborové a dvouoborové historie a studenti I. a II. ročníku programů Dokumentace památek a Kulturní historie absolvují povinně zahraniční souvislou pětidenní exkurzi (viz aktualita níže). Její program bude zveřejněn v následujících dnech.