Sidebar

18
říj, po
46 Aktuality

Druh práce: zajišťování ucelené odborné agendy pro výkon správních činností na úseku státní památkové péče

Místo výkonu práce: Městský úřad Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21.

Platové zařazení: dle zákoníku práce č. 262/2006 a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

Trvání pracovního poměru: doba neurčitá.

 

Nástup: cca listopad 2021.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,

 • dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná (způsobilá k právním úkonům), je bezúhonná,

 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání s technickým zaměřením, (architektonické, stavební, technické, právní, popřípadě vzdělání v dalších oborech souvisejících s památkovou péčí (umění, historie),)

 • znalost problematiky správního práva výhodou,

 • praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou,

· zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti při památkové péči

 

Další požadavky:

 • dobré komunikační schopnosti,

 • samostatnost, rozhodnost a pečlivost,

 • aktivita a pracovní nasazení,

 • výborná znalost MS-office (Word, Excel),

 • řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavé zaměstnání,

 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Kontakt:
Ing. Zuzana Kmoníčková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. patro, dveře č. 16)
Email: zkmonickova@roudnicenl.cz
Tel: 416 850 121