Sidebar

6
bře, so
24 Aktuality

Milé studentky, milí studenti,
 
rád bych vás přivítal v letním semestru, který bohužel začínáme opět distančně. Zda se situace v jeho průběhu změní, nelze bohužel ani odhadovat, i když bych si to velmi přál. Přímá výuka chybí jak vám, tak nám. Vím, že zvláště vy, studenti prvních ročníků, kteří jste prozatím ani nemohli poznat atmosféru studia na vysoké škole a věci s tím spojené, trpíte často ztrátou motivace a pocitem odtrženosti. Vím, že pro vás bylo obtížné vypořádat se systémem STAG, pochopit nuance studia, nevíte někdy, na koho se obrátit v případě nejasností, a je pro vás náročné zvládat výuku pouze přes monitor počítače. Přesto zkuste vydržet a nevzdat to. Využívejte konzultací s vašimi vyučujícími, ať již online nebo po dohodě osobně, nemějte obavy se případně obrátit s vašimi dotazy přímo na mě, zkuste hledat ostrůvky pozitivní deviace, buďte v kontaktu s vašimi spolukružníky. Vím, že sousloví "společně to zvládneme" je už dost omšelé, ale nic jiného nám koneckonců nezbývá.
 
Přeji vám všem co možná nejpříjemnější letní semestr, mnoho sil duševních a fyzických a pevné zdraví
 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., vedoucí katedry historie FF UJEP